Descriere

În atenția notificatorilor în temeiul Directivei 2001/18/CE transpusă în legislatia națională prin OUG 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

Biotehnologia modernă este un domeniu relativ nou la nivel global şi a fost promovată de rezultatele semnificative înregistrate în special în ultimii zece ani de cercetare fundamentală şi aplicativă.

În termeni largi, biotehnologia modernă are ca obiect de studiu modificarea genetică, respectiv organismele modificate genetic.

Biosecuritatea este reprezentată de un spectru larg de măsuri (politici de biosecuritate, regim de reglementări, măsuri ştiinţifice şi tehnice) aplicate într-un cadru organizat, necesar minimalizării riscurilor potenţiale pe care biotehnologia modernă le poate aduce asupra echilibrului natural al mediului înconjurător şi sănătaţii umane. Domeniul bisecuritaţii este indisolubil legat de cercetarea fundamentală şi aplicativă impunându-se orientarea rapidă şi eficientă a politicii de cercetare spre dezvoltarea capacităţilor de cercetare în domeniul biotehnologiilor moderne (resurse umane, management performant, alocare de fonduri, sprijinirea prin programe guvernamentale).

România trebuie să asigure aplicarea unei prevederi fundamentale din Legea nr. 59/2003 pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea şi din OUG nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic aprobata cu modificari prin Legea 247/2009,, respectiv principiul precauţiei, pentru a se asigura protecţia mediului şi a sănătăţii umane în legătură cu introducerea în mediu şi pe piaţă a plantelor superioare modificate genetic.

Linkuri utile