Comunicat de presa

Artificiile de Anul Nou poluează aerul și sunt un dezastru pentru păsări și animale ‼️  

Anunt public

privind modificari aduse Legii 278/2013 prin Legea nr. 141/2023

Actualizare informatii

privind incendiul din data de 02.11.2023 la operatorul economic SC Vitalia Servicii pentru Mediu-Tratarea Deseurilor SRL, Iocalitatea Boldeqti Sc6eni

Informare

privind incendiul din data de 02.1L.2023la operatorul economic SC Vitalia Servicii pentru Mediu-Tratarea Deqeurilor SRL, localitatea Boldeqti Sclieni 

Anunt public

organizare etapa selectie concurs pilot pentru recrutare consilier debutant

Rezultate examen de promovare

Anunt examen de promovare

Agenda de activitati director

Agenda de activitati director

in perioada  17.05.-23.05. 2021

Agenda de activitati director

Agenda de activitati director

Agenda director executiv

COMUNICAT DE PRESA

VINEREA VERDE! STOP! AZI MAȘINA STĂ PE LOC!

Anunt dezbatere publica

Plan integrat de calitate a aerului

Rezultate

examen de promovare

Anunt

organizare examen de promovare

Anunt

organizare examen de promovare

Comunicare

intalnire de lucru in scopul ecologizarii depozitelor de deseuri periculoase

Anunt

organizare examen de promovare in grad profesional

Anunt

organizare examen promovare

Rezultatele obtinute de candidati

la concursul din data de 15.10.2019 de recrutare consilier juridic

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs

pentru concursul din data de 15.10.2019 de recrutare consilier juridic

Anunt concurs recrutare

 pe post temporar vacant  de consilier juridic, grad profesional asistent

Rezultatul final

Concursul de recrutare pe post temporar vacant de consilier principal la Serviciul Monitorizare si Laboratoare

Rezultatul la proba scrisa

Concursul de recrutare pe post temporar vacant de consilier principal la Serviciul Monitorizare si Laboratoare

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs

pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor publice de execuție, temporar vacante, de : consilier, gradul profesional superior, la Compartimentul Relatii Publice si Tehnologia...

Anunt concurs de recrutare

pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor publice de execuție, temporar vacante, de : consilier, gradul profesional superior, la Compartimentul Relatii Publice si Tehnologia...

Rezultate finale

la concursul de recrutare  pentru ocuparea functiei publice de consilier superior la serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii

Rezultate la proba interviu

a concursului de recrutare  pentru ocuparea functiei publice de consilier superior

Rezultate la proba scrisa

a concursului de recrutare organizat in data de 17.04.2019, pentru ocuparea functiei publice de consilier superior

Rezultate selectie dosare concurs

pentru ocuparea functiei publice de consilier superior serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii

Venituri salariale

ANUNT CONSULTARE DE PIATA

in vederea demararii unei proceduri de atribuire a contractului de lucrari pentru obiectivul de investitii "Statie Regionala de Supraveghere a Radioactivitatii Mediului", in zona Babele, platou...

Anunt concurs

pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul serviciului Avize, Acorduri, Autorizatii

ANUNT CONSULTARE DE PIATA

in vederea achizitiei serviciilor de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii "Statie Regionala de Supraveghere a Radioactivitatii Mediului", in zona Babele, platou Bucegi

COMUNICAT DE PRESA

despre apariția Ordinului nr.1171/05.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial al...

Rezultatele finale

obtinute de candidati in cadrul concursului de recrutare organizat  pentru ocuparea functiei publice de consilier superior, serviciul AAA

Rezultatele la interviu

obtinute de candidati in cadrul concursului de recrutare organizat  pentru ocuparea functiei publice de consilier superior, serviciul AAA

Anunt

sustinere proba INTERVIU pentru concursul de recrutare consilier superior serviciul AAA

Rezultate proba scrisa

a concursului de recrutare organizat in data de 05 dec 2018 pentru ocuparea functiei publice de consilier superior din cadrul serviciului AAA

Anunt

dezbatere publica privind ”Planul de mentinere a calitatii aerului in judetul Prahova pentru perioada 2018-2022”

Anunt public

concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Avize Acorduri Autorizări - consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post pe perioadă...

Anunt

privind elaborarea, de catre CJ Prahova, a Planului de Calitatea Aerului pentru localitatile Ploiesti-Brazi

Rezultate obtinute la proba interviu

pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier debutant

Rezultate proba scrisa

a concursului de recrutare ce a avut loc in data de 17 septembrie 2018

Rezultate proba scrisa

la concursul ce a avut loc in data de 12 septembrie 2018

Anunt selectie dosare inscriere

pentru concursul din data de 17 septembrie 2018 pentru ocuparea functiei publice de consilier debutant din cadrul APM Prahova

Anunt selectie dosare inscriere

pentru concursul din data de 12 septembrie 2019 pentru ocuparea functiei publice de consilier superior din cadrul APM Prahova

Anunt concurs

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Avize Acorduri Autorizari - consilier, clasa I, grad profesional debutant

Anunt concurs

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Avize Acorduri Autorizari

Raport final al concursului de recrutare

Rezultate proba scrisa

concurs pentru ocuparea functiei publice de consilier

Anunt

Selectie dosare concurs

Anunt concurs

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Avize Acorduri Autorizari

Fise securitate

FABRICA DE MATERIALE DE ETANSARE - AKKIM EUROPE S.R.L.

