Prezentare

 

Radioactivitatea   la nivelul orasului Calarasi

 

Staţia de Supraveghere a Radioactivitatii Mediului Calarasi derulează un program de monitorizare a radioactivitatii mediului de 11 ore /zi. Informatiile legate de nivelul radioactiviatii la Calarasi pot fi gasite pe site-ul APM Calarasi iar informatiile legate de nivelul radioactivitatii pentru intreaga tara pot fi gasite la adresa urmatoare http://www.anpm.ro . In cadrul activitatii sale sunt exercitate doua programe de monitorizare a radioactivitatii mediului:

  • un program standard, care include urmatorii indicatori: aerosoli, depuneri atmosferice, apa de suprafata, sol, vegetatie si doza gamma, pentru acestea efectuandu-se masuratori beta globale si cumulare lunara in vederea masuratorilor gamma spectrometrice
  • un  program special care include urmatorii indicatori: apa de foraj, pentru  masuratori beta globale, precum si pregatirea probelor de precipitatii atmosferice, apa de foraj si apa de suprafata in vederea analizelor beta  spectrometrice ( T si C14)

Programul standard cat si programul special de recoltări şi măsurători, asigură supravegherea radioactivitatii mediului la nivelul judetului Calarasi, în scopul detectării creşterii nivelelor de radioactivitate în mediu şi realizării avertizării / alarmării factorilor de decizie.

In cadrul activitatii sale, Statia de Supraveghere a Radioactivitatii Mediului Calarasi a beneficiat de achizitia de echipamente prin  2 proiecte Phare si anume:

  • ,,Sistem de alarmare rapida pentru zona de influenta Cernavoda” prin care au fost instalate doua statii de monitorizare a dozei gama cu transmitere in timp real, una amplasata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi si una la Statia Meteorologica Calarasi
  • ,,Procurarea de echipamente necesare in scopul crearii unui sistem adecvat de monitorizare si raportare a radioactivitatii mediului”, prin care SSRM Calarasi  a fost dotata cu  aparatura noua si moderna.

Sunt bine stabilite fluxurile de date zilnice şi lunare pentru situaţii normale, cât şi procedurile standard de notificare, avertizare, alarmare, in cazul unor depasiri ale valorilor admise, SSRM Calarasi transmitand inregistrarile zilnice si rapoartele lunare catre  Serviciul Radioactivitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

Starea radioactivităţii mediului pentru judeţul Călăraşi rezultă din măsurătorile beta globale pentru factorii de mediu: aerosoli atmosferici, depuneri uscate şi precipitaţii atmosferice, ape, sol şi vegetaţie, precum şi măsurarea debitelor de doză gamma absorbite în aer.

Datele referitoare la Starea radioactivitatii mediului in judetul Calarasi se regasesc pe site-ul APM Calarasi la domeniul Starea Mediului – Rapoarte lunare privind starea factorilor de mediu in judetul Calarasi .