Documentatie

' ÎNTOCMIRE PUZ - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN  ( S = 7776 mp) PENTRU ZONĂ MIXTĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE / DEPOZITARE, UNITĂŢI AGRICOLE ŞI INSTITUŢII ŞI SERVICII ŞI AMENAJARE DRUM...

Documentatie

'' ÎNTOCMIRE PUZ - RIDICARE RESTRICŢIE DE CONSTRUIRE ŞI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI PENTRU MODERNIZARE GOSPODĂRIE DE APĂ” -  Proiectantul lucrarilor - S.C. CONAD INTER PROIECT S.R.L....

Documentatie

Intocmire PUZ - Introducere in teren intravilan pentru zona mixta institutii si servicii, unitati industrial/depozite si reglementare teren extravilan pentru exploatare agregate minerale si...

Documentatie

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT -  LOCAL DE URBANISM, COMUNA MĂNEȘTI, JUDEŢUL PRAHOVA

Varianta draft 2

PLANUL JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR PRAHOVA

Documentatie

PLANUL JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR PENTRU JUDETUL PRAHOVA - VARIANTA DRAFT 2

Prima varianta plan

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA VALEA DOFTANEI, JUDETUL PRAHOVA

Memoriu

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA VALEA DOFTANEI, JUDETUL PRAHOVA

Prima varianta plan

' ' ÎNTOCMIRE PUZ - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN  (S = 502 mp) - ZONA UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE ŞI REGLEMENTARE TEREN EXTRAVILAN PENTRU AMENAJARE EXPLOATARE...

Documentatie

PUZ : SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (32648 mp) DIN „ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITARE” ÎN „ZONĂ MIXTĂ : INSTITUȚII ȘI SERVICII / UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE” (Sstud = 54671...

Documentatie

Ridicare restrictie de construire si modificare regim de aliniere pentru amplasare spatiu comercial P+1 si locuinta de serviciu P+2.

Documentatie

INTOCMIRE SI AVIZARE PUD - CONSTRUIRE DOUA IMOBILE P+3 +4 RETRAS CU DESTINATIA DE LOCUINTE COLECTIVE ALEI PIETONALE SI CAROSABILE , SPATIU PARCARE

Documentatie

PLAN URBANISTIC ZONAL -  Reconfigurare infrastructura rutiera pe strada Strandului, construire piste de biciclete si pietoni, construire statie capat de linie,  inclusiv amenajare sens...

Documentatie

PLAN URBANISTIC ZONAL- “ (S.Studiata= 134 737.00mp) PARCELARE, SCHIMBARE DESTINATIE FUNCTIONALA DIN TERENURI CU DESTINATIE ZONA UNITATI AGRICOLE IN INTRAVILAN, IN ZONA DE INSTITUTII SI...

Memoriu

ÎNTOCMIRE PUZ : INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (4938 mp) - „ZONĂ DOTĂRI TEHNICO - EDILITARE” PENTRU AMPLASARE STAȚIE DE EPURARE ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sstud = 7597 mp)

Documentatie

INTOCMIRE PUZ : PUZ-SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE , ZONA TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE, ZONA CAI DE COMUNICATII, ZONA PERDELE DE PROTECTIE...

Memoriu de prezentare

PUZ-EXTINDERE INTRAVILAN (S=7042.2mp) ZONA MIXTA SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTA pentru amplasare fabrica medicamente de uz veterinar(Sst=22568,01mp)

Documentatie

ELABORARE PUZ PENTRU EXTINDEREA INFRASTRUCTURII SPITALICESTI A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI

Memoriu

INTRODUCERE  TEREN IN INTRAVILAN (S=7500mp)  ZONA UNITATI  ZOOTEHNICE PENTRU  AMPLASARE FERMA  INGRASARE TAURINE SI  AMENAJARE ACCES (Sstud = 8265mp)

Documentatie

''ÎNTOCMIRE PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN (S = 14 000 mp) ZONĂ MIXTĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITARE ŞI INSTITUŢII ŞI SERVICII ŞI MODIFICARE PARŢIALĂ REGLEMENTĂRI URBANISTICE (Sstudiată =92889...

