Proiect - decizia etapei de incadrare

Extindere retele electrice de distributie in comuna Cocorastii Colt, sat Cocorastii Grind”   propus a fi amplasat în comuna Cocorastii Colt, sat Cocorastii Grind, judeţul Prahova,

Proiect - decizia etapei de incadrare

Extindere retea de canalizare in satele: Persunari, Chesnoiu, Ghioldum, Cocorastii Grind, Coltu de Jos, Satu de Sus, judetul Prahova”   propus a fi amplasat în comuna Cocorastii Colt,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

„ S.F. - alimentare cu apa in satulele Buda si Palanca, comuna Rifov”   propus a fi amplasat în comuna Rifov, satele Buda si Palanaca, DJ 101D, Ds 346, Ds 325, Ds 504, Ds 220, DC 81

Proiect - decizia etapei de incadrare

Reabilitare DS 3001- Bratu” cu amplasamentul in comuna Maneciu, sat Chiciureni, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare strazi de pamant in Orasul Mizil, faza S. F.” , in orasul Mizil, strada Nichita Stanescu, Calea Buzaului, Tohaneanc, Spirica Anastasiu, Plutarh Mares, Gheorghe Bratianu, Craciunescu,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare gospodarie de apa si extindere retele de apa si canalizare in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova- faza D.A.L.I.” satele Puchenii Mosneni, Miroslavesti, Puchenii Mari, Puchenii Mici,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Reabilitare retea de apa potabila, construire bransamente si realizare retea de hidranti in satele Lipanesti, Sipotu si Zamfira, comuna Lipanesti, judetul Prahova”, propus a fi amplasat  în...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Extindere si modernizare retea de alimentare cu apa in comuna Maneciu, judetul Prahova-faza SF”, propus a fi amplasat  în comuna Maneciu, satele Maneciu Pamanteni, Cheia si Maneciu Ungureni

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare drumuri de interes local in comuna Maneciu, judetul Prahova ”, propus a fi amplasat în comuna Maneciu, satele Maneciu Pamanteni, Facaieni, Gheaba, Costeni, Maneciu Ungureni

Proiect - decizia etapei de incadrare

Studiu de fezabilitate-Realizare sistem alimentare cu apa si statie de tratare, comuna Manesti, judetul Prahova”, propus a fi amplasat  în comuna Manesti satul Manesti, DJ101 A, DC 109 A,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Asfaltare strazi in comuna Izvoarele: sat Izvoarele – strada Valea Mare si sat Schiulesti – strada Cot (intrare Cot), strada Cot (final Cot) si rigole aferente”   propus a fi amplasat în...

Proiect - decizia etapei de incadrare

LUCRARI DE INTARIRE SPECIFICE NECESARE ALIMENTARII CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA FLOREA ALECSANDRU STELIAN, COMUNA TEISANI, ZONA VALEA REA, NR.390, JUD. PRAHOVA, cu amplasamentul in com. Teisani,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

„Modernizare drumuri locale si construirea a doua podete in satul Trestioara ” propus a fi amplasat in comuna Vȋlcanesti, sat Testioara, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire drum forestier Florei-Culme, com. Valea Doftanei, judetul Prahova”   propus a fi amplasat în comuna Valea Doftanei, sat Tesila, Punct Florei-Culme,  judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Desfiintare cabina poarta C3, construire spatiu de productie C5 si garaj auto cu cabina portar inclusa C4 ” , propus a fi amplasat în comuna Bucov, sat Pleasa, str. Regele Carol I, nr. 101, jud....

Proiect - decizia etapei de incadrare

Extindere alimentare cu apa, lucrari conexe si organizare de santier”   propus a fi amplasat în comuna Tataru, satele Podgoria, Tataru, Silistea, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

S.F. - infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna Ciorani judetul Prahova, satele Cioranii de Jos si Cioranii de Sus”   propus a fi amplasat în comuna Ciorani, satele...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire retea canalizare menajera L=420 m, intre DN 1A si str. Teleajenului ( in zona dispensarului Ploiestiori), camine de vizitare, 42 racorduri si statie de pompe ”,  propus a fi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in comuna Podenii Noi, judetul Prahova , cu amplasamentul in comuna Podenii Noi, nr.46, T 10, parcela 110

