Laborator APM Bacău

Laborator APM Bacău:

I. Prestări de servicii de laborator contra tarif

              Lista încercărilor din laboratorul APM Bacău pentru clienți externi

 

II. Prezentare Laborator APM Bacău:

1. Sediu permanent laboratoare:

- laborator de încercări de mediu: - realizează determinări ale pulberilor din aer, fracţiile PM10 şi PM2,5, ale metalelor din pulberi PM10, ale nivelului de zgomot; analize de ape uzate, sol, precipitaţii, deşeuri, levigate din deşeuri.

- staţia de supraveghere a radioactivităţii mediului (S.S.R.M. Bacău), aparţinând Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (R.N.S.R.M.) - efectuează măsurători ale activităţii beta globale pentru factorii de mediu: aerosoli atmosferici, depuneri uscate şi precipitaţii atmosferice, ape de suprafaţă, sol, vegetație.

      

2. În afara sediului permanent al Laboratorului APM Bacău:

- 5 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului din cadrul R.N.M.C.A.

Pentru informații privind inregistrările de la stațiile automate consulați site-ul

- 1 staţie automată de monitorizare debit de doză gama din aer - este amplasată în incinta Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău.