Proiect - Acord de mediu

Amenajare exploatare agregate minerale in terasa cu realizare bazin piscicol si lucrari conexe, perimetrul Stancesti 7 ”,cu amplasamentul in Comuna Targsoru Vechi, tarlaua 54, parcelele A335/1,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Infiintare retea canalizare in satele: Malaiesti, Moara Domneasca, Rafov, Buchilasi, Goga, Antofiloaia, Comuna Rafov”,  propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Comuna Rafov,

Proiect - decizia etapei de incadrare

Inlocuire sistem conducte canalizare Vega-Corlatesti, tronson pe strada Apelor, camin C 50 (C349) si C64 ( C359) ” , propus a fi amplasat in Ploiesti, str.Apelor

Proiect - decizia etapei de incadrare

RACORDARE LA RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICA UNITATE DE PRELUCRARE SI DEPOZITARE PROFILE METALICE SI UNITATE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE MASE PLASTICE DIN PARCUL INDUSTRIAL WDP PAULESTI” , propus a...

Proiect - decizia etapei de incadrare

CONSTRUIRE INSTALATIE TELESCAUN PARTIA SORICA”, propus a fi amplasat in intravilanul orasului Azuga, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Imobil multifunctional in regim D+P+3E+4 Retras (parterul va fi utilizat ca spatii comerciale, nivelurile superioare ale cladirii vor fi destinate locuirii colective) in limita POT si...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Imobil imobil locuinte colective bloc 5 in regim P+6E pe subsol si demisol existente, construite in baza AC 144/2018”, propus a fi amplasat in Ploiesti, str. Vornicei, nr. 4B, judetul...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire hala parter pentru depozitare produse metalurgice si copertina acces” , propus a fi amplasat in comuna Brazi, sat Brazii de Sus, strada Trandafirilor, nr. 33 V-W, jud. Prahova 

Proiect - Acord de Mediu

Forare si echipare sonda 274P Tintea” , cu amplasamentul in judetul Prahova, orasul Baicoi, T50, parcela 960

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire rigole in cartier locuinte, Sat Buda, Comuna Aricestii Rahtivani, Judetul Prahova ”, propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Comuna Aricestii Rahtivani, Sat Buda, tarla 12, parcela A33

Proiect - decizia etapei de incadrare

CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON, SEDIU ADMINISTRATIV, STATIE DE BETOANE, ANEXE, BUNCARE AGREGATE, PLATFORME, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire hala depozitare asternut pentru cresterea pasarilor” , propus a fi amplasat in oras Baicoi, DJ 102, T66, P1542/1, judetul Prahova

Proiect - Acord de Mediu

Forare si echipare sonda 456 P Urlati ” , cu amplasamentul in Oras Urlati, Judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

„Modernizare strazi in comuna Poiana Campina” , propus a fi amplasat in comuna Poiana Campina, DJ 101P, De33 (nr. cadastral 21964), Ds126 (nr. cadastral 21938), Ds1285 (nr. cadastral 21892),...

Proiect - decizia etapei de incadrare

EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATUL BALTITA, COMUNA MANESTI” , propus a fi amplasat in judetul Prahova, comuna Manesti, sat Baltita, DC 109 B, strazile Principala, Amurgului,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire punte pietonala peste raul Cricovul Dulce, sat Coada Izvorului ” , propus a fi amplasat in comuna Manesti, sat Coada Izvorului, raul Cricovul Dulce, T 35-De 292, T 59-De 416/1, T...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire locuinte individuale sau semicolective, alei pietonale, parcare, utilitati, bransamente si organizare de santier”, propus a fi amplasat in Judetul Prahova, municipiul Ploiesti,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare drumuri comunale in Comuna Floresti, judetul Prahova” , propus a fi amplasat in comuna Floresti, sat Novacesti, str.Ds 191, Ds 350, Ds 336, Ds 283, Ds 277, Ds 260, Ds 227, Ds 211, Ds...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Extindere conducta distributie gaze naturale DN 900MM, L=995MM si bransament gaze naturale DN 63MM, L=4,00ML ”, propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Comuna Bucov, Sat Chitorani, str. Florica...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire foraj alimentare cu apa” , propus a fi amplasat in comuna Berceni, sat Berceni, T9, PA429, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Desfiintare linii de cale ferata L131 si lucrari conexe in incinta Rafinariei Petrobrazi” , propus a fi amplasat in comuna Brazi, sat Brazii de Sus, str.Trandafirilor, nr.65, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construirea unei piete (complex comercial) P+1E, alei, parcaje, utilitati, bransamente la utilitati” , propus a fi amplasat in comuna Maneciu, sat Cheia

