ATENȚIE!

Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunță că, din motive tehnice (lipsă servicii mentenanță), Sistemul Informatic Integrat de Mediu (https://raportare.anpm.roeste nefuncțional. Ne cerem scuze pentru inconveniențele create și vă mulțumim pentru înțelegere!

Imediat ce va deveni funcțional, vă vom comunica posibilitatea raportărilor în SIM, pe domeniile aferente.

GHID STARE DE ALERTA - HG NR. 1090 / 2021

HOTARAREA CJSU BACAU NR. 106 / 11.10.2021

privind aprobarea masurilor suplimentare de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19

ANUNȚ PUBLIC

pentru a preveni răspândirea infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2,

vă comunicăm următoarele:

Începând cu data de 28.07.2020,

1. Depunerea documentațiilor în vederea reglementării se va realiza prin serviciul poștal,  sau prin depunere în cutia Depunere documente intrare (special amenajată la intrarea in instituție), urmând ca numărul de înregistrare sa fie eliberat titularului în următoarea zi. Electronic pe adresa: office@apmbc.anpm.ro, se transmit doar completarile la documentatii

2. Eliberarea actelor de reglementare se va realiza prin apelarea la numărul de telefon:  0234-512708, int. 142 sau 114

3. Plata tarifelor pentru serviciile prestate de către APM Bacău se va efectua prin mandat poștal sau prin ordin de plată în contul:

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

Cod fiscal: 4278256

Banca: TREZORERIA BACĂU

CONT: RO88TREZ0615032XXX000376

ANUNȚ

APM Bacau anunta publicul interesat ca a fost publicata Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu prin Ordinul MMAP nr. 1150 / 27.05.2020, cu anexele aferente

 

Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale: CLICK AICI

Date de contact APM Bacau:

Municipiul Bacău, str. Oituz nr. 23
Telefon:  0234-512708
Fax: 0234-571056

email: office@apmbc.anpm.ro 

Proiectul nr. SMIS 59933 intitulat:”IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MEDIU”, depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", Proiecte Retrospective POS CCE Axa prioritara III Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Pentru consultarea site-ul vechi APM Bacau, click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
va rugam sa transmiteti o cerere la adresa de e-mail arhiva@anpm.ro

Formularul online de inregistrare

Pentru crearea unui cont de acces in Sistemul Integrat de Mediu acesati: Raportare ANPM

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 544 / 2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor si ale art. 11, alin (1) din HOTĂRÂREA nr. 1000 / 17 octombrie 2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, "agentiile regionale pentru protectia mediului se desfiinteaza. In judetele unde au functionat acestea se infiinteaza agentii judetene pentru protectia mediului".

Începând cu data de 14 noiembrie 2012, ARPM Bacau s-a desfiintat si s-a înfiinţat APM Bacău care îndeplineşte atribuţiile de autoritate locală de mediu din judeţul Bacău.

Activităţile principale ale APM Bacău sunt:

a) emite acte de reglementare în conformitate cu competenţele stabilite prin HG nr. 1000 din 17 octombrie 2012 şi prin alte acte normative în vigoare din domeniul protecţiei mediului;

