Structura organizatorică - APM Vaslui

Organigrama AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VASLUI

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui asigură, prin compartimentele și serviciile de specialitate, realizarea activităţilor de protecţie a mediului la nivelul judeţului Vaslui.

Structura organizatorică a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui este stabilită prin organigramă şi se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui are următoarea structură organizatorică:

1. Director Executiv

2. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

3. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

4. Serviciul Monitorizare și Laboratoare

5. Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu

6. Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane

 


Resurse umane

Despre APM Vaslui

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui

   tel: 0335  401 723;

    fax: 0235 361 842

    e - mail: office@apmvs.anpm.ro

 

Director Executiv   : jurist Mădălina NISTOR (CV Europass)

Servicii, compartimente:

  1. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

  2. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

  3. Serviciul Monitorizare şi Laboratoare   

  4. Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu

  5. Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane


Date de contact

 

 

DATE  DE  CONTACT  APM  VASLUI

Vaslui, str. Călugăreni, nr.63, cod poştal 730149

Telefon (centrală):  0335 401 723;

Fax:  0235 361 842

E-mail: office@apmvs.anpm.ro
Web:
http://apmvs.anpm.ro
 

Program de funcţionareLuni - Joi:  08.00 - 16.30
                                              Vineri:  08.00 - 14.00

 

Alte informaţii utile:

Nr. crt. Conturi  E-mail                            Compartiment             
1.

madalina.nistor@apmvs.anpm.ro; director.executiv@apmvs.anpm.ro

Director executiv
2.

office@apmvs.anpm.ro

Secretariat
3.

mihaela.budianu@apmvs.anpm.ro

Şef Serviciu AAA
4. cristina.gageanu@apmvs.anpm.ro Şef Serviciu Monitorizare şi Laboratoare
5. buget.finante@apmvs.anpm.ro Contabilitate
6. reglementari@apmvs.anpm.ro Autorizaţii, Acorduri, Avize
7. relatii.publice@apmvs.anpm.ro Relaţii Publice
8. deseuri@apmvs.anpm.ro Deşeuri
9. juridic.resurse_umane@apmvs.anpm.ro Juridic. Resurse umane
10. laborator@apmvs.anpm.ro Laborator
11. monitorizare@apmvs.anpm.ro Monitorizare
12. radioactivitate@apmvs.anpm.ro Radioactivitate
13. proiecte.programe@apmvs.anpm.ro Proiecte.Programe
14. ovidiu.blageanu@apmvs.anpm.ro IT

 

 


 


homepage

Pentru consultarea site-ului vechi APM Vaslui, click aici 

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,

vă rugăm să solicitați o cerere la adresa de e-mail arhiva@anpm.ro

FORMULARUL ONLINE DE ÎNREGISTRARE

Pentru crearea unui cont de acces in Sistemul Integrat de Mediu acesati: Raportare ANPM


Vaslui, Str.Călugăreni, nr. 63, cod poştal 730149

Tel.(centrală): 0335 401 723

Fax: 0235 361 842

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel judeţean, în domeniul implementării legislaţiei şi politicilor de mediu, coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel local.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui acţionează prin toate mijloacele prevăzute de lege şi pe întregul teritoriu de care răspunde pentru protecţia şi ameliorarea stării mediului şi a calităţii vieţii, cu luarea în considerare a necesităţii punerii în aplicare pe plan local a prevederilor convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte şi realizării obiectivelor, programelor şi planurilor de acţiuni dezvoltate în baza acestor convenţii şi acorduri. În realizarea atribuţiilor ce ii revin, agenţia încurajează şi dezvoltă parteneriatul cu toate sectoarele societăţii civile şi cu organizaţiile neguvernamentale care militează în interesul susţinerii şi atingerii obiectivelor pentru protecţia mediului şi dezvoltare durabilă.