MEMORIU DE PREZENTARE

MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTA CU SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN HALA DEPOZITARE MOBILA IN HALA PRODUCTIE SI DEPOZITARE MATERIALE ETANSARE, EXTINDERE , RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE LA PARTER...

Notificare SEVESO

FABRICA DE MATERIALE DE ETANSARE - S.C. AKKIM EUROPE S.A. BUCURESTI

ANUNT SUSPENDARE CONCURS

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de consilier superior, Serviciul Avize Acorduri Autorizari

COMUNICAT DE PRESA

ZIUA MONDIALA A PASARILOR MIGRATOARE

ANUNT CONCURS

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de consilier superior, Serviciul Avize Acorduri Autorizari din cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova

COMUNICAT DE PRESA

Campania ECOTIC „ Orașe Curate”  își continuă traseul din 2018 la Ploiești și Slănic

PLAN DE MONITORIZARE SUPLIMENTARA

CALITATE AER Rezultatele vor fi publicate saptamanal, la domeniul ”Calitatea aerului”

Anunt important

APM Prahova a initiat o campanie de monitorizare suplimentara a calitatii aerului. Rezultatele partiale ale monitorizarii au fost transmise catre GNM - Prahova

INFORMARE DE PRESA

REF: Întâlnire cu reprezentanții rafinăriilor din zona Ploiesti ca urmare a sesizărilor privind calitatea aerului, primite din partea locuitorilor din acest oraș

Rezultat concurs

pentru ocuparea functiei contractuale de consilier juridic

Rezultate proba scrisa

a concursului organizat in data de 21.08.2017

Rezultatul verificarii dosarului de inscriere

la concursul din data de 21.08.2017 ca urmare a contestatiei domnului STELIAN CORNEL IONUT

ANUNT PRIVIND CONSULTAREA PIETEI

Obiect consultare: SISTEM MOBIL - VEHICUL CU INCINTA ECHIPATA CU APARATURA DE MONITORIZARE CALITATE AER ; CAIET DE SARCINI

Rezultat selectie dosare concurs

pentru concursul de recrutare consilier juridic organizat in data de 21.08.2017

ANUNT PRIVIND CONSULTAREA PIETEI

Obiect consultare: MODERNIZARE AUTOLABORATOR ; CAIET DE SARCINI

Bibliografie

pentru ocuparea funcţiei contractuale de Consilier juridic, grad II - 1 post - din cadrul biroului Buget Finante Administrativ si Resurse Umane.

Rezultate finale

obtinute la concursul din data de 31.07.2017

Rezultate

obtinute de candidati la proba INTERVIU

Rezultate concurs

proba scrisa, 31.07.2017

Rezultate selectie dosare

pentru Concursul de ocupare a functiei publice de consilier superior la serviciul CFM

ANUNT CONCURS

pentru ocuparea funcţiei contractuale de Consilier juridic, grad II -1 post - din cadrul biroului Buget Finante Administrativ si Resurse Umane.

Bibliografie

pentru concursul organizat in data de 31.07.2017

ANUNT CONCURS

organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Calitatea Factorilor de Mediu

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole din cadrul PNDR 2014-2020

Pentru perioada de programare 2014 - 2020, pentru a evita efectele negative ale anumitor practici agricole, UE, prin politicile susținute din fonduri europene adresate agriculturii și dezvoltării...

Casa Verde Clasic

Centralizatorul proiectelor propuse spre acceptare în cadrul Programului "Casa Verde Clasic"

Casa Verde Clasic

Centralizatorul proiectelor propuse spre respingere în cadrul Programului "Casa Verde Clasic"

Anunt concurs

pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacanta din cadrul Biroului Buget Finante, Adminsitrativ si Resurse Umane

Rezultate finale

La concursul de recrutare functionar public organizat in data de 07.02.2017

Rezultate proba scrisa

la concursul de recrutare din data de 07.02.2017

Rezultate concurs

organizat in data de 01.02.2017

Rezultate proba scrisa

a concursului de recrutare organizat in data de 01.02.2017

Rezultate selectie dosare de inscriere

la concursul de ocupare a functiei vacante de consilier principal in cadrul serviciului Monitorizare si Laboratoare

Anunt concurs

Tematica concurs

pentru ocuparea functiei publice de executie  - consilier principal in cadrul serviciului Monitorizare si Laboratoare

ANUNT CONCURS

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Monitorizare și Laboratoare: - consilier, clasa I, grad profesional principal – 1 post pe...

ANUNT SUSPENDARE CONCURS

pentru ocuparea functiei de consilier

TEMATICA CONCURS

PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE- CONSILIER PRINCIPAL IN CADRUL SERVICIULUI MONITORIZARE SI LABORATOARE  -  Compartiment Calitate Aer

ANUNT CONCURS

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova de consilier, clasa I, grad profesional principal – 1 post din cadrul Serviciului...