Decizia 2010/115 pentru modificarea Anexei II a Directivei 2000/53 privind vehiculele scoase din uz

L 48/12 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 25.2.2010 DECIZII DECIZIA COMISIEI din 23 februarie 2010 de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului...

Operatori economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz

Pentru informaţii suplimentare va rugăm consultaţi fişierul ataşat. Documente atasate Operatori economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a VSU 31.12.2020