MEMORIU DE PREZENTARE

Modernizare drumuri locale asfaltare in comuna Aricestii Zeletin, judetul Prahova" - " Ulita Marzari”

Documentatie

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI GENERAT DE LUCRARI DE SUPRAFATA CAREU FORAJ SI ECHIPARE LA SONDA 678 TINTEA, JUDETUL PRAHOVA

Documentatie

Raport de Securitate OMV Petrom Instalatie  Policombustibili

Documentatie

Construire instalatie de policombustibili ( carourile 58, 61), lucrari conexe, estacade si utilitati in incinta Rafinariei Petrobrazi , propus a fi amplasat in comuna Brazi, sat Brazii de Sus,...

MEMORIU DE PREZENTARE

Refacerea carosabilului si a aleilor pietonale, amplasarea unor locuri de parcare si a unor alei carosabile noi, dezafectarea si refacerea tuturor retelelor pentru instalatii exterioare,...

MEMORIU DE PREZENTARE

CONSTRUIRE UNITATE PRODUCTIE PREPARATE CARNE, SEDIU ADMINISTRATIV, MAGAZIN ANEXE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE , SPATII PARCARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE , BRANSAMENTE , ORGANIZARE DE SANTIER

Proiect - decizia etapei de incadrare

Amplasare utilaje mobile de prelucrare balast si depozitare pietris; organizare de santier –constructie cu caracter provizoriu ” , propus a fi amplasat in comuna Aricestii Rahtivani, sat...

MEMORIU DE PREZENTARE

STATIE DE COMPRIMARE Sl DISTRIBUTIE GAZE NATURALE COMPRIMATE GNC/GNCV; CONDUCTA RACORD LA INSTALATIA DE GAZE PETROM; ASIGURARE UTILITATI - APA SI CANALIZARE; ENERGIE ELECTRICA...

MEMORIU

OPTIMIZARE FLUX TEHNOLOGIC MP SKID 707 SECIU  SPFO SECIU AREA  O.M.V.  PETROM S.A.  ASSET VII   MUNTENIA EST

Documentatie

Desfiintare constructii si instalatii – Parc 1 Telega”

Documentatie

Construire Laguna dejectii animale in cadrul Fermei de Bovine Gorgota-Fanari, judetul Prahova

MEMORIU DE PREZENTARE

„REPARAŢII ŞI REABILITARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CÂMPINA - STR. BOBÂLNA, JUDEŢUL PRAHOVA

MEMORIU DE PREZENTARE

REPARAȚII ȘI REABILITARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CÂMPINA -  CALEA DOFTANEI, JUDEȚUL PRAHOVA

MEMORIU DE PREZENTARE

REPARAȚII ȘI REABILITARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CÂMPINA -  STR. ION CÂMPINEANU, JUDEȚUL PRAHOVA

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

CONSTRUIRE FERMA DE RATE, ABATOR SI SECTIE DE PROCESARE CARNE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATII DE PARCARE, PLATFORME, ANEXE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE, AMENAJARE DRUM ACCES SI ...

MEMORIU DE PREZENTARE

SCOATERE DIN CIRCUITUL SILVIC PENTRU OCUPAREA TEMPORARA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 21854 MP IN SCOPUL REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII «REABILITARE/INLOCUIRE/EXTINDERE SISTEM...

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

LUCRARI DE ATENUARE A VIITURILOR PE PARAUL DAMBU IN AMONTE DE MUN. PLOIESTI propus a fi amplasat, in or. Baicoi, com. Paulesti, com. Blejoi, com. Dumbrava, jud.Prahova , titular: ADMINISTRATIA...

MEMORIU DE PREZENTARE

Construire fermă de rațe, abator si secție procesare carne, alei carosabile si pietonale, spaţiu parcare, platforme, anexe, utilităţi, împrejmuire, branșamente, amenajare drum acces și...

MEMORIU DE PREZENTARE

Realizare obiectiv implementare turnuri de racire cu tiraj fortat pentru instalatiile tehnologice aferente sectoarelor 1 si 2 ” , propus a fi amplasat  in Ploiesti, str. Mihai Bravu,...

MEMORIU DE PREZENTARE

Construire ferma rate, abator si sectie procesare carne, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, platforme, anexe, utilitati, imprejmuire, bransamente, amenajare drum acces...

MEMORIU TEHNIC - ARHITECTURA

REABILITARE ȘI MANSARDARE REFUGIU ȘI PUNCT DE LUCRU COTA 2000 – SITUAT ÎN MASIVUL BUCEGI, JUD., PRAHOVA

MEMORIU DE PREZENTARE

REABILITARE ȘI MANSARDARE REFUGIU ȘI PUNCT DE LUCRU COTA 2000 – SITUAT ÎN MASIVUL BUCEGI, JUD., PRAHOVA

studiu de evaluare adecvata

Reabilitare și retehnologizare, păstrăvărie, Valea Stânii, com Măneciu, ROSCI0038 CIUCAȘ, 2015

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Construire exploatare agregate minerale in terasa, cu aducerea terenului la starea initiala - in conditiile permisului de exploatare si organizare de santier , propus a fi amplasat in comuna...

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

PENTRU PROIECTUL „FORARE SI ECHIPARE SONDA 109 FILIPESTI, RACORD ELECTRIC LEA 0,5 KV SI ORGANIZARE DE SANTIER”

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

AMENAJARE EXPLOATARE AGREGATE MINERALE IN TERASA CU REDAREA TERENULUI IN CIRCUITUL AGRICOL PRIN RAMBLEERE PARTIALA, TALUZARE, NIVELARE SI INIERBARE SI ORGANIZARE DE SANTIER – INTRARE IN LEGALITATE...

Indrumar

Forare si echipare sonda 109 Filipesti, racord electric LEA 0,5 kV si organizare de santier”,  propus a fi amplasat  în comuna Filipestii de Padure, sat Filipestii de Padure, jud. Prahova

Studiu de evaluare adecvata

SCOATERE DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTIER CU DEFRISARE A SUPRAFETEI DE 4742 MP PRIN COMPENSARE ECHIVALENTA IN SCOPUL REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII «STRUCTURI DE PRIMIRE...

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

REABILITAREA ŞI AMENAJAREA ZONEI DE TEREN DIN INCINTA SC ROMPETROL RAFINARE SA - RAFINĂRIA VEGA, PLOIEŞTI, PE CARE SUNT AMPLASATE BATALURILE CONŢINÂND GUDROANE ACIDE ŞI REZIDUURI...

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

AMENAJARE INSTALATII DE INERTIZARE SI STABILIZARE DESEURI   PERICULOASE SI NEPERICULOASE