Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire rezervor 621T0001 (ulei vegetal hidrogenat) si lucrari conexe in incinta Rafinariei Petrobrazi ( caroul 44) 

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire case de pompe, fundatii pompe, constructii pentru echipamente tehnologice si birouri, fundatii stalpi, estacade, sustinere conducte si cabluri, legaturi conducte si lucrari conexe in...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare drumuri de interes local in comuna Izvoarele, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire spalatorie auto, drum acces, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, utilitati, imprejmuire, bransamente si organizare de santier”, cu amplasamentul in comunaVilcanesti, sat...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire 2 imobile locuinte colective S+P+4, alei carosabile si pietonale, imprejmuire, organizare de santier , cu amplasamentul in municipiul Ploiesti, strada B-dl. Republicii, nr.162A si...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire locuinte colective in regim subsol tehnic+P+3etaje – intrare in legalitate”, cu amplasamentul in municipiul Ploiesti, strada Aleea Somes, nr.2, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire complex recuperare sulf RS 3 ” , propus a fi amplasat  in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.235, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Refacere, etasare polder Izvoarele si lucrari conexe ,   cu amplasamentul in comuna Izvoarele, T20,   judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Desfiintare constructii: C23-atelier electric, C12-punct transformare, C16-magazie lubrifianţi, C17,18-depozit şi staţie epurare, C19-centralã aer comprimat, C20-filtru aer, C21-staţie...

Proiect - decizia etapei de incadrare

„S.F. SI D.T.A.C. PENTRU RECONFIGURARE INFRASTRUCTURA RUTIERA PE STRADA STRANDULUI, INCLUSIV PASAJ RUTIER, CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE SI PIETONI”, propus a fi amplasat in Ploiesti, Strada...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare sens giratoriu intre DN 1 si DN 1 B, drum acces la complexul comercial Metro, lucrari conexe si organizare de santier – solutie definitiva ”, propus a fi amplasat in comuna...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Hala service utilaje, depozitare si birouri, anexe,utilitati”, propus a fi amplasat in Ploiesti, str. Sferei, nr.5B, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire centru recuperare medicala, cu amplasamentul in Valenii de Munte, str. Cismari, nr. 55A, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare drum De 213 in comuna Aricestii Rahtivani, sat Buda, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

SCOATERE DIN FOND FORESTIER CU DEFRISARE PENTRU EXTINDEREA UNITATII SANITARE CU PATURI CU SUPRAFATA DE 0,058 HA” ,  cu amplasamentul in extravilanul orasului Plopeni,  pe raza OS...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Realizare retea canalizare inclusiv recorduri, subtraversare DN1A, realizare conducta de refulare, subtraversare zona SNCFR, retea canalizare pana la Bd. Petrolului – str. Cerbului, Prigoriei,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Reabilitare baza materiala transport auto – depoul de tramvaie, faza DALI”   propus a fi amplasat în Ploiesti, str. Gageni, nr. 94B, judeţul Prahova,

Proiect - decizia etapei de incadrare

Studiu de fezabilitate pentru regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti –cartier Rafov (modernizare strazi, extinderea retelelor pentru asigurarea utilitatilor de baza,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

S.F. si D.T.A.C. pentru reabilitare baza materiala transport auto – autobaza troleibuze si autobuze; construire cladire cu functiune administrativa, centrala termica, gospodarie de apa, magazie,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Service auto si spalatorie, creare acces auto si pietonal din strada Ghiosesti; Imprejmuire laterala teren , cu amplasamentul in orasul Comarnic, strada Republicii, nr.43, judetul Prahova,

Proiect - decizia etapei de incadrare

Refacere 2 podete pe DJ710, comuna Adunati : DJ710 – zona km 22+700 – punct ”Craita”, DJ710 – zona km 24+600 punct ”Borungoci” , cu amplasamentul in comuna Adunati, sat Adunati, Ocina de Sus,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire 2 imobile locuinte colective S+P+4, alei carosabile si pietonale, imprejmuire, organizare de santier , cu amplasamentul in municipiul Ploiesti, strada B-dl. Republicii, nr.162A si...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Demolare pod de lemn , cu amplasamentul in municipiul Ploiesti, strada Marfurilor si strada Depoului, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire atelier mecanic , cu amplasamentul in comuna Floresti, sat Floresti, nr.617A, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

EXTINDERE CONSTRUCTIE C1 CU HALA PRODUCTIE GEAM TERMOIZOLANT, RECOMPARTIMENTARE C1 SI SCHIMBARE DE DESTINATIE C1 DIN SPATIU DEPOZITARE PRODUSE METALURGICE SI BIROURI IN SPATIU PRODUCTIE GEAM...