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire retea canalizare pluviala L=616 m intre DN 1° si raul Teleajen, camine vizitare, guri de scurgere si racorduri, separator hidrocarburi”,  propus a fi amplasat in comuna Blejoi,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna Dumbravesti, judetul Prahova”   propus a fi amplasat în comuna Dumbravesti, satele Dumbravesti, Gavanel, Malaestii de Jos

Proiect - decizia etapei de incadrare

CANALIZARE MENAJERA-SAT GAGENI , cu amplasamentul in intravilanul comunei Paulesti, sat Gageni,

Proiect - decizia etapei de incadrare

Balastare drum De 520 , cu amplasamentul in comuna Paulesti, sat Cocosesti,  judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Balastare drum T 16 (ANL)  , cu amplasamentul in comuna Paulesti, sat Paulesti, T 16 (ANL), judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MAGURENI, JUDETUL PRAHOVA”, propus a fi amplasat in Comuna Magureni, Satele Magureni,  Lunca Prahovei si Cocorastii Caplii, Jud. Prahova

Proiect - acord de mediu

Forare si echipare sonda titei 121 Filipesti , amenajare drum de acces , alimentare cu energie electrica, lucrari conexe, imprejmuire si organizare de santier ”, cu amplasamentul in comuna...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare drumuri locale in comuna Valea Doftanei, judetul Prahova-proiect 3 ”, propus a fi amplasat în comuna Valea Doftanei, sat Tesila strazile Clabucetului, Carabanu, Sanzienelor,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare drumuri de interes local in comuna Gura Vitioarei, jud. Prahova ”, propus a fi amplasat în comuna Gura Vitioarei, satele Gura Vitioarei, Bughea De Jos, Fagetu, Fundeni

Proiect - decizia etapei de incadrare

Amplasare containere electrice si estacada cabluri pentru realizare obiectiv-asigurarea continuitatii de alimentare a uno consumatori din PLK prin instalatii de anclansare automata rapida a...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Canalizare si statie de epurare ape uzate, comuna Plopu, judetul Prahova. Etapa I- statie de epurare si retea de canalizare satele Plopu si Nisipoasa , comuna Plopu, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire trotuare, santuri si podete in comuna Olari ” propus a fi amplasat in comuna Olari, satele: Olari, Olarii Vechi, Fanari, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Desfiintare cladire anexa parter c3, construire cladire multifunctionala parter si spalatorie auto pentru uz intern parter , cu amplasamentul in Ploiesti, str. Pompelor, nr.8, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Reabilitare drumuri locale in comuna Apostolache si construire pod peste Cricovul Sarat in sat Marlogea ,  cu amplasamentul in com. Apostolache, satele Marlogea, Apostolache, Valea...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire saivan oi in incinta fermei" ,  cu amplasamentul in comuna Albesti Paleologu, nr. 52B, jud. Prahova, titular  SC MINCO IMPEX SRL .

Anunt public

privind depunerea solicitărilor de emitere a acordului de mediu

Proiect - decizia etapei de incadrare

EXTINDERE CORP C1 (CASA MONTAFON), C2 (CASA SF. AUGUSTIN), C3 (CASA LEOPOLD), C4 (CASA UNICA), C10 (CASA ABRAHAM), RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA CORP C1 (CASA MONTAFON), C2 (CASA SF. AUGUSTIN), C3...

Proiect - decizia etapei de incadrare

REPARATII STRADA PLATOU IZVOR, ORASUL SINAIA, JUD. PRAHOVA”, propus a fi amplasat in Sinaia, Str. Platou Izvor, Jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

AMENAJARE TROTUARE, PISTA BICICLETE, RIGOLE, PARCARI IN COMUNA MAGURENI, SAT MAGURENI, JUDETUL PRAHOVA-ETAPA AIA”, propus a fi amplasat in Comuna Magureni, Satul Magureni FN, Jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

MODERNIZARE STRADA PLAIUL CORNULUI DIN PUNCT PODU LAT PANA LA POARTA MANASTIRE+100 METRI DIN COMUNA CORNU, JUDETUL PRAHOVA”, propus a fi amplasat in Comuna Cornu, Satele Cornu de Jos si Cornu de...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Consolidare versant pentru punere in siguranta strada Garlici  – punctul La Rosa Ion si strada Valea Candei – punctul Badea Ion”   propus a fi amplasat în oras Cormanic, str....

