Despre APM Bacau

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacau are următoarea structură organizatorică:

 1. Director executiv   - Petrică ILIEŞ

2. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

3. Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu

4. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii 

5. Serviciul Monitorizare şi Laboratoare

6. Biroul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane

Organigrama Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau - 312/06.04.2023 dati click  

 

Adresa APM Bacău:  Bacău, str. Oituz nr. 23


  Telefon:                0234-512708
  Fax secretariat:   0234-571056

  Fax dispecerat:   0234-512518

E-mail:      office@apmbc.anpm.ro

Programul de lucru cu publicul:
luni - joi: 08.00 - 16.30, vineri: 08.00 - 14.00 

Programul de lucru cu publicul in vederea obtinerii acordului / autorizatiei / avizului de mediu este:

luni - joi: 08.30 - 15.30, vineri: 8.30 - 14.00 la Biroul Relatii cu publicul.

Program de audienţe:

Director Executiv:  Luni: 09.00 – 10.00


Informatii de interes public comunicate din oficiu (Legea nr.544/2001)