Documentatie

INTOCMIRE  PLAN  URBANISTIC  ZONAL pentru  RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ( POT, CUT SI REGIM DE ALINIERE  PENTRU EXTINDERE SI...

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ PENTRU RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INSTITUTII PUBLICE , SERVICII SI FUNCTIUNI DE INTERES GENERAL IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE...

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ   -   RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII (Sst=22892mp)

MEMORIU DE PREZENTARE

PLAN URBANISTIC ZONAL SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (27300 mp) DIN „ZONĂ MIXTĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ȘI UNITĂȚI AGRICOLE” ÎN „ZONĂ MIXTĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ȘI UNITĂȚI...

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ- EXTINDERE INTRAVILAN (S=33.000mp) SI PARCELARE TEREN PENTRU ZONA ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE (Sst=36.318mp)   Amplasament ...

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ-EXTINDERE INTRAVILAN (S=12487mp) SI PARCELARE TEREN INTRAVILAN (S=18382mp) PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=19.994mp)

MEMORIU DE PREZENTARE

SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN DIN „ZONĂ LOCUINȚE ŞI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE” ÎN „ZONĂ INSTITUŢII ŞI SERVICII” PENTRU AMPLASARE GRĂDINIȚĂ Amplasament : comuna (sat) LIPĂNEȘTI, str. Principală...

Documentatie

  PUZ- EXTINDERE INTRAVILAN (S=33.000mp) SI PARCELARE TEREN PENTRU ZONA ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE (Sst=36.318mp),   ...

Documentatie

PUZ- EXTINDERE INTRAVILAN (S=12487mp) SI PARCELARE TEREN INTRAVILAN (S=18382mp) PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=19.994mp)       ...

Documentatie

PUZ : INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (8012 mp) PENTRU „ZONĂ MIXTĂ : INSTITUȚII ȘI SERVICII / AGREMENT ȘI SPORT” ȘI AMENAJARE DRUM ACCES EXISTENT (Sstud = 140010 mp) PENTRU AMPLASARE SALON...

Documentatie

Intocmire PUZ - Ridicare restrictie de construire si schimbare destinatie teren din zona unitati agricole in zona mixta unitati industriale si depozite/unitati agricole si modificare indicatori...

Documentatie

PUZ –SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE TEREN  DIN ZONA  UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE   IN ZONA MIXTA UNITATI AGRICOLE SI UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE PENTRU AMPLASARE...

MEMORIU DE PREZENTARE

SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (2977 mp) DIN „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE CU CARACTER PREDOMINANT DE ODIHNĂ, RECREERE, TURISM” ÎN „ZONĂ MIXTĂ : INSTITUȚII ȘI SERVICII / AGREMENT...

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ –SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE IN ZONA MIXTA UNITATI AGRICOLE SI UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE PENTRU AMPLASARE DEPOZIT FRUCTE/LEGUME...

Documentatie

PUZ : INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (8012 mp) PENTRU „ZONĂ MIXTĂ : INSTITUȚII ȘI SERVICII / AGREMENT ȘI SPORT” ȘI AMENAJARE DRUM ACCES EXISTENT (Sstud = 140010 mp) PENTRU AMPLASARE SALON...

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ-SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (S=8849mp) DIN ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII SI DIN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE IN ZONA CAI DE...

Documentatie

PUZ : SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (2977 mp) DIN „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE CU CARACTER PREDOMINANT DE ODIHNĂ, RECREERE, TURISM” ÎN „ZONĂ MIXTĂ : INSTITUȚII ȘI SERVICII...

MEMORIU DE PREZENTARE

ÎNTOCMIRE PUZ - SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (S = 1215 mp) DIN ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITARE ÎN ZONĂ INSTITUŢII ŞI SERVICII ŞI MODIFICARE CONDIŢII DE CONSTRUIBILITATE AFERENTE...

Documentatie

PUZ ridicare restrictie de construire privind consolidare si extindere imobil, compartimentare spatiu pod, renovare si schimbarea destinatiei de folosinta de la locuinta la pensiune, demolare...

Documentatie

ÎNTOCMIRE PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN (S = 2398 mp) ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN INTRAVILAN (S = 1537 mp) ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE PENTRU ZONĂ MIXTĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE...

Documentatie

PLAN URBANISTIC ZONAL : - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (10000 mp) - „ZONĂ DOTĂRI TEHNICO - EDILITARE” PENTRU AMPLASARE STAȚIE DE EPURARE ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sstud = 17740 mp)

Documentatie

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL - COMUNA GORNET, JUDEŢUL PRAHOVA

Documentatie

PUZ : SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (2999 mp) DIN „SUBZONĂ MIXTĂ ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII, COMERȚ, LOCUIRE” ÎN „SUBZONĂ MIXTĂ INDUSTRIE, DEPOZITARE, COMERȚ ȘI SERVICII” PENTRU AMPLASARE...