b) parcurge procedurile si emit avize de mediu pentru planurile care urmeaza a fi implementate pe teritoriul judetului Bacau, cu informarea prealabila a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
c) stabileste in actele de reglementare valori-limita pentru emisiile poluantilor in mediul inconjurator in functie de gradul de poluare existent, precum si metodele de masurare ale acestora;
d) gestioneaza functionarea la nivel local a laboratoarelor pentru analiza aerului, deseurilor, zgomotului si vibratiilor, precum si a radioactivitatii mediului, aflate in structura proprie;
e) implementeaza si mentine un sistem de management adecvat pentru activitatea laboratoarelor si statiilor prevazute in Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
f) efectueaza, la cerere, masurari si analize de laborator ale calitatii factorilor de mediu;
g) efectueaza si deruleaza activitati de monitorizare a calitatii mediului inconjurator la nivel teritorial, prin operarea echipamentelor, colectarea si validarea datelor si transmiterea acestora catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;
h) asigura colectarea si validarea datelor primare necesare evaluarii calitatii aerului, pe care le transmite Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
i) elaboreaza periodic rapoarte privind starea factorilor de mediu la nivelul judetului Bacau;
j) verifica modul de implementare a proiectelor de tip "implementare in comun" (JI) in baza Protocolului de la Kyoto;
k) elaboreaza, impreuna cu titularul de activitate si cu autoritatile implicate, planurile de actiune pe termen scurt in domeniul calitatii aerului;
l) participa la elaborarea planurilor de mentinere a calitatii aerului si a planurilor de calitate a aerului si le avizeaza;
m) elaboreaza rapoarte privind stadiul si efectele realizarii masurilor din planurile de calitate a aerului, din planurile de mentinere a calitatii aerului si din planurile de actiune pe termen scurt;
n) asigura implementarea la nivel teritorial a prevederilor legislatiei nationale referitoare la compusii organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina;
o) nominalizeaza reprezentanti in cadrul comisiilor pentru evaluarea si analizarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune pentru reducerea nivelului de zgomot;
p) realizeaza colectarea, centralizarea, validarea si prelucrarea datelor si informatiilor de mediu la nivel judetean pentru elaborarea unitara a inventarelor si rapoartelor de emisii de poluanti atmosferici si de gaze cu efect de sera;
q) participa la elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor si la monitorizarea realizarii obiectivelor stabilite prin aceste planuri;
r) aproba planurile elaborate de operatorii economici in vederea eliminarii echipamentelor care contin sau sunt contaminate cu bifenili policlorurati (PCB), conform legislatiei in vigoare;
s) aproba transportul deseurilor periculoase pe teritoriul Romaniei, conform legislatiei in vigoare;
s) emite avizul de imprastiere a namolului conform legislatiei in vigoare privind protectia mediului si, in special, a solurilor, cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura;
t) realizeaza colectarea, validarea si prelucrarea datelor si informatiilor in domeniul gestionarii deseurilor si a celor privind chimicalele la nivel judetean;
t) asigura identificarea, promovarea si monitorizarea implementarii proiectelor prioritare din Planul national de actiune pentru protectia mediului; elaboreaza si actualizeaza planul local de actiune pentru mediu;
u) atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe baza conventiilor de custodie, conform legislatiei in vigoare;
v) asigura administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite in custodie;
w) monitorizeaza activitatea de administrare a ariilor naturale protejate;
x) elaboreaza masuri minime de conservare pentru ariile naturale protejate de interes comunitar care nu sunt atribuite in custodie;
y) implementeaza si/sau sprijina implementarea politicilor si strategiilor privind educatia ecologica si constientizarea publicului in domeniul ariilor protejate;
z) deruleaza procedura de evaluare adecvata pentru planuri/proiecte susceptibile sa genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
aa) realizeaza lista siturilor contaminate/potential contaminate, decide asupra necesitatii realizarii investigarii si evaluarii preliminare si/sau de detaliu a zonelor contaminate, analizeaza si aproba programele de remediere a zonelor in care solul si subsolul sunt afectate;
bb) asigura accesul publicului la informatia de mediu, consultarea si participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul, in conditiile legislatiei specifice;
cc) participa la programe si proiecte nationale si internationale, cu consultarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
dd) elaboreaza propuneri privind delimitarea ariilor naturale protejate de interes national, a caror limite nu sunt aprobate printr-un act normativ;
ee) indeplineste atributii in domeniul protectiei informatiilor clasificate, conform prevederilor legale in vigoare;
ff) asigura implementarea sistemului de control managerial intern;
gg) deruleaza procedura de evaluare a impactului asupra mediului, procedura de evaluare a rapoartelor de securitate si procedura de evaluare adecvata pentru proiectele care intra sub incidenta legislatiei privind prevenirea si controlul integrat al poluarii;
hh) deruleaza procedura de autorizare integrata de mediu si de emitere a autorizatiei integrate de mediu;
ii) urmareste indeplinirea cerintelor legislatiei de mediu din actele de reglementare emise si, in cazul constatarii unor neconformitati, ia masurile care se impun, potrivit competentelor stabilite de legislatia in vigoare;
jj) gestioneaza inventarierea instalatiilor ce intra sub schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de sera, pentru perioada 2013-2020;
kk) asigura functionarea secretariatelor de risc de la nivel local;
ll) urmareste aplicarea la nivel teritorial a programelor si masurilor pentru respectarea conventiilor, acordurilor si tratatelor internationale in domeniu la care Romania este parte;
mm) asigura consilierea si coordonarea procedurilor de emitere a actelor de reglementare;
nn) indeplineste si alte atributii stabilite prin actele normative pentru domeniul sau de activitate ori de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in conditiile legii.