Proiect - decizia etapei de incadrare

Consolidare versant pentru punere in siguranta strada Scolii – punctul Sarbulet”   propus a fi amplasat în oras Cormanic, str. Scolii, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

CANALIZARE MENAJERA-SAT GAGENI , cu amplasamentul in intravilanul comunei Paulesti, sat Gageni

Proiect - decizia etapei de incadrare

Scoatere definitiva din fond forestier cu compensare a suprafetei de teren de 260 mp pentru extindere cimitir existent”   propus a fi amplasat în oras Plopeni, UP III Plopeni, ua 5B,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Reabilitarea drumurilor din comuna Secaria – Drumul Carului si Seciuri”   propus a fi amplasat în comuna Secaria, sat Secaria, UTR 1-Drumul Carului si UTR 4-Seciuri,  judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire sistem de alimentare cu apa in satul Cioceni si intocmire P.U.Z. extindere intravilan (S=23776 mp) si schimbare destinatie teren intravilan (S=690 mp), din zona de locuinte si...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Refacere pietruire drum Aleea Dumbrava Minunata – sat Cornu de Jos, judetul Prahova – faza SF ”,  propus a fi amplasat in comuna Cornu, sat Cornu de Jos si Cornu de Sus, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

,,Canalizare in sistem centralizat in comuna Cocorastii Colt, judetul Prahova” cu includerea modificarilor intervenite, cu amplasamentul in sat Cocorastii Colt, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

EXTINDERE RETEA APA POTABILA IN SAT SOTRILE SI SAT VISTIERU, COMUNA SOTRILE, cu amplasamentul in com. Sotrile, satele Sotrile si Vistieru, jud. Prahova,

Proiect - decizia etapei de incadrare

SF INFIINTARE CANALIZARE IN SISTEM CENTRALIZAT IN COMUNA FULGA, JUDETUL PRAHOVA, SATELE: FULGA DE JOS SI FULGA DE SUS, cu amplasamentul in comuna Fulga, satele Fulga de Jos si Fulga de Sus,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN AMBULATORIUL SPITALULUI ORASENESC „SFANTA FILOFTEIA” MIZIL , in orasul Mizil, strada Mihai Bravu, nr. 114, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA SPITALUL ORASENESC „SFANTA FILOFTEIA” MIZIL-PAVILIONUL , in orasul Mizil, strada Spitalului, nr. 21, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Elaborare studiu de fezabilitate pentru centrul de intretinere si coordonare autostrada A3 –Km 30+600 si a punctului de sprijin autostrada A3 –Km 66+500, obiectul punctul de sprijin (PS) Km...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare drumuri locale ” , propus a fi amplasat in comuna Stefesti, satele Scurtesti si Tarsoreni, jud. Prahova,

Proiect - decizia etapei de incadrare

„Reabilitare drumuri nemodernizate din comuna Baltesti satele: Baltesti, Podenii Vechi, Izesti ” propus a fi amplasat in comuna Baltesti, jud. Prahov a

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare drumuri noi T 21 –in sat Strejnicu, T 47  si T 57 –in sat Tirgsoru Vechi ” propus a fi amplasat in comuna Tirgsoru Vechi, satele Strejnicu si Tirgsoru Vechi, jud. Prahova,

Proiect - decizia etapei de incadrare

DESFIINTARE PARTIALA CORP C10- hala monobloc (cabina poarta, magazie, instalatie preparat furaje, depozit carburanti si macelarie) SI CORP C2-sopron si CONSTRUIRE SEDIU SOCIAL SI PASARELA DE...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Extindere retele ( apa, canalizare, energie electrica, gaze) racorduri si bransamente la utilitati – apa, canalizare, gaze, electrica si instalatie electrica de utilizare ” , propus a fi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Amplasarea unei instalatii de degazare a recipientilor de transport gaze petroliere lichefiate in cadrul punctului de lucru propus a fi amplasat  în localitatea Ploiesti, B-dul Petrolului...