Proiect - decizia etapei de incadrare

BAZIN DE INOT”, propus a fi amplasat in municipiul Ploiesti, str. Ghighiului, nr. 25 C, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Demolare constructii existente: C1-statie CO2, C2-turn racire, C3-castel apa, C4-rezervor apa, C5-punct termic, C6-sape foraj, C7-birouri, C8-magazie, C11-vopsitorie si stand probe” , propus a fi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Desfiintare constructii existente C5-birouri proiectare si post trafo” , propus a fi amplasat in Ploiesti, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1

Proiect - decizia etapei de incadrare

Desfiintare constructii existente C1-magazie butelii, C2-hala tratamente sape cu role, C3-birouri, C4-magazie butelii, C5-magazie, C6-magazie, C7-post trafo, C9-filtre, C10-hala compresoare si...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Desfiintare constructii existente C1-centrala telefonica, C2-cantina, C3-magazie, C4-magazie, C5-magazie, C6-copertina, C7-cladire poarta” , propus a fi amplasat in Ploiesti, Piata 1 Decembrie...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Demolare constructii existente corp C9-magazie, C10-statie gaze, C12-depozit” , propus a fi amplasat in Ploiesti, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1

Proiect - decizia etapei de incadrare

Desfiintare constructii existente C1-birouri mecanoenergetice, C2-hala tratamente termice sape cu role, C3-magazie, C4-magazie” , propus a fi amplasat in Ploiesti, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare DC 20 Sat Schiulesti, Comuna Izvoarele ”, propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Comuna Izvoarele, Str. Schiulesti, str. DC 20

Proiect - decizia etapei de incadrare

Consolidare drum acces parc 448 Draganeasa (DC 117)-Zona 2, lucrari conexe si organizare de santier ”, propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Comuna Provita de Jos, nr. cad. 21319

Proiect - decizia etapei de incadrare

Lucrari reabilitare cladire C57 ”, propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Comuna Floresti,Sat Floresti

Proiect - decizia etapei de incadrare

DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE C1-DEPOZIT, C2-GARAJE, C3-ATELIER TAMPLARIE, C4-ATELIERE SI BIROURI, C5-ATELIERE SI MAGAZII, C6-MAGAZIE, C7-STATIE RADIOFICARE, C8-MAGAZIE ”, propus a fi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Desfiintare: cladire birou si vestiare (corp C6), bazine omogenizare (corpuri C11, C12, C13), bazin neutralizare (corp C15), bazine aspiratie (C16) si lucrari conexe in incinta...

Proiect - decizia etapei de incadrare

ASFALTARE DRUMURI LOCALE in comuna COLCEAG, judetul PRAHOVA”, propus a fi amplasat in comuna Colceag, satele: Inotesti, Colceag, Vilcele si Parepa-Rusani, judetul Prahova -

Proiect - decizia etapei de incadrare

Studiu de fezabilitate pentru extindere camin de batrani ”, propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Municipiul Ploiesti, str. Cosminele

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare DC4 din DJ214 – Cabana Padurarului, sat Pietriceaua, Comuna Brebu, Judetul Prahova – Tronson 3”, propus a fi amplasat in comuna Brebu, sat Bertea, judetul Prahova,

Proiect - decizia etapei de incadrare

Lucrari de echipare si punerea in prodctie experimentala a sondei 1020 Cosminele, amenajare drum acces si organizare de santier ” , propus a fi amplasat in comuna Cosminele, sat Poiana Trestiei,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