 

Proiectul „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Ghidul explicativ pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale

Procedura de sistem  privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale

TRANSPARENTA DECIZIONALA CLICK AICI

 

 


Anunț

     Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara anunță publicul interesat că începând cu data 12.03.2020 documentele care trebuie depuse (raportări, completări, documentații, solicitări, etc) se primesc la adresele de email:

       - office@apmhd.anpm.ro

       - reglementari@apmhd.anpm.ro

       - deseuri@apmhd.anpm.ro

       - arii.protejate@apmhd.anpm.ro

       - monitorizare@apmhd.anpm.ro

       - relatii.publice@apmhd.anpm.ro

       Se mai pot primi prin fax la numărul 0254 212 252 sau prin poștă la adresa: Loc.Deva Str.Aurel Vlaicu Nr.25 Jud.Hunedoara.

            Cont pentru plata tarifelor RO 55 TREZ 366 50 32 XXX 000 199 deschis la Trezoreria Deva; CUI4374369.

 

INFORMARE

Evaluarea populatiilor de castor (Castor fiber) din afara ariilor naturale protejate

              Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara anunţă publicul interesat, ca a demarat procedura de evaluare a populatiilor de castor (Castor fiber) din afara ariilor naturale protejate.

              Acţiunea se desfăşoară în colaborare cu gestionarii fondurilor cinegetice din judeţul Hunedoara, în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 407/2006 vanatorii si a protectiei fondului cinegetic, cu modificarile si completarile ulterioare.

               Persoana de contact pentru informaţii suplimentare: Iuliu Aurelian BICSKEI, email: arii.protejate@apmhd.anpm.ro,  tel. 0254/215445.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Evaluarea în teren a efectivelor de urs şi lup

         Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara a demarat procedura de inventariere anuală a speciilor de urs şi lup. Acţiunea se desfăşoară în colaborare cu gestionarii fondurilor cinegetice din judeţul Hunedoara, în conformitate cu O.M. nr. 625/2018 privind aprobarea Planului national de actiune pentru conservarea populatiei de urs brun in Romania şi a O.M. nr. 626/2018 privind aprobarea Planului national de actiune pentru specia Canis lupus.

          În scopul asigurării unei transparențe totale a acestor acţiuni și a informării corecte a publicului, invităm persoanele interesate, să participe direct la activitatea de evaluare. Acestea pot consulta Centralizatorul cu programările acţiunilor de evaluare  în teren, afişat pe site-ul http://www.anpm.ro/web/apm-hunedoara/evaluari-carnivore sau se pot adresa  APM Hunedoara, la adresa de email: arii.protejate@apmhd.anpm.ro sau tel. 0254/215445.

            

Campania națională “Vinerea Verde”

VINEREA VERDE

Stop! Azi, mașina stă pe loc!

De la ce pornim?

De la o realitate care schimbă viața Planetei: amprenta de carbon din traficul rutier. 

Citeste mai mult

 

ANUNŢ

Rezultatele Concursului Şcolar "Comorile Naturii 2020"

          Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior” din Arad, au organizat în perioada 11 iunie – 13 iulie, ultima ediție a concursului școlar ,,Comorile naturii 2020”, activitate din cadrul proiectului „Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureş între Brănişca şi Ilia şi a planului de management pentru ROSPA0132 Munţii Metaliferi şi ariile naturale protejate conexe,  proiect cofinanțat din Fondul  European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, 2014-2020.