Documentatie - a II-a versiune a planului

PUZ SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE; PARTIAL IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII , PARTIAL IN ZONA SPATII VERZI SI AGREMENT SI SPORT ; PARTIAL IN ZONA MIXTA...

Memoriu

RECTIFICARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA RIFOV– JUDEŢUL PRAHOVA

Memoriu

PUZ- SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE TEREN(S=906,06mp)-DIN ZONA DOTARI TEHNICO-EDILITARE CENTRALA IN ZONA DOTARI SPORTIVE SI AMENAJARE DRUM ACCES(Sst=1369,64mp)

Memoriu

Intocmire PUZ "Extindere intravilan" - zona locuinte si functiuni complementare si zona cai comunicatie rutiera si parcelare teren pentru amplasare locuinte si amenajare drum - comuna Paulesti ; CU

Memoriu

PLAN URBANISTIC ZONAL: INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (2354 mp) - „ZONĂ DOTĂRI TEHNICO - EDILITARE” PENTRU AMPLASARE STAȚIE DE EPURARE ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sstud = 3983 mp) ...

Memoriu

PLAN DE MANAGEMENT - Situl Natura 2000 ROSCI0283 Cheile Doftanei

Memoriu

Reactualizare PUG Comuna Vadul Sapat

Documentatie

PUZ SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE; PARTIAL IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII , PARTIAL IN ZONA SPATII VERZI SI AGREMENT SI SPORT ; PARTIAL IN ZONA MIXTA...

Memoriu

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA COLCEAG

Documentatie

PUD- RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE(S=9824mp)-SI CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, MIJLOACE PUBLICITARE, IMPREJMUIRE , UTILITATI , BRANSAMENTE...

Prima varianta plan

'' ÎNTOCMIRE PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN  ( S = 5 421 mp) PENTRU ZONĂ MIXTĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE/ DEPOZITARE , UNITĂŢI AGRICOLE  ŞI INSTITUŢII ŞI SERVICII

Prima varianta plan

'' ÎNTOCMIRE PUZ - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (S=5500 mp), PENTRU ZONĂ MIXTĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE/DEPOZITARE, UNITĂŢI AGRICOLE ŞI INSTITUŢII ŞI SERVICII

Prima varianta plan

PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU REZIDENTIAL CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE, ALEI PIETONALE ŞI CAROSABILE, FOSE SEPTICE SI BRANŞAMENTE...

Memoriu

PUZ – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN – ZONE INDUSTRIALE SI DEPOZITE, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI REZERVOR DE APA IN INCINTA PARCULUI 327 GURA VITIOAREI”, propus a fi amplasat în Comuna Gura...

Plan amplasament

PUZ - INTRODUCERE TEREN lN INTRAVTLAN (S= 70200 mp ) ZONA UNITATI INDUSTRIALE St DEPOZTTARE DESEURI PERICULOASE SI NEPERICULOASE SI ZONA SPATII VERZI , PENTRU AMPLASARE PARC INDUSTRIAL...

Memoriu de prezentare

PUZ - INTRODUCERE TEREN lN INTRAVTLAN (S= 70200 mp ) ZONA UNITATI INDUSTRIALE St DEPOZTTARE DESEURI PERICULOASE SI NEPERICULOASE SI ZONA SPATII VERZI , PENTRU AMPLASARE PARC INDUSTRIAL...

Memoriu de prezentare

INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL – LOTIZARE TEREN ( S = 11005 MP ) PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE si AMENAJARE DRUM ACCES ( suprafata de teren studiata S.st=11401mp)...

Prima varianta plan

ÎNTOCMIRE PUZ '' EXTINDERE INTRAVILAN (S = 5810 MP) - ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ŞI ZONĂ CĂI DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ ŞI PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINŢE ŞI AMENAJARE...

Prima varianta plan

'' ÎNTOCMIRE PUZ - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (S = 10 000 mp)  PENTRU ZONĂ MIXTĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE/UNITĂŢI AGRICOLE ŞI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst = 14186)” - ...