SF SI CONSTRUIRE SISTEM DISTRIBUTIE GAZE NATURALE INCLUSIV RACORD LA SNT SI SRM PENTRU COMUNA RAFOV, JUD.PRAHOVA, CU SATELE APARTINATOARE ANTOFILOAIA, BUCHILASI, BUDA, GOGA, MALAIESTI, MOARA...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Amenajare preluare  ape meteorice in zona drumului ce deserveste zona industriala in sat Floresti, Comuna Floresti, Judetul Prahova” , propus a fi amplasat in comuna Floresti, sat Floresti,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Inlocuire retea de distributie gaze naturale si bransamente pe DS2419 (str.Condrica)” , propus a fi amplasat in judetul Prahova, com.Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, Dj144, Ds2419...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Inlocuire retea de distributie gaze naturale si bransamente pe DS 1020 si DS 871” , propus a fi amplasat in judetul Prahova, com.Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, Dj144, Ds1020, Ds871

Proiect - decizia etapei de incadrare

Inlocuire retea de distributie gaze naturale pe DS2626, DS2733 si DS2585 (str.Minghir), loc.Aricestii Rahtivani, jud.Prahova, cu conducte si instalatii de racordare MP din PE100SDR11” , propus a...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare drum DS 149, Sat Catina, Comuna Floresti, judetul Prahova” , propus a fi amplasat in comuna Floresti, sat Catina, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Reabilitare strada Dealului – tronson de la intersectia cu Calea Doftanei (lungime cca.18m)” , propus a fi amplasat in judetul Prahova, mun.Campina, str.Dealului

Proiect - decizia etapei de incadrare

Inlocuire retea de distributie gaze naturale SI BRANSAMENTE PE DS469 SI DS 654 (str.Primariei)” , propus a fi amplasat in judetul Prahova, com.Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, Dj144,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare strada Drumul Taberei – Tronsonul intersectiei cu strada Siret, intersectie cu strada Voila” , propus a fi amplasat in judetul Prahova, mun.Campina, str.Dealului

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare, reabilitare strazi in Comuna Gornet ”, propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Comuna Gornet, Sate Gornet, Cuib, Bogdanesti, str.DC43(str.Principala), fdt.Hau, str.Radulescu,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire locuinta C1 multifamiliala P+1E cu 12 apartamente, locuinta C2 multifamiliala P+1E cu 12 apartamente, locuinta C3 unifamiliala, imprejmuire teren, alei pietonale si carosabile,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Inlocuire retea distributie si bransamente str. Eternitatii si str. Cuza Voda, oras Urlati” , propus a fi amplasat in judetul Prahova, orasul Urlati, strada Eternitatii si strada Cuza Voda, 

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire doua statii de sortare agregate minerale, sediu administrativ, atelier, cabina poarta, platforma cantar, instalatii tehnologice, statie alimentare cu carburanti, spatii depozitare...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire abator de capacitate mica-parter ”, propus a fi amplasat in orasul Mizil, strada Abatorului, nr. 1, judetul Prahova -  SC DUTCH TRADING INTERNATIONAL SRL 

Proiect - decizia etapei de incadrare

CONSTRUIRE CONDUCTA APA SI BRANSAMENT APA ” , propus a fi amplasat in comuna Barcanesti, sat Tatarani, T 20, T 26, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

AMENAJARE  SANTURI SI RIGOLE – DS 458, SAT UNGURENI, COMUNA VADU SAPAT,  JUDETUL PRAHOVA ” , propus a fi amplasat in comuna Vadu Sapat, sat Ungureni, DS 458 – nr. cadastral 20602, DJ...

Proiect - decizia etapei de incadrare

EXTINDERE RETEA CANALIZARE SI RACORDURI STR. STADIONULUI, ORAS BOLDESTI-SCAIENI, JUDETUL PRAHOVA ” , propus a fi amplasat in oras Boldesti-Scaieni, str. Stadionului, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

EXTINDERE RETEA CANALIZARE SI RACORDURI STR. LALELEI, ORAS BOLDESTI-SCAIENI, JUDETUL PRAHOVA ” , propus a fi amplasat in oras Boldesti-Scaieni, str. Lalelei, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

INLOCUIRE CONDUCTA APA STR. PRINCIPALA, LOCALITATEA COMPONENTA SECIU, ORAS BOLDESTI-SCAIENI, JUDETUL PRAHOVA ” , propus a fi amplasat in oras Boldesti-Scaieni, sat Seciu, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

REABILITARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU CONDUCTE SI INSTALATII DE RACORDARE MP DIN PE100 SDR11” , propus a fi amplasat in judetul Prahova, oras Busteni, str. Erou Moldoveanu

Proiect - decizia etapei de incadrare

Asfaltare drumuri locale in comuna Gornet-Cricov etapa IV”, propus a fi amplasat in judetul Prahova, comuna Gornet-Cricov, sat Valea Seaca: Intrarea Morarilor nr. cadastral 20617; sat...

