Back

Anunț deschidere SIM Statistică Deșeuri 2021

SIM (Sistem Integrat de Mediu) - aplicația ”Statistica deșeurilor” 2021

ANUNȚ

PENTRU OPERATORII ECONOMICI DIN JUDEȚUL VASLUI

Vă informăm  că Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a deschis sesiunea 2021 pentru  raportarea electronică a datelor privind generarea și gestionarea deșeurilor, în aplicația ”Statistica deșeurilor” din cadrul SIM (Sistem Integrat de Mediu).

Procedura de raportare este similară anilor anteriori: persoanele desemnate pentru introducerea datelor vor accesa link-ul http://raportare.anpm.ro, se autentifică  cu user-ul și parola alocată de către SIM, după care completează chestionarul/chestionarele alocat/alocate (MUN, TRAT, COLECTARE - TRATARE, PRODDES, NĂMOL) în funcție de activitatea desfășurată de operatorul economic.

În cazul în care există probleme cu raportarea datelor în aplicație, erorile apărute vor fi trimise la suportsim@anpm.ro.

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numărul: 0746/248357 – Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu-Domeniul Deșeuri.