Documentatie

INTOCMIRE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER, Campina

Documentatie

Stidiu pentru obtinerea avizului de oportunitate pentru  documentatia PUZ  - introducere teren in intravilan, zona dotari tehnic- edilitare, pentru amplasare statie de baza pentru...

MEMORIU SI REGULAMENT

“Reactualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism”, Blejoi

Documentatie

INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU PARCELARE LOTURI PENTRU LOCUINTE  Amplasament: Jud. Prahova, Com. Barcanesti, Sat Tatarani, DN 1A, DJ 101D, De 620 / 3, DS 701/1, Nr. Cad. 256222,...

Documentatie

PUZ- INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN(S=3156mp)-ZONA DOTARI TEHNICO-EDILITARE PENTRU AMPLASARE STATIE EPURARE SI AMENAJARE ACCES(Sst=8920mp) - Comuna Floresti

Documentatie

Ridicare restrictie de construire si schimbare destinatie teren din ”Zona locuinte si functiuni complementare” si zona terenuri agricole in intravilan in ”Zona mixtă unități agricole /unitati...

Documentatie

Intocmire PUZ - extindere intravilan si reglementare teren intravilan pentru zona unitati industraiale si depozite - SC CASTOLIN INVEST SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

ÎNTOCMIRE P.U.Z. – RIDICARE PARTIALA INTERDICTIE DE CONSTRUIRE IN INTERSECTIE SI MODIFICARE REGIM DE ALINIERE - PLOIESTI STR. OLTULUI

MEMORIU DE PREZENTARE

ÎNTOCMIRE P.U.Z. – RIDICARE RESTRICŢIE ÎN INTERSECŢIE  ŞI RIDICARE RESTRICŢIE DE CONSTRUIRE - AVRAM VALERICA

MEMORIU DE PREZENTARE

Intocmire PUZ -Ridicare restrictie de construire si schimbare destinatie teren din zona de locuinte si functiuni complementare in zona institutii si servicii si zona spatii verzi, agrement si...

MEMORIU DE PREZENTARE

Intocmire PUZ -Schimbare destinatie teren din zonă utilitati industriale si de pozite in zona mixta unitati industriale si depozite si unitati agricole si amenajare drum acces - Comuna Ceptura

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ : INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (2631 mp) PENTRU „ZONĂ MIXTĂ : INSTITUŢII ŞI SERVICII / CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE” ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNUI SEDIU FIRMĂ TRANSPORTURI ȘI GARAJ...

MEMORIU

PUZ –SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (S=2737mp) DIN ZONA INSTITUTII SI SERVICII, SUBZONA CONSTRUCTII DE SANATATE IN ZONA UNITATI SI COMPLEXE TURISTICE PENTRU AMPLASARE HOTELSst=2942mp

MEMORIU

P.U.Z. - RIDICARE RESTRICTIE CONSTRUIRE, MODIFICARE REGIM ALINIAMENT SI ALINIERE, SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA PREDOMINANT REZIDENTIALA IN BLOCURI CU REGIM DE INALTIME P+2-4 ,...

MEMORIU

P.U.D. - DETALIERE CONDITII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE DOUA IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE S+P+2 RESPECTIV S+P+3 CU MENTINEREA INDICATORILOR URBANISTICI si CONSTRUIRE DOUA...

Memoriu

PLAN URBANISTIC ZONAL RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI PENTRU ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI SCHIMBARE DESTINATIEI DIN ZONA LOCUINTE SI DOTARI...

Documentatie

Plan Urbanistic de Detaliu - Casa de vacanta in Sinaia - str. George Enescu nr, 3

Documentatie

AMPLASARE STAȚIE MIXTĂ DISTRIBUȚIE CARBURANȚI „ROMPETROL” 

Documentatie

'' ÎNTOCMIRE PUZ - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (S = 29791 mp) -ZONĂ MIXTĂ INSTITUŢII ŞI SERVICII ŞI UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE (Sstud = 37940 mp)

Documentatie

Reducere intravilan, ridicare restrictie construire, schimbare destinatie teren din zona mixta locuinte/institutii si servicii, in zone locuinte, institutii si servicii, spatii verzi amenajate,...

Documentatie

PLAN URBANISTIC ZONAL- “ Infiintare retea de canalizare, statie de epurare ape uzate, lucrari conexe, amenajare drum de acces, imprejmuire, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, utilitati,...