Memoriu

SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (9910 mp) DIN „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE CU CARACTER PREDOMINANT DE ODIHNĂ, RECREERE, TURISM” ÎN „ZONĂ MIXTĂ : LOCUINȚE COLCTIVE / INSTITUȚII ȘI...

Prima varianta plan

 RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE PARTIALA DESTINAŢIE TEREN DIN SUBZONĂ LOCUINŢE  UNIFAMILIALE ŞI BIFAMILIALE CU REGIM MIC DE INALTIME SITUATE IN NOILE EXTINDERI SAU ENCLAVE...

Memoriu

EXTINDERE INTRAVILAN (13779 mp) - „ZONĂ ECHIPARE TEHNICO - EDILITARĂ” PENTRU AMPLASARE STAȚIE DE EPURARE ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sstud = 15829 mp)

Prima varianta plan

'' ÎNTOCMIRE PUZ - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (S= 7460 Mp) ZONĂ DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE PENTRU AMPLASARE STAŢIE EPURARE (Sstudiată = 8846 MP)”  

Memoriu

PLAN URBANISTIC DE DETALIU – RIDICARE RESTRICTIE CONSTRUIRE (S=96150 mp) SI CONSTRUIRE SECTIE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE – FILTRE PENTRU PROTEJAREA MEDIULUI, UTILITATI, PLATFORME, ALEI...

Memoriu

PUZ –EXTINDERE INTRAVILAN(S=3841.47mp) ZONA DOTARI TEHNICO-EDILITARE SI ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE PENTRU AMPLASARE GOSPODARIE APA SI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=4684.19mp)  

Memoriu

PUZ – RIDICARE  RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INSTITUTII SI SERVICII CU FUNCTIUNI COMPLEXE IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII / LOCUINTE COLECTIVESI MODIFICARE...

Memoriu

PUZ-SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE SI REGLEMENTARE INDICATORI URBANISTICI MAXIMALI...

Memoriu

PUZ- INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S=24000mp) –ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII, UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI CAI DE COMUNICATII SI DOTARI  AFERENTE PENTRU AMPLASARE SEDIU...

Documentatie

PUZ-RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXCLUSIV IN DOMENIUL AGREMENTULUI IN ZONA DE INSTITUTII SI SERVICII , ZONA LOCUINTE COLECTIVE...

MEMORIU DE PREZENTARE

Reactualizare Plan Urbanistic General - Comuna Vadul Sapat

MEMORIU DE PREZENTARE

Actualizare Plan Urbanistic General - Comuna Drajna

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ -SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII (Sst=19.400mp)

MEMORIU DE PREZENTARE

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT  LOCAL DE URBANISM, COMUNA MANESTI, JUDE Ţ UL PRAHOVA

MEMORIU DE PREZENTARE

OBTINERE AUTORIZATIE CONSTRUIRE EXTINDERE SI MODERNIZARE UNITATE PRODUCTIE VINIFICATIE -  S.C.   UNICOM PRODUCTION SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ- INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S=24000mp) –ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII, UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI CAI DE COMUNICATII SI DOTARI  AFERENTE PENTRU AMPLASARE SEDIU...

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ-SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE SI REGLEMENTARE INDICATORI URBANISTICI MAXIMALI (S=8570mp)

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ – RIDICARE  RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INSTITUTII SI SERVICII CU FUNCTIUNI COMPLEXE IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII / LOCUINTE COLECTIVESI MODIFICARE...

Documentatie

PENTRU ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE P+1, PE UN  TEREN DE 341 mp, CU DESTINATIE ACTUALA  INSTITUTII SI SERVICII SI IDUSTRIE NEPOLUANTA "

Documentatie

 SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (29406 mp) DIN „ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ” ÎN „ZONA MIXTĂ : LOCUINȚE COLECTIVE ÎNALTE / INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI  ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI PENTRU...

