Studiul de evaluare adecvată în vederea obţinerii Avizului Natura 2000 - titular Vinceler Cătălin Ioan

            Vinceler Cătălin Ioan, în calitate de beneficiar al proiectului “Amenajare iaz piscicol”, ce urmează a fi implementat în...

Indrumar in vederea elaborarii Raportului privind impactul asupra mediului - beneficiar SC Albalact SA

Referitor la:  „ Modernizare capacit ăți de producție și ambalare lapte și iaurt și extindere spații de depozitare fabrica de produse lactate Oiejdea” , propus a fi...