Anunturi publice decizii emitere avize de mediu - 2019

Publicat in data de 23.04.2019 Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău  anunţă publicul interesat că în urma analizei   Planului Urbanistic General (PUG) al comunei MĂGURA...

Anunturi publice sedinte dezbatere publica - 2019

Publicat in data de 21.02.2019 Agentia  pentru Protectia Mediului Bacau, in colaborare cu UAT Comuna Măgura- titular al PLANULUI URBANISTIC GENERAL, anunţă publicul asupra...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - 2019

Publicat in data de 22.05.2019 Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei planului: Amenajamentul fondului forestier proprietate...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - noiembrie 2018

Publicat in data de 29 .11.2018 APM Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei PLANULUI URBANISTIC ZONAL ,,Construire hală prelucrare lemn, sediu birouri și împrejmuire...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - octombrie 2018

Publicat in data de  25.10.2018 APM Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei PUZ - Inființare fermă de capre, păsări și construire locuință, comuna Valea...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - septembrie 2018

Data publicarii -  27 .09.2018 APM Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei  PUZ   -  Construire spațiu comercial la nivelul parterului și locuințe...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - august 2018

Data publicarii - 29.08.2018 Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei planului: Amenajamentul fondului forestier proprietate publica...

Anunturi publice decizii emitere avize de mediu - 2018

Data publicarii - 18.07.2018 Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău anunţă publicul interesat că în urma analizei  Planului Urbanistic General (PUG) al comunei BLĂGEȘTI şi a...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - iulie 2018

Data publicarii - 25.07.2018 APM Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei PLANULUI URBANISTIC ZONAL ,,Construire ansamblu locuințe colective cu spații comerciale și birouri,...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - iunie 2018

Data publicarii - 06.06.2018 APM Bacău anunta publicul interesat că în urma analizei PUZ   ,, Construire parc logistic TRC Sărata, judeţul Bacău " propus a se realiza în ...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - mai 2018

Data publicarii - 25.05.2018 APM Bacau anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare a Planului Urbanistic Zonal ,,Construire hala productie confectii metalice, pichet...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - aprilie 2018

Data publicarii - 20.04.2018 A.P.M. Bacău anunta publicul interesat că în urma analizei PUZ - Ansamblu locuințe,  propus a se realiza în  extravilanul comunei Luizi Călugăra,...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - martie 2018

Data publicarii -  22.03.2018 APM BACAU anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare a pentru ‘Extindere spa ț ii spitalizare – Spitalul Municipal de Urgen ț ...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - februarie 2018

Data publicarii - 14.02.2018 APM Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Moinești, ediția 2018, titular UAT...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - ianuarie 2018

Data publicarii - 31.01.2018 APM Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei PUD  - Construire imobil locuințe colective, amplasat în Bacău, strada Mircea Eliade...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - decembrie 2017

Data publicarii - 09.12.2017  APM BACAU   anuntă publicul interesat  ca  în urma analizei  PUZ- Amenajare iazuri piscicole și imprejmuire” propus a se realiza...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - noiembrie 2017

Data publicarii - 08.11.2017  APM Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei PUZ - Construire hală comercializare produse , amplasat in Bacău, Calea Romanului...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - octombrie 2017

Data publicarii - 19.10.2017 APM Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei PUZ  - Construire pensiune, cabinet medical, centru SPA, ansamblu de locuințe și împrejmuire,...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - septembrie 2017

Data publicarii - 28.09.2017 APM Bacău anunță publicul interesat că în urma analizei planului de modificare a prevederilor Amenajamentului fondului forestier proprietate publică a...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - august 2017

  Data publicarii - 31.08.2017 APM Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei PUZ  -  Refuncționalizare, consolidare, mansardare și extindere clădiri...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - iulie 2017

Data publicarii - 27.07.2017 APM Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei planului: Amenajamentul fondului forestier proprietate a statului, administrat de O.S. Manastirea...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - iunie 2017

Data publicarii - 28.06.2017 APM Bacău  anunţă publicul interesat că in urma analizei planului:  Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - mai 2017

Data publicarii - 31.05.2017 APM Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei PUZ  - Pensiune turistică Cristina, com.Racaciuni,  jud.Bacău , titular Cochior...

Anunturi publice decizii emitere avize de mediu - 2017

Data publicarii - 24.08.2017 Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău  anunţă publicul interesat că în urma analizei  Raportului de mediu la  Planului Urbanistic General...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - aprilie 2017

Data publicarii - 12.04.2017 APM Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei PUZ -  Zonă de locuințe comuna Măgura, jud.Bacău , titulari Moisă Clement și Mihaela,...

Anunturi publice sedinte dezbatere publica - 2017

Publicat in data de 07.09.2017 Agentia  pentru Protectia Mediului Bacau, in colaborare cu UAT Comuna Blăgești- titular al PLANULUI URBANISTIC GENERAL, anunţă publicul asupra...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - martie 2017

Anunt afisat in data de 31.03.2017 APM Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei PLANULUI URBANISTIC ZONAL Construire şi dotare fabrică de produse lactate , amplasat in...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - februarie 2017

Data publicării  - 22.02.2017 APM Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei planului: Amenajamentul fondului forestier proprietate a Asociația proprietarilor de terenuri...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare pentru planuri afisate la sediu si pe site - ianuarie 2017

Data publicării  - 26.01.2017 APM Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei PUD , ,Construcție spațiu comercial și locuințe colective" , propus în  intravilanul...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare afisate la sediu si pe site in data de 14.12.2016

APM BACAU anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare a pentru Amenajamentul fondului forestier proprietate privată U.P. XLIX Delniţa , titular ASOCIAŢIA COMPOSESORALA...