Documentatie

SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN DIN „ZONA LOCUINȚE COLECTIVE MEDII” ÎN „ZONA MIXTĂ: LOCUINȚE COLECTIVE ÎNALTE / INSTITUȚII ȘI SERVICII”ȘI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI 

Documentatie

PUZ SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (1500 mp) DIN „ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE” ÎN „ZONĂ INSTITUŢII ŞI SERVICII” ȘI „ZONA DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE” (Sstud = 1913 mp) Amplasament : comuna...

Documentatie

Intocmire PUD si construire hotel, teren sport, drum acces, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, utilitati, amenajari peisagistice, ziduri de sprijin in Sinaia, str. Varful cu Dor ; harta

Documentattie

SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (1126 mp) DIN „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE CU CARACTER PREDOMINANT DE ODIHNĂ, RECREERE, TURISM” ÎN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI MODIFICARE INDICATORI...

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ- EXTINDERE INTRAVILAN (S=1974mp) PENTRU ZONA MIXTA SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTA(Sst=10815mp) ,  Com.FILIPESTII DE PADURE

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ - Schimbare destinatie teren din zona retele tehnico edilitare si cai de comunicatie in zona institutii publice si servicii, stabilire indicatori urbanistici“

Documentatie

PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN (S=1632mp) SI SCHIMBARE DESTINATIE PARTIALA TEREN INTRAVILAN PENTRU ZONA  PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI ZONA CAI DE COMUNICATII SI PARCELARE TEREN...

Prima versiune Plan

'' ÎNTOCMIRE PUZ - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (S = 10000 mp) PENTRU ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE PENTRU AMPLASARE STAŢIE DE SORTARE AGREGATE MINERALE ŞI AMENAJARE DRUM...

Documentatie

PUZ - Construire doua unitati locative si introducere in intravilan, Valenii de Munte

Prima versiune Plan

Intocmire PUZ - Introducere teren in intravilan zona locuinte si functiuni complementare, zona cai de comunicatii rutiere si zone de terenuri aflate permanent sub ape si parcelare teren pentru...

MEMORIU DE PREZENTARE

SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (50000 mp) DIN „ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE PENTRU AMPLASARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ” ÎN „ZONĂ MIXTĂ : UNITĂȚI AGRICOLE / UNITĂȚI AGROZOOTEHNICE / UNITĂȚI...

Prima versiune Plan

'' ÎNTOCMIRE PUZ - SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (S= 1500 mp) - DIN ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE ŞI ZONĂ CĂI DE COMUNICAŢIE PENTRU...

Memoriu PUD

CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE P+2 CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, REFACERE IMPREJMUIRE, ALEI AUTO SI PIETONALE

Prima versiune Plan

Schimbare de destinatie teren din zona unitati industriale si depozite in zona de institutii si servicii in vederea amplasarii unui hotel - Busteni

MEMORIU TEHNIC

PUZ MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN BDUL BUCUREȘTI T 38 A 556, 558/1, 559

Documentatie

Intocmire PUZ - modificare reglementari urbanistice PUG

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ-INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S=24979mp) ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI CAI DE COMUNICATII SI DOTARI AFERENTE SI ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE PENTRU AMPLASARE MOTEL-RESTAURANT,...

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ : SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (300 mp) DIN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” ÎN „ZONĂ DOTĂRI TEHNICO - EDILITARE” (Sstud = 458 mp) Amplasament : comuna SÎNGERU, sat BUTUCI; DC 156 nr. 1C;...

MEMORIU

PUZ MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN BDUL BUCUREȘTI T 38 A 556, 558/1, 559

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ EXTINDERE INTRAVILAN (S = 10 266 MP) PENTRU ZONàMIXTà INSTITUłII SI SERVICII/ SPAłII VERZI DE AGREMENT SI SPORT SI ZONà CÃI DE COMUNICAłIE RUTIERE, PENTRU AMPLASARE SALON DE...

MEMORIU DE PREZENTARE

Intocmire PUZ - Schimbare destinatie teren din zona locuinte si functiuni complementare in zona  institutii si servicii  si modificare regim de aliniere, pentru extindere si amenajare...