Proiect - decizia etapei de incadrare

CONSTRUIRE INCINERATOR” ,  cu amplasamentul in comuna Albesti-Paleologu, satul Albesti-Paleologu, nr. 215, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Realizare camera A.C.S., statie tratare ape uzate si amenajari exterioare ”,  propus a fi amplasat in Ploiesti, str. Laboratorului, nr.17-19, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Desființare constructii: C20- rezervor T2SL, C38  - rezervor T10 SI C40 - rezervor T11B, fundatii aferente si lucrari conexe in incinta rafinariei petrobrazi (caroul 54)

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire hala –P, amplasare cort pentru depozitare lemn, accesorii si structuri metalice, atelier mecanic, camera compresor, amenajare incinta, extindere bransament electric si de apa” cu...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Desfiintare cladiri existente C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ” , cu amplasamentul in Ploiesti, str. Targovistei, nr.12, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire fundatii amplasare pompa, tablou electric si stalpi, platforma betonata, chituci, legaturi conducte si  lucrari conexe in scopul separarii fluxului de motorina pompat in SCLPP in...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Amenajare drum DE 55/1 sat Gageni, comuna Paulesti, judetul Prahova , cu amplasamentul in comuna Paulesti, sat Gageni, strada DE 55/1, judetul Prahova,

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire centrala electrica fotovoltaica, cu amplasamentul in comuna Blejoi, sat Blejoi, T-16, Parcelele 104/9, 104/10, 104/11, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

AMENAJARE PLATFORMA SPALARE AUTO, SEPARATOR DE GRASIMI, DECANTOR SI IESIRE IN DN 1A”, propus a fi amplasat in Boldesti-Scaeni, Sos. Ploiesti-Valeni Nr.16A, Jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

EXECUTIE DECANTOARE APA MENAJERA” ,  cu amplasamentul in orasul Valenii de Munte, strada Stefan cel Mare, nr. 38-40, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Desfiintare cladiri existente C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ” , cu amplasamentul in Ploiesti, str. Targovistei, nr.12, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE C1-INSTALATII CLIMATIZARE, C2-HALA MASINI UNELTE, C3-ATELIER, C4-BIROURI, C5-MAGAZIE, C6-HALA REPARATII MECANICE” , cu amplasamentul in Ploiesti, str. P-ta 1...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare si reabilitare drumuri satesti in Comuna Salciile, cu amplasamentul in sat Salciile , De260, Ds 1985, Ds2657, Ds 177, Ds228, Ds292, Ds 293, Ds355, Ds533, Ds630, Ds1266, Ds1298, Ds1076,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire structura de sustinere si container analizoare, utilitati, bransamente si lucrari conexe in incinta Rafinariei Petrobrazi ( caroul 3– sectia RC1)  ” , propus a fi amplasat in...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire structura de sustinere si container analizoare, utilitati, bransamente si lucrari conexe in incinta Rafinariei Petrobrazi ( caroul 55– sectia RC2)  ” , propus a fi amplasat in...