Anunturi publice decizii de incadrare publicate la sediu si pe site in data de 14.12.2016

APM BACAU anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare a pentru ‘’Construire staţie de distribuţie carburanţi Rompetrol; Branşamente utilităţi; Împrejmuire teren; Organizare de...

Anunt decizie incadrare pentru PUZ - Complex Balneoturistic Sarata, Comuna Sarata, judetul Bacau

Anunt public afisat la sediu si pe site in data de 05.12.2016 APM Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei PUZ -” Complex Balneoturistic Sarata, Comuna Sarata, judetul...

Anunt decizie incadrare pentru PUZ - Construire locuință D+P+1E+M, casă de vacanță P+1 cu garaj, titular STAN FLORIN

Anunt public afisat la sediu si pe site in data de 28.11.2016 Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bacău  anunţă publicul interesat că in urma analizei Planului Urbanistic Zonal...

Anunt decizie incadrare pentru - Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului administrată prin OCOLUL SILVIC OITUZ

Anunt public afisat la sediu si pe site in data de 21.11.2016   Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei planului: ...

Anunt decizie emitere aviz de mediu - Reactualizare PUG orasul Buhusi

Anunt public afisat la sediu si pe site in data de 10.11.2016 APM Bacau anunţă publicul interesat că în urma analizei Raportului de mediu la Reactualizare Plan Urbanistic General al...

Anunt decizie incadrare pentru PUZ - Construire ansamblu de locuinte sociale în municipiul Bacău, str. Izvoare, fn

Anunt public publicat la sediu si pe site in data de 03.11.2016   APM Bacău ,  anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL ...

Anunt public pentru Dezbatere publică PUG comuna Cotofanesti

Anunt publicat in data de 21.01.2016   Agentia  pentru Protectia Mediului Bacau , in colaborare cu Primăria  COTOFANESTI-- titular al PLANULUI URBANISTIC GENERAL, anunţă...

Anunt decizie incadrare pentru PUZ - Construire spațiu comercial și locuințe colective P+5, în municipiul Bacău, str. 22 Decembrie, nr.113

Anunt public afisat la sediu si pe site in data de 10.10.2016 APM Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei PUZ ,,Construire spațiu comercial și locuințe colective P+5 ² ...

Anunt decizie incadrare pentru PUZ - Înfiinţare complex cu funcţiuni de cazare, turism şi agrement

Anunt public afisat la sediu si pe site in data de 05.10.2016   APM BACAU anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare a pentru PUZ - ‘’Înfiinţare complex...

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru PUZ - Ansamblu de locuințe comuna Sarata, judetu Bacau

Anunt publicat in data de 28.09.2016       APM Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei - PUZ  -  Ansamblu de locuințe comuna Sarata, jud.Bacău, ...

Anunt decizie incadrare pentru PUZ - Locuințe unifamiliale, service auto și împrejmuire teren, comuna Săucești

Anunt public afisat la sediu si pe site in data de 26.09.2016   APM Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei PUZ Locuințe unifamiliale, service auto și împrejmuire...

Anunturi publice decizii etapa de incadrare afisate la sediu si pe site in data de 10.08.2016

       APM BACĂU anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare pentru PUZ   ‘’Modernizare exploataţii agricole, construire adăpost animale, anexe...

Anunt decizie incadrare pentru PUZ - Construire hala prelucrare marmura, granit, realizare imprejmuire teren, titular NEAGU GHEORGHE

ANUNT PUBLIC afisat la sediu si pe site in data de 05.08.2016   APM Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei PUZ Construire hala prelucrare marmura, granit,...

Anunt decizie incadrare pentru PUZ - Construire complex multifuncţional – comercial şi ansamblu rezidenţial’

Anunt public afisat la sediu si pe site in data de 13.07.2016   APM BACAU anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare pentru PUZ "Construire complex...

Anunt decizie emitere aviz de mediu pentru PUG - ul Comunei Bogdănești

Anunt publicat pe site in data de 29.06.2016     Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău anunţă publicul interesat că în urma analizei  Planului Urbanistic General (PUG) al...

Anunt decizie incadrare pentru PUZ - Hală depozitare sticlă și birouri, in comuna Letea Veche

Anunt public afisat la sediu si pe site in data de 09.06.2016   APM Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei PUZ Hală depozitare sticlă și birouri, amplasat in...

Anunt dezbatere publica pentru PUG Comuna Bogdănești

Anunt publicat in data de 18.05.2016               Agentia  pentru Protectia Mediului Bacau , in colaborare cu UAT Comuna BOGDĂNEȘTI - titular al...

Anunt decizie incadrare PUZ - Construire capelă mortuară, titular Parohia Ortodoxă "Sf.Nicolae" Onesti

Publicat in data de 10.05.2016             Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bacău  anunţă publicul interesat că in urma analizei Planului...

Anunt decizie incadrare PUZ - Construire locuinţe P+M, titular Botezatu Mihai şi Botezatu Radu

Anunt publicat in data de 06.04.2016            APM BACAU anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare a pentru ‘’Construire locuinţe P+M’’...

Anunt dezbatere publica Amenajament fond forestier proprietate privată aparţinând Parohiei Sfântul Spiridon

Anunt public afisat la sediu si pe site in data de 17.02.2016   Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău , în colaborare cu Parohia Sfăntul Spiridon prin Ocolul Silvic Bisericesc...