Descriere

    

       Solul  reprezintă pătura superficială de la suprafaţa litosferei, a cărei grosime medie naturală este aproximativ 1,5 m şi care s-a format pe un fond steril, mineral, sub acţiunea factorilor pedogenetici. Procesele de formare a solurilor se desfăşoară la scară geologică astfel încât se apreciază că formarea unui centimetru de sol durează circa 10.000 de ani.       

      Solurile:

-          întreţin şi dezvoltă viaţa, prin proprietatea sa de a se regenera, de a filtra, absoarbe şi de a transforma poluanţii;

-          condiţionează învelişul vegetal, ca şi calitatea apei, în special a râurilor, lacurilor şi a apelor subterane;

-          reglează scurgerea lichidă şi solidă în bazinele hidrografice şi acţionează ca o geomembrană pentru diminuarea poluării aerului şi a apei prin reţinerea, reciclarea şi neutralizarea poluanţilor, cum sunt substanţele  chimice folosite în agricultură, deşeurile şi reziduurile organice şi alte substanţe chimice;

-          determină producţia agricolă şi starea pădurilor Formarea solurilor este un proces complex, după cum complexe sunt constituţia şi funcţiile lor, şi reflectă efectul factorilor pedogenetici, atât naturali cât şi antropici.

Principalele opt procese de degradare a solului cu care se confrunta UE sunt:

-          eroziunea;

-          degradarea materiei organice;

-          contaminarea;

-          salinizarea;

-          compactizarea;

-          pierderea biodiversităţii solului;

-          scoaterea din circuitul agricol;

-          alunecările de teren şi inundaţiile.

      Obiect de activitate:

           În domeniul Protecţiei Solului, Subsolului, Agenţiile pentru Protecţia Mediului locale au ca obiect de activitate :

-          implementarea prevederilor legale privind protecţia, connservarea, amenajarea şi folosirea judicioasă a solului, subsolului şi ecosistemelor terestre;

-          identificarea siturilor contaminate pe tipuri de activităţi poluatoare;

-          reducerea nivelului de poluare a solului şi subsolului;

-          eficientizarea colaborării cu alte autorităţi, instituţii în acest domeniu;

-          creşterea gradului profesional al personalului în acest domeniu.

      Atribuţii şi competenţe:

        Agenţia pentru Protecţia Mediului reprezintă autoritatea competentă pentru protecţia mediului care, în urma analizei informaţiilor cuprinse în chestionarele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 din HG 1408 / 23.11.2007 şi a documentaţiei pe baza căreia s-a emis actul de reglementare, decide şi notifică operatorul economic sau deţinătorul de teren asupra trecerii la etapa de investigare şi evaluare preliminară, în cazul în care există un risc potenţial pentru sănătatea oamenilor şi mediu.

-          realizează baza de date privind situaţia zonelor contaminate la nivel local;

-          participă la organizarea activităţii de monitorizare a solului şi subsolului;

-          se instruieşte permanent în domeniul solului şi subsolului.