Documentatie

Plan Urbanistic de Detaliu - Casa de vacanta in Sinaia - str. George Enescu nr, 3

Documentatie

AMPLASARE STAȚIE MIXTĂ DISTRIBUȚIE CARBURANȚI „ROMPETROL” 

Documentatie

'' ÎNTOCMIRE PUZ - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (S = 29791 mp) -ZONĂ MIXTĂ INSTITUŢII ŞI SERVICII ŞI UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE (Sstud = 37940 mp)

Documentatie

Reducere intravilan, ridicare restrictie construire, schimbare destinatie teren din zona mixta locuinte/institutii si servicii, in zone locuinte, institutii si servicii, spatii verzi amenajate,...

Documentatie

PLAN URBANISTIC ZONAL- “ Infiintare retea de canalizare, statie de epurare ape uzate, lucrari conexe, amenajare drum de acces, imprejmuire, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, utilitati,...

MEMORIU

INTOCMIRE PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN - ZONA MIXTĂ: UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE/ INSTITUTII SI SERVICII  - FILIPESTII DE PADURE

Documentatie PUZ

Intocmire PUZ - Reducere intravilan - zona unitati industriale si depozite - extindere intravilan pentru zona mixta unitati industriale/depozitare si unitati agricole , Targsoru Vechi

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ- SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA INSTITUTII SI SERVICII SI PARTIAL ZONA DOTARI TEHNICO-EDILITARE IN ZONA SPATII PLANTATE, AGREMENT SI SPORT (SST=16616MP) PENTRU AMPLASARE SALA...

Documentatie

INTOCMIRE PUZ- ”SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA DE LOCUINTE SI DOTARI COMPLEMENTARE , IN SPATII VERZI , AGREMENT SI SPORT(S-4361.49mp) , PENTRU  AMENAJARE  TEREN SPORT ...

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ –schimbare destinatie teren din zona retele tehnico-edilitare in zona locuinte/institutii si servicii, modificare indicatori urbanistici si ridicare restrictie de construire”

MEMORIU DE PREZENTARE

SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN, MODIFICARE CARACTERISTICI PARCELE CONSTRUIBILE ȘI MOD AMPLASARE PE LOT ȘI PARCELARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE ÎNȘIRUITE - Ploiesti

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ –MODIFICARE PARTIALA PUZ APROBAT, REGLEMENTARI, INDICATORI URBANISTICI MAXIMALI SI REPARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE COLECTIVE SI INDIVIDUALE(Sst=23695mp) - Blejoi

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ : MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI APROBAȚI (REGIM DE ÎNĂLȚIME / ÎNĂLȚIME MAXIMĂ) PENTRU REALIZARE PARC INDUSTRIAL PENTRU PRODUCȚIE ȘI PRELUCRARE CELULOZĂ ȘI HÂRTIE ȘI ALTE...

DOCUMENTATIE

PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU AMPLASARE LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE

MEMORIU DE PREZENTARE

Schimbare destinație teren din zonă locuințe și funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism și zona centrală în zonă spații verzi, agrement și sport și zonă...

Documentatie

EXTINDERE INTRAVILAN (3315 mp) ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN INTRAVILAN (3889 mp) DIN „ZONĂ DE LOCUINȚE” ÎN „ZONĂ DOTĂRI TEHNICO - EDILITARE” PENTRU AMPLASARE STAȚIE DE EPURARE

DOCUMENTATIE

Rectificare limita intravilan aprobat, ridicare restrictie de construire si parcelare teren pentru amplasare locuinte Paulesti

MEMORIU DE PREZENTARE

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA MANECIU, JUDEŢUL PRAHOVA

Documentatie

PUZ - Extindere intravilan, ridicare restrictie de construire si schimbare destinatie teren intravilan din zona unitati agricole in zona mixta unitati industriale si depozitare si unitati agricole...

Documentatie

Intocmire PUD - Ridicare restrictie de construire pensiune, anexe gospodaresti, alei carosabile si pietonale, spatii parcare, utilitati, bransamente, amenajare acces si organizare santier - SC...

Documentatie

PUD - ridicare restrictie de construire Iorga Alexandru comuna Vâlcănești

MEMORIU DE PREZENTARE

PUD -  CONSTRUIRE SEDIU SI LABORATOR CONTROLUL ALIMENTELOR IN REGIM  P+1”. Strada Lastunului, nr.27 B, Ploieşti, judeţul Prahova

Documentatie

PUZ: MODIFICĂRI REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU EXTINDERE CLĂDIRE SEDIU PRIMĂRIE ȘI CĂMIN CULTURAL ȘI AMPLASARE ANEXĂ

Documentatie

EXTINDERE INTRAVILAN (6276 mp), RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN INTRAVILAN (16945 mp) DIN „ZONĂ UNITĂŢI AGRICOLE” ÎN „ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE”...

Documentatie

SCHIMBARE PARȚIALĂ DESTINAŢIE TEREN DIN „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMETARE” ÎN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” PENTRU AMPLASARE CENTRU INTERVENȚII SMURD (Sstud = 5100 mp) Amplasament...

