Autorizatii integrate emise sau in procedura

 

Titular activitate

Detalii activitate:

  • Amplasament
  • COD CAEN

Solicitare emitere AIM

CAT -Analiza solicitare

Decizie CAT

Completari

Dezbatere publica

Proces Verbal

CAT final

Decizie CAT final

Draft AIM

AIM

 Formular solicitare 

Raport amplasament

Anunt

public

initial

final

initial

final

 SC ALUM SA TULCEA          

 Locaţia activităţii: str. Isaccei nr. 82, Tulcea, judeţul Tulcea

 Categoria de activitate conform Anexei 1 la OUG nr. 152/2005 aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările si completările ulterioare:

4.2. - Instalaţii pentru producerea de substanţe chimice anorganice de baza, cum ar fi:

e) nemetale, oxizi metalici ori alţi compuşi anorganici, in principal :carbura de calciu, siliciu, carbura de siliciu.

1.1. -  Instalaţii de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 50 MW.

5.4. – Depozite de deşeuri care primesc mai mult de 10 tone deşeuri/zi sau având o capacitate totala mai mare de 25.000 tone deşeuri, cu excepţia depozitelor de deşeuri inerte

 29.03.2013 29.03.2013  29.03.2013  10.04.2013      16.04.2013  27.06.2013
VARD SA TULCEA

Locaţia activităţii:Tulcea, str. Ing.Dumitru Ivanov Nr. 22, judeţul Tulcea

 Categoria de activitate conform Anexei 1 la OUG nr. 152/2005 aprobată de Legea nr. 84/2006 cu modificări si completări:

6.7    „Instalatii pentru tratarea suprafeţei materialelor, obiectelor sau produselor, utilizând solvenţi organici, în special pentru gresare, imprimare, aplicare de straturi protectoare, degresare, impermeabilizare, apretare, glazurare, vopsire, curăţare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvenţi mai mare de 150 kg/ora sau 200 tone/an

21.11.2013

 

18.06.2015

02.03.2016

27.06.2016 si anexe

 

21.11.2013

 

18.06.2015

02.03.2016

27.06.2016

si anexe

21.11.2013

 

20.10.2016

   

Decizie Nr. 2565  din 28.09.2016

 

12.09.2016

03.10.2016

AIM nr. 10/05.02.2007, 

reactualizata in 23.10.2007,

revizuita in 14.08.2012,

revizuita in 06.12.2016

 SC PIGCOM SA

 Locatia activitatii:

localitatea Satu Nou, Str. DJ 229 (km43)

Categoria de activitate conform Legii 278/2013:

6.6 b Cresterea intensiva a porcolor cu capacitate peste 2000 de locuri pentru porci de productie ( peste 30 kg).

19.12.2013 

28.05.2014

 19.12.2013 

28.05.2014

 19.12.2013 08.08.2014     08.08.2014 18.09.2014

 

UNIVET SRL MACIN

 

FERMA DE PASARI – Localitatea Macin , judetul Tulcea

Activitatea sau activitatile  conform Anexei 1 din Legea nr. 278/2013 privind ernisiile industriale se incadreaza la punctul 6.6 I litera a :  Cresterea intensiva a pasarilor de curte 1 cu capacitate de peste 40000 locuri pentru pasari de curte

 

 11.04.2014

 

02.07.2014

completari dupa dezbaterea publica:15.07.2014

 11.04.2014

 

02.07.2014

 

completari dupa dezbaterea publica- data afisarii:

15.07.2014

 


 

 11.04.2014

 

04.07.2014

12.08.2014

 

18.08.2014

 25.07.2014

Scenariu incendiu ferma pui. Plan operativ situatii urgenta.

Autorizatie de gospodarire a apelor

18.09.2014

CARNIPROD SRL TULCEA

Soseaua Tulcea-Murighiol, Km 4-5, judetul Tulcea

 

Punctul 6.6, litera b: CRESTEREA INTENSIVĂ A PĂSĂRILOR DE CURTE SI A PORCILOR, CU  CAPACITATE DE PESTE 2000 LOCURI PENTRU PORCI DE PRODUCTIE

Activitatea principală:

fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre), cod CAEN: 1013

 07.07.2014

 

16.09.2014

28.11.2014

12.02.2015

 

03.04.2015

30.06.2015

 

07.07.2014

16.09.2014

 

28.11.2014

12.02.2015

03.04.2015

30.06.2015

06.10.2014     07.10.2015 07.10.2015 2/09.11.2015
SC. FERAL SRL TULCEA "PRODUCTIA DE METALE FEROASE SUB FORME PRIMARE SI CEA DE FEROALIAJE" COD CAEN 2410.