MEMORIU

INTOCMIRE PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN - ZONA MIXTĂ: UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE/ INSTITUTII SI SERVICII  - FILIPESTII DE PADURE

Documentatie PUZ

Intocmire PUZ - Reducere intravilan - zona unitati industriale si depozite - extindere intravilan pentru zona mixta unitati industriale/depozitare si unitati agricole , Targsoru Vechi

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ- SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA INSTITUTII SI SERVICII SI PARTIAL ZONA DOTARI TEHNICO-EDILITARE IN ZONA SPATII PLANTATE, AGREMENT SI SPORT (SST=16616MP) PENTRU AMPLASARE SALA...

Documentatie

INTOCMIRE PUZ- ”SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA DE LOCUINTE SI DOTARI COMPLEMENTARE , IN SPATII VERZI , AGREMENT SI SPORT(S-4361.49mp) , PENTRU  AMENAJARE  TEREN SPORT ...

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ –schimbare destinatie teren din zona retele tehnico-edilitare in zona locuinte/institutii si servicii, modificare indicatori urbanistici si ridicare restrictie de construire”

MEMORIU DE PREZENTARE

SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN, MODIFICARE CARACTERISTICI PARCELE CONSTRUIBILE ȘI MOD AMPLASARE PE LOT ȘI PARCELARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE ÎNȘIRUITE - Ploiesti

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ –MODIFICARE PARTIALA PUZ APROBAT, REGLEMENTARI, INDICATORI URBANISTICI MAXIMALI SI REPARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE COLECTIVE SI INDIVIDUALE(Sst=23695mp) - Blejoi

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ : MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI APROBAȚI (REGIM DE ÎNĂLȚIME / ÎNĂLȚIME MAXIMĂ) PENTRU REALIZARE PARC INDUSTRIAL PENTRU PRODUCȚIE ȘI PRELUCRARE CELULOZĂ ȘI HÂRTIE ȘI ALTE...

DOCUMENTATIE

PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU AMPLASARE LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE

MEMORIU DE PREZENTARE

Schimbare destinație teren din zonă locuințe și funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism și zona centrală în zonă spații verzi, agrement și sport și zonă...

Documentatie

EXTINDERE INTRAVILAN (3315 mp) ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN INTRAVILAN (3889 mp) DIN „ZONĂ DE LOCUINȚE” ÎN „ZONĂ DOTĂRI TEHNICO - EDILITARE” PENTRU AMPLASARE STAȚIE DE EPURARE

DOCUMENTATIE

Rectificare limita intravilan aprobat, ridicare restrictie de construire si parcelare teren pentru amplasare locuinte Paulesti

MEMORIU DE PREZENTARE

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA MANECIU, JUDEŢUL PRAHOVA

Documentatie

PUZ - Extindere intravilan, ridicare restrictie de construire si schimbare destinatie teren intravilan din zona unitati agricole in zona mixta unitati industriale si depozitare si unitati agricole...

Documentatie

Intocmire PUD - Ridicare restrictie de construire pensiune, anexe gospodaresti, alei carosabile si pietonale, spatii parcare, utilitati, bransamente, amenajare acces si organizare santier - SC...

Documentatie

PUD - ridicare restrictie de construire Iorga Alexandru comuna Vâlcănești

MEMORIU DE PREZENTARE

PUD -  CONSTRUIRE SEDIU SI LABORATOR CONTROLUL ALIMENTELOR IN REGIM  P+1”. Strada Lastunului, nr.27 B, Ploieşti, judeţul Prahova

Documentatie

PUZ: MODIFICĂRI REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU EXTINDERE CLĂDIRE SEDIU PRIMĂRIE ȘI CĂMIN CULTURAL ȘI AMPLASARE ANEXĂ

Documentatie

EXTINDERE INTRAVILAN (6276 mp), RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN INTRAVILAN (16945 mp) DIN „ZONĂ UNITĂŢI AGRICOLE” ÎN „ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE”...

Documentatie

SCHIMBARE PARȚIALĂ DESTINAŢIE TEREN DIN „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMETARE” ÎN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” PENTRU AMPLASARE CENTRU INTERVENȚII SMURD (Sstud = 5100 mp) Amplasament...

Documentatie

EXTINDERE INTRAVILAN (9736 mp) PENTRU „ZONĂ MIXTĂ: INSTITUȚII ȘI SERVICII / UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE” ȘI „ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE” (Sstud = 10090 mp)

Documentatie

Intocmire PUD si construire terasa de vara, utilitati, alei carosabile si pietonale, spatii parcare, imprejmuire, bransamente si organizare de santier - SC VALDOR SRL  

Documentatie

PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA AL MUNICIPIULUI CAMPINA

Documentatie

PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA AL MUNICIPIULUI CAMPINA

Documentatie

Intocmire PUZ - Extindere intravilan si schimbare partiala destinatie teren intravilan pentru zona institutii si servicii, zona unitati industriale si depozite si zona de cai de comunicatie, in...