Prima versiune Plan

Intocmire PUZ - Schimbare destinatie teren din zona mari unitati de comert si servicii in zona dotari tehnico-edilitare - comuna Manesti

Documentatie

PUZ- SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE TEREN DIN ZONA CAI DE COMUNICATII (S=429.72MP) IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE SI MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU AMPLASARE BLOC...

DOCUMENTATIE

PUZ : EXTINDERE INTRAVILAN (1937 mp) ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN INTRAVILAN (2143 mp) DIN „ZONĂ LOCUINȚE” ÎN „ZONĂ MIXTĂ : LOCUINȚE / INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI „ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII...

Plan de mobilitate urbana durabila

Orasul Sinaia - varianta preliminara

Documentatie

DESFIINTARE SONDA 543 MP ARICESTI, LUCRARI CONEXE SI ORGANIZARE DE SANTIER   “, propus a fi amplasat  în localitatea Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani ,T34 judetul Prahova

DOCUMENTATIE

PUZ: SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (13521 mp) DIN „ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE” ÎN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” PENTRU AMPLASARE / AMENAJARE BIROURI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ȘI SALON...

Prima versiune Plan

'' ÎNTOCMIRE PUZ - RECTIFICARE LIMITĂ INTRAVILAN (S = 424 MP) ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN UTR 1D DIN ZONĂ INSTITUŢII ŞI SERVICII (S = 7343 MP) ÎN ZONĂ MIXTĂ: INSTITUŢII ŞI SERVICII ŞI ZONĂ...

Documentatie

PUZ –EXTINDERE INTRAVILAN(S=13435mp) SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (S=65mp)DIN ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PENTRU ZONA SPATII VERZI, AGREMENT SI SPORT SI  ZONA UNITATI...

Documentatie

Intocmire PUZ - Extindere intravilan si lotizare teren pentru zona mixtă de locuinte, institutii si servicii si zona cai de comunicatii si schimbare partiala destinatie teren intravilan din zona...

Plan de mobilitate urbana durabila

2017 - 2030, orasul Sinaia, Varianta preliminara

Prima versiune Plan

'' ÎNTOCMIRE PUZ - RIDICARE RESTRICŢIE DE CONSTRUIRE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN DIN ZONĂ VERDE PROTECŢIE ŞI ZONĂ UNITĂŢI AGRICOLE ÎN ZONA MIXTĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE/DEPOZITE ŞI UNITĂŢI...

Prima versiune Plan

pentru  '' ÎNTOCMIRE PUZ - RIDICARE RESTRICŢIE DE CONSTRUIRE ŞI REGLEMENTARE TEREN PENTRU REABILITARE SI MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE”

Documentatie

PUZ - AMENAJAMENTUL   FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ  U.P. V LUPOAIA – FUNDU PIETROSU – CĂLUGĂRELUL

Documentatie

Inticmire PUZ- Schimbare destinatie teren din zona cu destinatie speciala in zona de institutii si servicii, zona de agrement si sport si zona mixta institutii si servicii si unitati industriale...

Documentatie

Intocmire PUZ - Rectificare limita intravilan, ridicare restrictie de construire, schimbare destinatie de teren din din zona unitati agrigole in zona mixta institutii si servicii, unitati...

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ-INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S=2800MP)-ZONA ACTIVITATI INDUSTRIAL SI DEPOZITARE IN VEDEREA AMPLASARII UNEI STATII DE SORTARE A AGREGATELOR DE BALASTIERA SI AMENAJARII DRUMULUI DE ACCES...

MEMORIU DE PREZENTARE

Intocmire PUZ - Schimbare destinatie teren din zona mixta locuinte cu regim mic de inaltime si institutii si servicii in zona mixta locuinte colective si institutii si servicii si parcelare teren,...

MEMORIU DE PREZENTARE

Intocmire PUZ - Introducere teren in intravilan pentru zona mixta institutii si servicii de agrement si sport - SC CONAD INTER PROIECT SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI ȘI STABILIRE RETRAGERI PENTRU AMPLASARE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII, SEDIU ADMINISTRATIV ȘI SHOWROOM