20.11.2014

01.03.2015

09.06.2015

11.09.2015

28.10.2015

27.05.2016

14.07.2016

20.11.2014

01.03.2015

09.06.2015

11.09.2015

28.10.2015

27.05.2016

14.07.2016

10.03.2015  

10.03.2015

februarie 2015-PV

decizie 2564/

27.09.2016

   
S.C. Energoterm S.A. Tulcea

CAZAN DE APĂ FIERBINTE C.A.F. NR. 1

1.1. Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai
mare de 50 MW

Cod CAEN: 3530 Furnizare de abur şi aer condiţionat

24.11.2014 24.11.2014         26.01.2014 17.03.2015
S.C. BIOCARNIC ESCO S.R.L. 6.5. Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului
uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din
21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi
produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1.774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi

09.06.2016

06.09.2016

13.01.2017

09.06.2016

06.09.2016

13.01.2017

30.06.2016 01.07.2016

29.06.2016

21.06.2016- anunt dezbatere publica

PV CAT

28.03.2017

 

Decizie 137/

30.03.2017

   
S.C. Energoterm S.A. Tulcea

CAZAN DE APĂ FIERBINTE C.A.F. NR. 1 

Activitatea :1.1. Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW

11.08.2017

21.09.2017

11.08.2017

21.09.2017

05.10.2017

05.10.2017

05.10.2017

05.10.2017

28.08.2017

  05.10.2017

06/

05.12.2017

SC ALUM SA 

Str. Isaccei nr. 82, Tulcea, Jud. Tulcea

INSTALATIE CHIMICA PENTRU PRODUCEREA OXIDULUI DE ALUMINIU

Activitatile  principale ,conform Anexei I din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,respectiv:

          4.2. Producerea compuşilor chimici anorganici, precum:

                  e) nemetalele, oxizii metalici sau alţi compuşi anorganici, cum sunt carbura de calciu, siliciul, carbura de siliciu;

         1.1. Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW;

         5.4. Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte

Formular solicitare initial 17.10.2017

Formular solicitare initial-17.10.20.17- rectificare

Formular solicitare initial refacut- 19.10.2017

Formular solicitare- var. 13.12.2017

Raport amplasament initial-17.10.2017

anexe raport amplasament

 

Raport amplasament var 13.12.2017

anunturi

publice

-19.10.2017

 

20.12.2017- anunt dezbatere publica

 

08.01.2018- PV dezbatere publica-decembrie 2017

PV CAT final (31.01.2018) afisat in 02.01.2018

Anunt decizie emitere AIM- afisat in 02.01.2018

Decizie 55/31.01.2018 de emitere a AIM Alum- afisata in 02.01.2018

19.03.2018

AIM 01/19.03.2018

SC ALUM SA

VARD SA TULCEA

Categoria 6.7. – Tratarea suprafeţelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solvenţi organici, în special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curăţare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe oră sau mai mare de 200 de tone pe an”

26.03.2018

formular solicitare-varianta aprilie 2018

26.03.2018

raport amplasament-varianta aprilie 2018

anunturi publice- afisat in 04.05.2018 sedinta CAT- analiza solicitare- afisat in 04.05.2018

anunt dezbatere publica- afisat in 04.05.2018

PV dezbatere publica- afisat in 04.05.2018

decizie 350/16.05.2018- emitere AIM

- publicata in 24.05.2018

 

draft AIM- afisat in 04.05.2018

 
S.C. BIOCARNIC ESCO S.R.L. Tulcea instalaţia de cogenerare cu utilizare biogaz

 