Proiect - decizia etapei de incadrare

INFIINTARE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE IN COMUNA POIENARII BURCHII PENTRU SATELE APARTINATOARE OLOGENI SI TATARAI, JUDETUL PRAHOVA ” , propus a fi amplasat in comuna Poienarii Burchii, satele...

Proiect - decizia etapei de incadrare

MODERNIZARE DRUMURI LOCALE – ASFALTARE STR. CODRENI CURSARARI IN COMUNA ARICESTII ZELETIN, JUDETUL PRAHOVA ” , propus a fi amplasat in comuna Aricestii Zeletin, satele Albinari si Aricestii...

Proiect - decizia etapei de incadrare

CONSTRUIRE BRANSAMENTE RETEA ALIMENTARE CU APA POTABILA, SATUL ARICESTII RAHTIVANI, COMUNA ARICESTII RAHTIVANI, JUDETUL PRAHOVA

Proiect - decizia etapei de incadrare

Reabilitare  si combatere inundatii alee pietonala formata din Aleea Salcamului- cu intrare din strada Lt. Erou Oprescu Adrian” ,cu amplasamentul in Campina, str. Lt. Erou Oprescu Adrian,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare strada Constantin Brancoveanu” , propus a fi amplasat in comuna Bucov, sat Pleasa, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Realizare canalizare sat Bighilin”” , propus a fi amplasat in comuna Bucov, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare strada Constantin Brancoveanu” , propus a fi amplasat in comuna Bucov, sat Pleasa, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Asfaltare drumuri satesti, satele Satucu, Tomsani, Magula

Proiect - decizia etapei de incadrare

C onstruire sistem de automatizare si lucrari conexe in parcurile de rezervoare, in instalatia P.R.P., 2 statii echipamente electrice pentru sistemul de comanda centralizat, platforme, alei,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire conducta tehnologica aferenta rezervoarelor de depozitare TAME 39 (Corp C6) si tame (parc rezervoare – Corp C5)si  lucrari conexe in incinta RAFINĂRIEI PETROBRAZI” ,

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire retea gaze naturale in com. Berceni

Proiect - decizia etapei de incadrare

Amenajare exploatare nisipuri si pietrisuri in terasa raului Ialomita, com. Poienarii Burchi

Proiect - decizia etapei de incadrare

Reabilitarea retea de distributie gaze naturale in oras Busteni

Proiect - decizia etapei de incadrare

Reabilitare retea de distributie gaze naturale pe str. Poiana, oras Comarnic

Proiect - decizia etapei de incadrare

Reabilitare si modernizare  drumuri locale si comunale din satele Plopu si Nisipoasa, com. Plopu

Proiect - decizia etapei de incadrare

Reabilitare retea de distributie gaze naturale cu conducte si instalatii de racordare, in oras Busteni

Proiect - decizia etapei de incadrare

Extindere retea gaze naturale - SC ENGIE ROMANIA SA pentru oras Valenii de Munte

Proiect - decizia etapei de incadrare

OCUPARE TEMPORARA A UNEI SUPRAFETE DE 0,1471ha DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL IN VEDEREA AMENAJARII HIDROENERGETICE PE RAUL PRAHOVA PE SECTORUL MANESTI – COCORASTII COLT, ETAPA 3 –...

Proiect - decizia etapei de incadrare

CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA CU COPERTINA PENTRU AMPLASARE INSTALATIE DISTILARE PRODUSE PETROLIERE “ din localitatea Valea Calugareasca, sat Arva, str.Arva nr.68, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Continuare lucrari la A.C. Nr. 12 din 20.02.2018”Construire hala metalica(P+1E-supanta)cu destinatia service auto, diagnoza computerizata, consultanta tehnica in domeniul auto, alei carosabile si...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire hala productie tigla metalica P, hala depozitare P, imobil birouri P+1E” propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Oras Baicoi, str. Infratirii, nr. 142 

Proiect - decizia etapei de incadrare

EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ” , propus a fi amplasat in comuna Balta Doamnei, sat Bîra – Ds69, Ds110, Drum Biserica-Raduta (Ds68), Dc95, Ds66, Ds115, drum satesc din Ds69, Drum...