Documentatie

EXTINDERE INTRAVILAN (9736 mp) PENTRU „ZONĂ MIXTĂ: INSTITUȚII ȘI SERVICII / UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE” ȘI „ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE” (Sstud = 10090 mp)

Documentatie

Intocmire PUD si construire terasa de vara, utilitati, alei carosabile si pietonale, spatii parcare, imprejmuire, bransamente si organizare de santier - SC VALDOR SRL  

Documentatie

PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA AL MUNICIPIULUI CAMPINA

Documentatie

PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA AL MUNICIPIULUI CAMPINA

Documentatie

Intocmire PUZ - Extindere intravilan si schimbare partiala destinatie teren intravilan pentru zona institutii si servicii, zona unitati industriale si depozite si zona de cai de comunicatie, in...

Documentatie

Plan Urbanistic General - Comuna Gorgota

Documentatie

Introducere teren in intravilan - zona unitati agricole pentru infiintare sera de legume Draganesti

MEMORIU

 PLAN URBANISTIC ZONAL -   SCHIMBARE FUNCTIONALA SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI PENTRU CONSTRUIRE BISERICA 2D+P+SUBPANTA, IMPREJMUIRE SI AMENAJARE TEREN, Busteni, cartier...

Documentatie

PRIMA VERSIUNE -  PLAN URBANISTIC DE DETALIU -  RIDICARE RESTRICTIE CONSTRUIRE   PENTRU  CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE  P+9  SI PARCARE ...

Documentatie

PUZ : EXTINDERE INTRAVILAN (2521 mp) ȘI SCHIMBARE PARȚIALĂ DESTINAŢIE TEREN (46310 mp) DIN „ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE” ȘI „ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE” ÎN „ZONĂ MIXTĂ : UNITĂŢI INDUSTRIALE...

RAPORT DE MEDIU

pentru PLANUL DE URBANISM GENERAL COMUNA PREDEAL SARARI, JUDETUL PRAHOVA

Documentatie

P.U.D. - DETALIERE CONDITII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE SEDIU BIROURI ARHITECTURA P+1E, IMPREJMUIRE TEREN, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE - Municipiul PLOIESTI, str....

Documentatie

INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (St = 7500 mp) - „ZONĂ MIXTĂ : UNITĂȚI AGROZOOTEHNICE / INSTITUȚII ȘI SERVICII, AGREMENT ȘI SPORT” PENTRU AMPLASARE FERMĂ CABALINE ȘI COMPLEX ECHITAȚIE...

Documentatie

Reactualizare PUG Comuna Magureni

Documentatie

PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA MIXTA - MAGURELE

Memoriu si planuri

Intocmire PUD - desfiintare corp C3, extindere scoala corp C1

Memoriu si planuri

Intocmire PUD si construire tribuna fotbal

Memoriu si planuri

Intocmire PUZ si extindere consolidare si mansardare cladire administrativa C2

Prima versiune Plan

PLANSE - '' ÎNTOCMIRE PUZ - MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI (S = 18154 MP), PENTRU MODERNIZARE ŞI EXTINDERE FABRICĂ PREPARATE CARNE  (Sst = 21882 MP)”

Prima versiune Plan

'' ÎNTOCMIRE PUZ - MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI (S = 18154 MP), PENTRU MODERNIZARE ŞI EXTINDERE FABRICĂ PREPARATE CARNE  (Sst = 21882 MP)”

Documentatie

ELABORARE PUZ - CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL "PENNY MARKET" BREAZA

Prima versiune PUZ

Amplasare imobil locuinte colective - Ploiesti, str. Tazlau

Prima versiune PUZ

SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (2168 mp) DIN „ZONĂ DE AGREMENT” ÎN „ZONĂ MIXTĂ : LOCUINȚE INSTITUȚII ȘI SERVICII” PENTRU AMPLASARE PENSIUNE TURISTICĂ (Sstud = 4126 mp)

DOCUMENTATIE

Prima versiune PUD -  CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+2 - municipiul PLOIESTI, Str. ANA IPATESCU, Nr 6 

Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU)

pentru Polul de Crestere Ploiesti, pentru perioada 2014-2020.

PLAN INCADRARE

RECTIFICARE PUG, COMUNA BRAZI, PRAHOVA

MEMORIU DE PREZENTARE

RECTIFICARE PUG COMUNA BRAZI, PRAHOVA

RAPORT FINAL - februarie 2016

PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA PENTRU POLUL DE CRESTERE PLOIESTI

RAPORT FINAL - decembrie 2015

PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA PENTRU POLUL DE CRESTERE PLOIESTI

Anunt public - emitere aviz de mediu

P.U.D. – construire halã de reparaţii servicii şi spaţii administrative (P+1), împrejmuire, branşamente utilitãţi, cabinã poartã, copertinã reparaţii, depozit anvelope uzate, depozit ulei uzat,...

RAPORT FINAL

PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA PENTRU POLUL DE CRESTERE PLOIESTI

Prima versiune Plan

PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA PLOIESTI