04.05.2018-

formular solicitare- varianta aprilie 2018

16.07.2018- formular solicitare- varianta iulie 2018

04.05.2018-

raport amplasament varianta aprilie 2018

16.07.2018- raport amplasament varianta iulie 2018

anunt public- afisat in 08.08.2018

PV sedinta CAT din 07.08.2018- afisat in 08.08.2018

Decizie CAT din 07.08.2018

  decizie emitere AIM- afisata in 04.10.2018    
SC ECOREC SA Depozite controlate de deseuri, care primesc mai mult de 10 tone pe zi sau cu o capacitate mai mare de 25.000 t

formular solicitare- varianta mai 2018: afisat in 05.06.2018

formular solicitare- varianta iulie 2018: afisat in 16.07.2018

raport amplasament -varianta mai 2018: afisat in 05.06.2018

raport amplasamentvarianta iulie 2018: afisat in 16.07.2018

anunturi publice- afisate in 03.08.2018

PV CAT din 19.06.2018- afisat in 03.08.2018

Decizie CAT din 19.06.2018

anunt dezbatere publica- afisat in 03.08.2018

PV dezbatere publica- afisat in 03.12.2018

PV al sedintei CAT din 18.09.2018

PV al sedintei CAT din 06.11.2018

  AIM 03/26.11.2018-SC ECOREC SA
S.C. DIMAS ACTIV S.R.L

activitatea desfasurata conform Anexei I din L 278/2013 -  6.6 Cresterea intensiva a pasarilor de curte;

a) 40000 mii de locuri pentru pasari de curte, punctul de lucru din oras. Babadag, str. Ciucurovei,  jud. Tulcea
formular de solicitare initial- afisat pe site in data de 03.05.2019 raport de amplasament initialafisat pe site in data de 03.05.2019 anunturi publice- afisate in data de 12.08.2019          

Autorizatia integrata de mediu

Autorizatia integrata de mediu

Detalii

Definiţie:actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.

Procedura de reglementare este stabilită prin Ordinul 818/2003modificat şi completat cu Ordinul 1158/2005, competenţa de emitere a autorizaţiei integrate de mediu revenind agenţiilor judetene pentru protecţia mediului

Lista activităţilor care intră sub incidenţa Directivei 96/61/CE privind controlul integrat al poluării şi pentru funcţionarea cărora este necesară obţinerea autorizaţiei integrate de mediu este dată în Anexa 1 a OUG 152/2005aprobată cu modificări prin Legea 84/2006.

Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu este aprobat prin Ordinul 36/2004.

TRANSFERUL AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU

• orice transfer de act de reglementare se va supune, în prealabil aplicării art. 10 din OUG 195/2005privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

• la transferarea totală sau parţială a autorizaţii integrate de mediu, este necesară depunerea unei solicitări comune în acest sens, împreună cu titularul propus pentru transfer. Prin urmare, orice transfer necesită o aprobare prealabilă, în conformitate cu prevederile OM 36/2004;

• pentru transferul autorizaţiei integrate de mediu, noul titular are obligaţia să declare că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia integrată de mediu;

• dacă autorizaţia integrată de mediu este emisă cu plan de acţiuni, acesta trebuie semnat de noul titular cu menţiunea ca îşi însuşeşte toate condiţiile şi termenele din planul de acţiuni;

• actele necesare transferului autorizaţiei integrate de mediu sunt cele prevăzute mai jos;

• pentru transferul unui act de reglementare nu se percep taxe sau tarife.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile mai sus menţionate, autorizaţia integrată de mediu nu se poate transfera, instalaţia fiind supusă unui nou proces de autorizare.

ACTE NECESARE PENTRU TRANSFER:

• solicitare comună întocmită de ambii titulari prin care se solicită transferarea autorizaţiei integrate de mediu;

• declaraţie pe propria răspundere data de către noul titular ca desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia integrată de mediu;

• autorizaţia integrata de mediu în original;

• copie după certificatul constatator şi încheiere emise de registrul comerţului cu privire la transferul dintre vechiul şi noul proprietar;

• copie certificat unic de înregistrare emis de ORC pentru noul titular;

• xerocopia actului care atestă dreptul de proprietate sau folosinţă asupra spaţiului pentru noul proprietar (ex. contract vânzare-cumpărare + extras c.f., contract închiriere, comodat etc.).