Autorizaţia de mediu

AUTORIZAŢIA DE MEDIU este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune.

Bilanţ de mediu - lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice care au acest drept, potrivit legii, în scopul obţinerii autorizaţiei de mediu, care conţine elementele analizei tehnice prin care se obţin informaţii asupra cauzelor şi consecinţelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente şi anticipate ale activităţii, în vederea cuantificării impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; în cazul în care se identifică un impact semnificativ, bilanţul se completează cu un studiu de evaluare a riscului.

Program pentru conformare - plan de măsuri necesare pentru îndeplinirea cerinţelor privind protecţia mediului, la termenele stabilite de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, programul pentru conformare face parte integrantă din autorizaţia de mediu.

Procedura de reglementare este stabilită prin Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial nr. 808/27.11.2007).    

Lista activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, conform Anexei 1 a OM nr. 1798/2007 şi se poate consulta aici.    

 

Documentaţia necesară pentru solicitarea autorizaţiei de mediu este următoarea:

 • Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu (conform modelului);
 • Fişa de prezentare şi declaraţie - Anexa 2 din OM nr. 1798/2007;
 • Dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa nr. 3 (conform modelului);
 • Certificat de înregistrare, emis de Oficiul Registrului Comerţului;
 • Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului;
 • Dovada proprietății amplasamentului (vănzare-cumpărare, îchiriere, comodat,etc.);
 • Dovadă achitare tarif (500 RON), sumă ce poate fi plătită la Casieria APM Vaslui sau în cont IBAN nr. RO25TREZ6565032XXX000316 deschis la Trezoreria Vaslui, CUI 4359580
 • Plan de încadrare în zonă;
 • Plan de situaţie;

Pentru activităţile grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire, documentaţia prezentată conţine în plus cerinţele specifice prevăzute în anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1798/2007.

Revizuirea Autorizaţiei de mediu. Revizuirea autorizaţiei de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activităţii informează în scris către APM Vaslui despre acest lucru, iar APM Vaslui emite o autorizaţie de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizaţii de mediu

Documentaţia necesară pentru solicitarea revizuirii autorizaţiei de mediu este următoarea:

 • Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu revizuite (conform modelului);
 • Autorizația de mediu;
 • Fişa de prezentare şi declaraţie - Anexa 2 din OM nr. 1798/2007 - completată pentru toate activitățile autorizabile d.p.d.v. al protecției mediului desfășurate pe amplasament;
 • Dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa nr. 3 (conform modelului);
 • Certificat de înregistrare, emis de Oficiul Registrului Comerţului;
 • Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului;
 • Dovada proprietății amplasamentului (vănzare-cumpărare, îchiriere, comodat,etc.);
 • Dovadă achitare tarif (250 RON), sumă ce poate fi plătită la Casieria APM Vaslui sau în cont IBAN nr. RO25TREZ6565032XXX000316 deschis la Trezoreria Vaslui, CUI 4359580
 • Plan de încadrare în zonă;
 • Plan de situaţie.

 

Transferul Autorizaţiei de mediu

 • orice transfer de act de reglementare se va supune, în prealabil aplicării art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • pentru transferul unui act de reglementare nu se percep taxe sau tarife.

Acte necesare pentru transfer:

Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi la începerea activităţilor noi.

Funcţionarea fără autorizaţie de mediu este interzisă pentru activităţile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului.

 


Model anunt revizuire autorizatie

Cerere revizuire autorizatie