Proiect - decizia etapei de incadrare

CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI, PAVILION COMERCIAL, SPALATORIE AUTO, ANEXE, TOTEM, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATII PARCARE, IMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCES, ORGANIZARE DE SANTIER,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Consolidare strada Aleea Cucului sat Cornu de Jos, L= 20 m in comuna Cornu, judetul Prahova- faza DALI” cu amplasamentul in comuna Cornu , jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Refacere punte pietonala, sat Lutu Rosu, punct Bugheni, comuna Bertea, judetul Prahova” cu amplasamentul in comuna Bertea , jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

INTRARE IN LEGALITATE-CONSTRUIRE 3 MAGAZII MATERII PRIME SI FINITE SI CONSTRUIRE ATELIER IMPRIMERIE TEXTILE, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE...

Proiect - decizia etapei de incadrare

EXTINDERE HALA PRODUCTIE SI DEPOZITARE (C9), CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE SI DEPOZITARE (C7.1)” , in orasul Boldesti-Scaeni, sos. Ploiesti-Valeni, nr. 27,T21 PA1093/13, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizarea si reabilitarea drumurilor judetene identificate in prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova – DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C – in conformitate cu...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Realizarea infrastructurii rutiere pentru parcajul adiacent str. Cilindrului ” , propus a fi amplasat în Ploiesti, str. Cilindrului, jud. Prahov a

Proiect - decizia etapei de incadrare

Platforma betonata interioara covor asfaltic, borduri si canalizare, conducta agent termic Dn 600, parcari, acces autocamioane si iluminat stradal"  cu amplasamentul in localitatea...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Lucrari de construire depozit cocs, decantor, estacade, utilitati, drum acces si lucrari conexe in instalatia cocsare din incinta Rafinariei Petrobrazi ( carourile 90 si drum, numar cadastral...

Proiect - decizia etapei de incadrare

" Pod peste paraul Tarsica in orasul Valenii de Munte" ,  cu amplasamentul in localitatea Valenii de Munte, str. Doctor Istrate,   jud. Prahova, titular  SERVICIUL URBANISM...

Proiect - decizia etapei de incadrare

DESFIINTARE CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE-DESFIINTARE C3 (hala 1), C4 (atelier+birouri), C5 (arhiva+birouri), C6 (atelier), C7 (camera tabl. el.+pompe) ” , in Ploiesti, strada Targovistei,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare alimentare cu energie electrica la sondele 57 SR si 413 MP Campina ” , propus a fi amplasat in Campina, str. Uniunea Europeana si Eruptiei

Proiect - decizia etapei de incadrare

MONTARE CONDUCTA DE AMESTEC SONDA 678 TINTEA-LUCRARE CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE” , in orasul Baicoi, De 433, De 563, De 589, De 590, De 812, De 828, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Eficientizare energetica Colegiul Scoala Gimnaziala George Cosbuc”   propus a fi amplasat în municipiul Ploiesti, str. Alexandru Lapusneanu, nr. 17, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Studiu de fezabilitate – eficientizare energetica Colegiul Tehnic Elie Radu - cantina”   propus a fi amplasat în municipiul Ploiesti, Sos. Vestului, nr. 22, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Eficientizare energetica Colegiul National Alexandru Ioan Cuza”   propus a fi amplasat în municipiul Ploiesti, str. Trei Ierarhi, nr. 10, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai – sala de sport”   propus a fi amplasat în municipiul Ploiesti, B-dul Petrolului, nr. 16, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Eficientizare energetica Colegiul Spiru Haret – sala de sport si ateliere”   propus a fi amplasat în municipiul Ploiesti, str. Intr. Constructorilor, nr. 8, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Studiu de fezabilitate-Modernizare drumuri locale in sat Ologeni si Tatarai ”, propus a fi amplasat în comuna Poienarii Burchii, sat Ologeni si Tatarai

Proiect - decizia etapei de incadrare

Forare si echipare sonda 363 bis Tintea ST- constructie cu caracter provizoriu pe durata contractului de inchiriere ”, cu amplasamentul in Baicoi, T46, Parcela P861, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE S+D+P+6E, PARCAJE SUBTERANE SI BRANSAMENTE UTILITATII ” , in municipiul Ploiesti, str. Vornicei, nr. 4B, jud. Prahova , 