Documentatie

Plan Urbanistic General - Comuna Gorgota

Documentatie

Introducere teren in intravilan - zona unitati agricole pentru infiintare sera de legume Draganesti

MEMORIU

 PLAN URBANISTIC ZONAL -   SCHIMBARE FUNCTIONALA SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI PENTRU CONSTRUIRE BISERICA 2D+P+SUBPANTA, IMPREJMUIRE SI AMENAJARE TEREN, Busteni, cartier...

Documentatie

PRIMA VERSIUNE -  PLAN URBANISTIC DE DETALIU -  RIDICARE RESTRICTIE CONSTRUIRE   PENTRU  CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE  P+9  SI PARCARE ...

Documentatie

PUZ : EXTINDERE INTRAVILAN (2521 mp) ȘI SCHIMBARE PARȚIALĂ DESTINAŢIE TEREN (46310 mp) DIN „ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE” ȘI „ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE” ÎN „ZONĂ MIXTĂ : UNITĂŢI INDUSTRIALE...

RAPORT DE MEDIU

pentru PLANUL DE URBANISM GENERAL COMUNA PREDEAL SARARI, JUDETUL PRAHOVA

Documentatie

P.U.D. - DETALIERE CONDITII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE SEDIU BIROURI ARHITECTURA P+1E, IMPREJMUIRE TEREN, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE - Municipiul PLOIESTI, str....

Documentatie

INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (St = 7500 mp) - „ZONĂ MIXTĂ : UNITĂȚI AGROZOOTEHNICE / INSTITUȚII ȘI SERVICII, AGREMENT ȘI SPORT” PENTRU AMPLASARE FERMĂ CABALINE ȘI COMPLEX ECHITAȚIE...

Documentatie

Reactualizare PUG Comuna Magureni

Documentatie

PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA MIXTA - MAGURELE

Memoriu si planuri

Intocmire PUD - desfiintare corp C3, extindere scoala corp C1

Memoriu si planuri

Intocmire PUD si construire tribuna fotbal

Memoriu si planuri

Intocmire PUZ si extindere consolidare si mansardare cladire administrativa C2

Prima versiune Plan

PLANSE - '' ÎNTOCMIRE PUZ - MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI (S = 18154 MP), PENTRU MODERNIZARE ŞI EXTINDERE FABRICĂ PREPARATE CARNE  (Sst = 21882 MP)”

Prima versiune Plan

'' ÎNTOCMIRE PUZ - MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI (S = 18154 MP), PENTRU MODERNIZARE ŞI EXTINDERE FABRICĂ PREPARATE CARNE  (Sst = 21882 MP)”

Documentatie

ELABORARE PUZ - CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL "PENNY MARKET" BREAZA

Prima versiune PUZ

Amplasare imobil locuinte colective - Ploiesti, str. Tazlau

Prima versiune PUZ

SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (2168 mp) DIN „ZONĂ DE AGREMENT” ÎN „ZONĂ MIXTĂ : LOCUINȚE INSTITUȚII ȘI SERVICII” PENTRU AMPLASARE PENSIUNE TURISTICĂ (Sstud = 4126 mp)

DOCUMENTATIE

Prima versiune PUD -  CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+2 - municipiul PLOIESTI, Str. ANA IPATESCU, Nr 6 

Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU)

pentru Polul de Crestere Ploiesti, pentru perioada 2014-2020.

PLAN INCADRARE

RECTIFICARE PUG, COMUNA BRAZI, PRAHOVA

MEMORIU DE PREZENTARE

RECTIFICARE PUG COMUNA BRAZI, PRAHOVA

RAPORT FINAL - februarie 2016

PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA PENTRU POLUL DE CRESTERE PLOIESTI

RAPORT FINAL - decembrie 2015

PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA PENTRU POLUL DE CRESTERE PLOIESTI

Anunt public - emitere aviz de mediu

P.U.D. – construire halã de reparaţii servicii şi spaţii administrative (P+1), împrejmuire, branşamente utilitãţi, cabinã poartã, copertinã reparaţii, depozit anvelope uzate, depozit ulei uzat,...

RAPORT FINAL

PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA PENTRU POLUL DE CRESTERE PLOIESTI

Prima versiune Plan

PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA PLOIESTI