Proiect - decizia etapei de incadrare

EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT PENTRU MANASTIREA GHIGHIU” , propus a fi amplasat in judetul Prahova, comuna Berceni, sat Corlatesti si comuna Barcanesti, sat Ghighiu, DN 1 A, DJ...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare drumuri locale in comuna Valea Calugareasca, Judetul Prahova”, propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Comuna Valea Calugareasca, Satele Valea Larga, Valea Nicovani, Valea...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire imobil locuinte –A5 Sp+P+2E imprejmuire teren si utilitati”, propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Comuna Paulesti, Sat Paulesti, str. Roua

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire imobil locuinte –A4 Sp+P+2E imprejmuire teren si utilitati”, propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Comuna Paulesti, Sat Paulesti, str. Roua

Proiect - decizia etapei de incadrare

OCUPARE TEMPORARA A UNEI SUPRAFETE DE 0,1471ha DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL IN VEDEREA AMENAJARII HIDROENERGETICE PE RAUL PRAHOVA PE SECTORUL MANESTI – COCORASTII COLT, ETAPA 3 – CONSTRUIRE...

Proiect - decizia etapei de incadrare

CONSTRUIRE RETEA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE PENTRU S.C. COOL CONFORT  STAR S.R.L. (lucrarea se va executa din str. Fantanele)” , propus a fi amplasat in judetul Prahova,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire salon evenimente, restaurant, spatii de cazare si functiuni aferente, piscina, anexa si platforme pentru echipamente tehnice, put forat, alei carosabile si pietonale, amenajare banda...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Forare si echipare sonda titei 125 Filipesti, alimentare cu energie electrica, lucrari conexe, imprejmuire si organizare de santier in incinta careului sondei 121 Filipesti (existenta)”, cu...

Proiect - decizia etapei de incadrare

„Construire birouri parter, spatiu I.T.P. parter, service auto parter, alei carosabile si pietonale, spatii verzi, utilitati, bransamente si organizare de santier” , propus a fi amplasat in...

Proiect - decizia etapie de incadrare

„Construire spalatorie auto, amenajari exterioare, refacere imprejmuire si organizare de santier” , propus a fi amplasat in Municipiul Campina, strada Ec. Teodoroiu, tarla 83, parcela 278, 279,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Amplasare salon evenimente (tip cort), alei carosabile si pietonale, parcare, imprejmuire, fosa septica, bransamente utilitati” , propus a fi amplasat in comuna Magurele, sat Magurele, nr.931,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire grajd cu doua tronsoane” propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Oras Urlati, str. Socului, nr.1 

Proiect - decizia etapei de incadrare

Desfiintare corp C14-cladire depozit AMC nr. Inventar 1110070, corp C55-Instalatie cuva retentie si corp C61-magazie si corp nr. Inventar 1110126 ”, cu amplasamentul in municipiul Ploiesti, str....

Proiect - decizia etapei de incadrare

„ Extindere conducta distributie si bransament gaze naturale (L=358+3m) ” propus a fi amplasat in Judetul Prahova, comuna Paulesti, sat Paulestii Noi, strada C.I.Parhon, T9, parcelele A571/32,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Infiintare ferma zootehnica de bovine pentru carne, cu imprejmuire, utilitati, punct de sacrificare si echipamente agricole” , propus a fi amplasat in comuna Salciile, sat Salciile, tarla 54,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire spalatorie auto self service” , propus a fi amplasat in Municipiul Ploiesti, strada Mihai Bravu, nr.228, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire patru imobile de locuinte colective: un imobil cu regim de inaltime D+P+8E si trei imobile P+8E cu parter comercial” , propus a fi amplasat in Municipiul Ploiesti, strada Targovistei,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire sediu administrativ centru de reciclare fier vechi (P+1), depozit (P), cantar, drum acces, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, panou publicitar activitate proprie,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare strazi si alei in zona garii, comuna Poiana Campina, judetul Prahova” , propus a fi amplasat in comuna Poiana Campina, sat Poiana Campina, tarla 10, nr. cadastral 21925, 21927, tarla...