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire spatiu comercial, drum acces, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, utilitati, imprejmuire, bransamente si organizare de santier ” , propus a fi amplasat în comuna Barcanesti,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire rigole, podete, puturi absorbante in vederea preluarii apelor pluviale de pe drumurile locale, satele Batesti, Brazii de Jos, Brazii de Sus, Posesti si Negoiesti”   propus a fi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire linie ferata de incinta si imprejmuire″, propus a fi amplasat în Ploiesti, tarla 12, parcela 167/128, 167/127, 167/14

Proiect - decizia etapei de incadrare

Extindere retea distributie apa in comuna Banesti, judetul Prahova (tronson II L=cca 2100 m)”, propus a fi amplasat  în comuna Banesti, sat Urleta,

Proiect - decizia etapei de incadrare

MODERNIZARE CONFIGURATIE RETELE ELECTRICE AERIENE DE 20 KV GLODEANU SARAT SI LEA 20 KV NAIENI, JUDETUL BUZAU – CONSTRUIRE TRONSON LEA 20 KV (L=960 M) PE TERITORIUL COMUNEI BABA ANA, JUDETUL...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in comuna Magurele, judetul Prahova”   propus a fi amplasat în comuna Magurele, satele Magurele, Coada Malului si Iazu, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE APROXIMATIV 1350 ML DIN CONDUCTA DE Ø 8 5/8 BOLDESTI-PLOIESTI, INTRE VENTIL MAL STANG RAU TELEAJEN SI IESIRE BALASTIERA”, propus a fi amplasat in Comuna Bucov,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Desfiintare constructii C13, C15, C22, C24, recompartimentare C5, construire corpuri si instalatii pentru fabrica alcool etilic-bioetanol, put forat si bransamente utilitati 

Proiect - decizia etapei de incadrare

Extindere cladire productie si depozitare C1 ( SP+P+1EP) cu o constructie de depozitare parter ” , propus a fi amplasat in Ploiesti, str. Sferei, nr.2, judetul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizarea unor portiuni de drum din cartierele Ghiosesti, Poiana, Vatra Sat, Podul Lung”   propus a fi amplasat în oras Cormanic,  judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Consolidare versant pentru punerea in siguranta si refacere strada Poiana – punctul Munteni”   propus a fi amplasat în oras Cormanic, str. Poiana, nr. 49-50, judeţul Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE – RECONFIGURARE SPATII GALERIE COMERCIALA SI CAI DE EVACUARE, CONSTRUIRE SAS ACCES, REMODELARE FATADE, REABILITARE GOSPODARIE DE APA, CONSTRUIRE REZERVOR DE APA...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Consolidare platforma de acces la ventilele conductelor de incarcare produse petroliere ” , propus a fi amplasat in Ploiesti, str. Valeni, nr.146, judetul Prahova,

Proiect - decizia etapei de incadrare

Consolidare si extindere, schimbare destinatie si compartimentare spatiu pod, renovare si schimbare destinatie de folosinta in pensiune, demolare corp cladire C2 si imprejmuire ”, propus a fi...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Modernizare-reabilitare drumuri de interes local in satul Strejnicu-strazile: Libertatii, Paradisului, Biruintei, Aeroclubului, Campului (L=760 m) ” , propus a fi amplasat  în comuna...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Construire centru social pentru batrani: clinica medicala, unitati de cazare, cantina, anexe, drum acces, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, utilitati, imprejmuire, bransamente,...

Proiect - decizia etapei de incadrare

Infiintare sistem de canalizare in satul Drajna de Jos, comuna Drajna ” , propus a fi amplasat in comuna Drajna, sat Drajna de Jos, jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

DEZVOLTARE RETEA TELECOMUNICATII IN COMUNA ALUNIS, SATELE ALUNIS SI OSTROVU”, propus a fi amplasat in Comuna Alunis, Satele Alunis si Ostrovu, Jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

EXTINDERE RETEA TERMOFICARE SI ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A SEDIULUI ADMINISTRATIEI SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI”, propus a fi amplasat in Ploiesti, Str.Eroilor Nr.1A, Jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA CHIOJDEANCA”, propus a fi amplasat in Comuna Chiojdeanca, Satele Chiojdeanca, Nucet si Trenu, Jud. Prahova

Proiect - decizia etapei de incadrare

Drum carosabil in trupul I-II in Ploiesti Industrial Parc ”,  propus a fi amplasat in Ploiesti, str. Cubului, de la DN 72 la Crang Terminal, judetul Prahova