Proiect - decizia etapei de incadrare

MODERNIZARE PARCARE LOCUINTE SOCIALE STRADA SPITALULUI, ORAS SINAIA” ,  cu amplasamentul in orasul Sinaia, strada Badea Cartan, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

CONSTRUIRE SERVICE AUTO, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, UTILITATI, BRANSAMENTE, IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER” ,  cu amplasamentul in comuna Drajna, sat...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Lucrari de intarire in vederea alimentarii cu energie electrica locuinta amplasata in comuna Albesti Paleologu, sat Vadu Parului, nr.704, judetul Prahova, utilizator Raileanu Sorin Cristian , cu...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Amplasare constructie provizorie spalatorie tip self-service in incinta spatiului comercial Carrefour , cu amplasamentul in municipiul Ploiesti, strada Libertatii, nr.4, judetul Prahova - ...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare drum De 201 in comuna Aricestii Rahtivani, sat Buda, judetul Prahova , cu amplasamentul in comuna Aricestii Rahtivani, sat Buda, strada DE 201, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Extindere si recompartimentare interioara cladiri C1,C2, C21 –intrare in legalitate, schimbare destinatie din cladiri industriale in spatii comerciale –cladirile C1, C2, C21 –intrare in...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Alimentare cu apa in comuna Rifov, judetul Prahova, satele Buda si Palanca ”,cu amplasamentul in : DJ 101D, Ds364, Ds325, Ds504, De 608/53, Dc35, Ds431, Ds619, De641, De512, Dc641, str, Palanca,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire doua locuinte bifamiliale cuplate (P+1E) si o locuinta bifamiliala izolata (P+1E), alei carosabile si pietonale, parcare, imprejmuire, utilitati si bransamente ” , propus a fi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A LOCULUI DE CONSUM «PIVOT IRIGATII»”, propus a fi amplasat in Mizil, Tarlaua 23, Parcela A226/63, Jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Retehnologizarea instalatieii existente in vederea coincinerarii deseurilor valorificabile energetic ” , amplasat in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.235, judetul Prahova, titular S.C. LUKOIL...

Proiect - decizia etapei de incadrare

CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, INSTALATIE CNG”, propus a fi amplasat in Comuna Paulesti, Calea Bucuresti-Brasov Nr.41, T37, A 795, Nr. cadastral 27366, Jud. Prahova

Proiect acord de mediu

Modernizare cladire existenta cu schimbare destinatie din hala depozitare mobila in hala productie si depozitare materiale etansare, extindere, recompartimentari interioare la parter si etaj 1,...

Proiect revizuire - decizia etapei de incadrare

CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL PARTER, AMENAJARE ACCES, PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE, AMPLASARE MIJLOACE DE PUBLICITATE”, propus a fi amplasat in Comuna Blejoi, Satul Blejoi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire doua silozuri cereale si anexa gospodareasca parter ”,  propus a fi amplasat in comuna Paulesti, sat Paulestii Noi, str. Veche, nr.23, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE NOUA IN COMUNA VADU SAPAT, JUDETUL PRAHOVA”, propus a fi amplasat in Comuna Vadu Sapat, Satele: Vadu Sapat si Ungureni, Jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUIRE TIP CORT PARTER, PLATFORME DEPOZITARE NEACOPERITE, REZERVOR COMBUSTIBIL, AMENAJARE INCINTA-CIRCULATII SI PARCARI, DESFIINTARE CLADIRE C7 - GRUP...

Proiect - decizia etapei de incadrare

CONSOLIDARE SI REFACERE-APARARE DE MAL (DIRIJARE APE PLUVIALE IN VEDEREA COMBATERII INUNDARII ZONEI DIN AVAL) STR. ING. ION NISTORICA, DIN COMUNA CORNU, JUDETUL PRAHOVA”, propus a fi amplasat in...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Amenajare parcare in orasul Plopeni, jud. Prahova, str.Oituz, 

Proiect - decizia etapei de incadrare

Schimbare destinatie din locuinta in spalatorie auto, vulcanizare, spatiu comercial si alimentatie publica tip fast-food”, cu amplasamentul in comuna Varbilau, sat Varbilau, T44, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Amenajare parcare in orasul Plopeni, judet Prahova, Aleea Libertatii (intersectie cu str. Leului)”   propus a fi amplasat în oras Plopeni, Aleea Libertatii (intersectie cu str. Leului),...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Desfiintare constructii C1, C2, C3, C4-cabina cantar, platforma betonata aferenta, fundatii utilaje tehnologice si conducte aferente ( vase verticale, motoare electrice si suflante, cos, pompe)...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Extindere corp C1 – hala de productie PMD si corp C2 – centrala termica; desfiintare corp C3- rezervoare combustibil lichid; amenajari exterioare ”,  propus a fi amplasat in Ploiesti, str....

