Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul “ Extinderea capacitatii de productie a SC Savini Due SRL"

  Studiu de impact asupra mediului   [ click detalii ]   Studiu de dispersie a poluanților COV (compuși organici volatili) emiși în atmosferă de la...

Raportul privind impactul asupra mediului a proiectului "Inchiderea iazului de decantare Valea Socsoara"

Raportul privind impactul asupra mediului a proiectului "Inchiderea iazului de decantare Valea Socsoara prin transformarea acestuia intr-un depozit de deseuri solide nepericulase (exclus...

Anunt dezbatere publica pentru proiectul "Construire ferma bovine de carne si imprejmuire” - titular NAGY ANDREEA I.I.

  Agenția pentru Protecția Mediului  ALBA anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului    pentru proiectul “ Construire...

Raport privind inpactul asupra mediului pentru proiectul "Modificare flux tehnologic la Ferma nr.4 Santaimbru" - tirular SC Transavia SA

Raport privind inpactul asupra mediului pentru proiectul "Modificare flux tehnologic la Ferma nr.4 Santaimbru" - tirular SC Transavia SA  [ click detalii ]   Raport...

Studiul de evaluare adecvată în vederea obţinerii Avizului Natura 2000 - titular Vinceler Cătălin Ioan

            Vinceler Cătălin Ioan, în calitate de beneficiar al proiectului “Amenajare iaz piscicol”, ce urmează a fi implementat în...

Indrumar in vederea elaborarii Raportului privind impactul asupra mediului - beneficiar SC Albalact SA

Referitor la:  „ Modernizare capacit ăți de producție și ambalare lapte și iaurt și extindere spații de depozitare fabrica de produse lactate Oiejdea” , propus a fi...