Eticheta ecologică

          

            Eticheta ecologică europeană reprezintă un simbol grafic însoţit de un scurt text descriptiv, aplicat pe produs, ambalaj, într-o broşură sau în alt document informativ care insoţeşte produsul şi care oferă informaţii despre cel puţin unul şi cel mult trei tipuri de impact asupra mediului.

           Simbolul etichetei ecologice europene este o floare cu petale sub formă de steluţe.

           Eticheta ecologică europeană (Floarea Europeană), creată de Comisia Europeană în 1992, este o schemă unică de certificare pentru a ajuta consumatorii să distingă produsele/serviciile verzi, care nu afectează mediul.

            În ultimii 10 ani, eticheta ecologică europeană a devenit un simbol de dimensiune europeană pentru produse/servicii.
            Eticheta ecologică europeană are urmatoarele obiective:

  • încurajarea industriei de a proiecta şi realiza produse care să aibă un impact minim asupra mediului în timpul fazelor de producţie, de distribuţie, de consum şi utilizare, chiar şi în timpul eliminării, după folosire;
  • să furnizeze consumatorilor cele mai bune informaţii asupra impactului asupra mediului al produselor/serviciilor.

            Eticheta ecologică europeană identifică  performanţa de mediu generală a produselor/serviciilor bazată  pe analiza ciclului de viaţă.

            Ameliorarea calităţii mediului depinde de comportamentul responsabil al consumatorilor. Producătorii, importatorii, prestatorii de servicii şi comercianţii sunt cei care trebuie să ofere produse/servicii cu impact minim asupra mediului şi au rolul de a informa clienţii asupra importanţei alegerii acestora.

          Pentru mai multe informaţii puteţi accesa site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor:

http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/eticheta_ecologica/eticheta_ecologica.htm