Proiect - decizia etapei de incadrare

DIVERSIFICAREA ACTIVITATII TEST AUTOCOVER SRL PRIN CONSTRUIRE HOTEL “ propus a fi amplasat  în localitatea Ploiesti, sos.Ploiesti Targoviste, km8 , jud. Prahova,

Proiect - decizia etapei de incadrare

Studiu de fezabilitate – Infiintare sistem distributie gaze naturale in satul Zanoaga, comuna Dumbrava, Judetul Prahova ,   cu amplasamentul in comuna Dumbrava, satele Zanoaga si Dumbrava,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire hotel S+D+P+2E+M, anexa, imprejmuire teren, utilitati, organizare de santier ,   cu amplasamentul in Sinaia, str. Aosta, nr.46-48,  judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire pensiune agroturistica P+2E, anexe, imprejmuire si bransamente utilitati ,   cu amplasamentul in comuna Secaria, sat Secaria, str. Valea Balanesti,  judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Consolidare si refacere DJ 207, 0,085km, comuna Sotrile, judetul Prahova , cu amplasamentul in comuna Sotrile, sat Sotrile, punct km 5+800 si sat Plaiul Cornului, km 2+500, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Consolidare DJ 234, punctul Fatu, km 3+900, comuna Chiojdeanca, judetul Prahova , cu amplasamentul in comuna Chiojdeanca, sat Nucet, DJ234, punctul Fatu, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Obtinere autorizatie de construire, imbunatatirea retelei de drumuri de interes local, strada Preot Provinceanu, Strada Gradinitei, Strada Primaverii, Strada Marin Preda, Strada Ing. Ion...

Proiect - decizia etapei de incadrare

DESFIINTARE CONSTRUCTII C1, C2, C3, C4 INCINTA “MINA BUSTENARI” , cu amplasamentul in comuna Telega, sat Bustenari, jud. Prahova,

Proiect - decizia etapei de incadrare

CONSTRUIRE ATELIER AUTO (TINICHIGERIE-VOPSITORIE) – INTRARE IN LEGALITATE”, propus a fi amplasat in Campina, Str. Pictor Nicolae Grigorescu Nr.9, Jud. Prahova,

Proiect - decizia etapei de incadrare

DESFIINTARE BAZIN RETENTIE – INTRARE IN LEGALITATE”, propus a fi amplasat in Campina, Str. Pictor Nicolae Grigorescu Nr.9, Jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

CONTINUARE LUCRARI AUTORIZATE CU A.C. NR.164/03.08.2015 CU MODIFICARI DE TEMA: SCHIMBARE DESTINATIE CORP C1 DIN CENTRALA TERMICA IN SERVICE AUTO, SCHIMBARE DESTINATIE CORP C3 DIN CABINA POARTA IN...

Proiect Acord de mediu

Desfiintare turn racire nr.1 si turn racire nr.2 aferente instalatiei de cracare catalitica si instalatiei DAV 3 ”, cu amplasamentul in Ploiesti, str. M. Bravu, nr.235

Proiect - decizia etapei de incadrare

Reabilitare, extindere si dotare infrastructura Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Orasenesc ”Sfanta filofteia” Mizil”, cu amplasamentul in orasul Mizil, str. Spitalului, nr.21, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Amenajare parcare in orasul Plopeni, jud. Prahova, str. Unirii- tronson 2- intersectie cu str. Pacii- Intrare in legalitate

Proiect - decizia etapei de incadrare

Amenajare parcare in orasul Plopeni, jud. Prahova, str. Grivitei

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire cabine pentru vopsitorie in interiorul halei de confectii metalice C4 si utilitati, -intrare in legalitate, cu amplasamentul in comuna Berceni, sat Berceni, str. Industriei, T3, jud....

Proiect - decizia etapei de incadrare

CONSTRUIRE MAGAZIN „PENNY MARKET” SI MAGAZIN PRODUSE ALIMENTARE CARNE SI BRANZETURI, DRUMURI ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, SISTEMATIZARE...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Extindere spatii verzi si amenajare parcari zona Platou Izvor ,   cu amplasamentul in Sinaia, Platou Izvor,  judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

CONSTRUIRE HALA METALICA SI BRANSAMENT LA RETELELE DE ELECTRICITATE SI APA POTABILA”, propus a fi amplasat in Mizil, Str. Vadu Sapat Nr.36, Jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Constructie usoara demontabila tip cort de 20 m deschidere, Hc=4 m, 29 m lungime si travel la 4 m,   cu amplasamentul in comuna Baltesti, sat Baltesti, nr.415 G,  judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

„ Studiu de fezabilitate – obiectiv Penitenciar P47 Berceni (Penitenciar 1000 locuri cu regim de maxima siguranta si inchis)”   propus a fi amplasat în comuna Berceni, sat Berceni, T 12, P...

Proiect - decizia etapei de incadrare

MODERNIZARE CAI DE ACCES TARG ORAS BAICOI – SECTOR LEGUME-FRUCTE”, propus a fi amplasat in Baicoi, Str. Schelei Nr.60, Jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

ASFALTARE STRADA GRADINITEI 2, SAT CIOCENI” , cu amplasamentul in comuna Albesti-Paleologu, satul Cioceni, DS328, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare strazi – Malul Negrasului, Paducelului, Biruintei, La Munteanu, Irisului, Muzicantilor in comuna Valea Doftanei, judetul Prahova”   propus a fi amplasat în comuna Valea...

Proiect - decizia etapei de incadrare

MODERNIZARE SUPRATRAVERSARE CONDUCTE PARC SENIN-PARC 426 TINTEA- LUCRARE CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA CONTRACTELOR DE INCHIRIERE “, propus a fi amplasat  în localitatea Baicoi,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

REABILITARE ,MODERNIZARE SI EXTINDERE SI DOTARE INFRASTRUCTURA AMBULATORIU INTEGRAT DIN CADRUL SPITALULUI ORASENESC URLATI “ propus a fi amplasat în localitatea...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire ansamblu rezidential – 6 imobile locuinte colective S+P+5, imobil multifunctional S+P+6, parcare S+P, alei carosabile si pietonale, imprejmuire”, propus a fi amplasat în...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire stand servire tip grill si terasa exterioara – Auchan 4 Anotimpuri ,   cu amplasamentul in comuna Blejoi, nr.1200, T 12, Parcelele A-80/1...72, Dr 80/73,  judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti”   propus a fi amplasat în Ploiesti, str. Gageni, nr. 100, judeţul...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrica Ginecologie Ploiesti”   propus a fi amplasat în Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 116,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Consolidare teren zona parc 2 Predeal Sarari lucrari conexe si organizare de santier”, propus a fi amplasat in comuna Pacureti, T6, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire imobil apartamente, imprejmuire teren, amenajare accese auto si pietonale, spatiu parcare, ziduri de sprijin sistematizare verticala teren, organizare de santier” cu amplasamentul in...

Proiect - decizia etapei de incadrare

„ Construire statie mixta de carburanti Rompetrol (supraterane: magazin cu spatii comerciale, administrative si alimentatie publica, peroane pompe protejate cu copertina, rastel butelii...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Punere in siguranta prag de fund pod CF Km 89+140 linia 300 Bucuresti Nord-Predeal, pentru evitarea degradarii infrastructurii podului, etapa I –realizare dig provizoriu pentru devierea...

Proiect - decizia etapei de incadrare

CONSTRUIRE BRUTARIE P+1E, PARCARE, ALEI AUTO SI PIETONALE” , cu amplasamentul in orasul Baicoi, strada Oltului, nr. 113, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Imbunatatire conditii tehnice de alimentare cu energie electrica consumatori alimentati din PTA 2034 Vilcanesti” propus a fi amplasat în comuna Vilcanesti, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Imbunatatire conditii tehnice de alimentare cu energie electrica consumatori alimentati din PTA 3247 Berceni” propus a fi amplasat în comuna Berceni, sat Berceni, DJ 139 (str. Profesor...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Realizare retea canalizare inclusiv recorduri, subtraversare DN1A, realizare conducta de refulare, subtraversare zona SNCFR, retea canalizare pana la Bd. Petrolului – str. Cerbului,...