         Anul acesta, concursul ,,Comorile naturii“ s-a desfășurat online, conform Regulamentului afisat, (prin intermediul rețelelor sociale: facebook/email) pentru a respecta normele de prevenire a răspândirii noului coronavirus. Au participat elevi din ciclul primar și gimnazial din cele 20 de localități vizate de proiect, din județele Hunedoara și Alba: Almașu Mare, Avram Iancu, Baia de Criș, Balșa, Băița, Blăjeni, Brănișca, Bucuresci, Buceș, Bulzeștii de Sus, Certeju de Sus, Ceru Băcăinți, Ciuruleasa, Geoagiu, Ilia, Rapoltu Mare, Ribița, Șoimuș, Vețel și Vidra.

          Preminaţii concursului școlar online "Comorile naturii 2020":

     Secțiunea Agricultură tradițională:

Premiul I - Mihai Andrei, Școala Primară Balșa

Premiul al II-lea – Gligor Cristina, Școala Gimnazială Vidra

Premiul al III-lea – Bota Rad Mario Nicolas, Școala Gimnazială Avram Iancu

     Secțiunea Arhitectură locală:

Premiul I – Beca Camelia, Școala Gimnazială Almașu Mare

Premiul al II-lea – Miha Roxana Florina, Școala Gimnazială,, Ion Buteanu "Buceș

Premiul al III-lea – Ioniță Lois, Școala Gimnazială Certeju de Sus

     Secțiunea Faună:

Premiul I – Nemeș Daria, Școala Gimnazială Rapoltu Mare

Premiul al II-lea -  Dălie Adara Maria, Școala Gimnazială Certeju de Sus

Premiul al III-lea – Ștef Andrei, Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Geoagiu

     Secțiunea Peisaj;

Premiul I – Puiuleț Maria, Școala Gimnazială Ponorel

Premiul al II-lea – Frenț Andreea Maria, Școala Gimnazială Vețel

Premiul al III-lea – Julescu Estera, Școala Gimnazială Blandiana

     Secțiunea Floră:

Premiul I - Stănilă Raluca, Liceul Teoretic “Silviu Dragomir” Ilia

Premiul al II-lea – Bonte Alexandra, Școala Gimnazială Ciuruleasa

Premiul al III-lea – Oargă Maria Nicoleta, Școala Gimnazială Șoimus

Felicitări, tuturor elevilor și cadrelor didactice!

                                                                                          

                                                                                              

ANUNŢ

Concurs Şcolar "Comorile Naturii 2020"

          Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara implementează în perioada 01.09.2017-31.08.2020, proiectul “Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe”, în parteneriat cu Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior”, proiect cofinanţat de Uniunea Europeană şi bugetul de stat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
În scopul conştientizării elevilor şi a cadrelor didactice privind ariile naturale protejate vizate de proiect, în prezent se derulează online concursul şcolar „COMORILE NATURII 2020”.
Concursul se adresează elevilor și cadrelor didactice din școlile implicate în proiect din localitățile: Baia de Criș, Balșa, Blăjeni, Brănișca, Buceș, Bucureșci, Bulzeștii de Sus, Băița, Certeju de Sus, Ilia, Geoagiu, Rapoltu Mare, Ribița, Șoimuș, Vețel (jud. Hunedoara) și Almașu Mare, Avram Iancu, Ceru Băcăinți, Ciuruleasa și Vidra(jud.Alba).

          Vezi mai jos Regulamentul concursului școlar online "Comorile naturii 2020".

 

ATENTIE !

     Atentionare privind introducerea in mod ilegal a speciei invazive Micropterus salmoides (Bibanului American) in apele lacului Cincis.
       Speciile invazive reprezinta o amenintare la adresa biodiversitatii locale si aduc daune grave mediului.
     Ca urmare, in cazul capturarii unor astfel de exemplare, este interzisa eliberarea lor inapoi in apele lacului. Se vor informa de urgenta organele de politie locale.


                              Bibanului american (Micropterus salmoides)


      Informații de mediu din oficiu
      Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara Compartimentul BIODIVERSITATE www.apmhd.anpm.ro

 

 

ANUNŢ PUBLIC

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara anunţă publicul interesat asupra desfăşurării celei de a doua faze a etapei consultative din cadrul procesului de revizuire a Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM).

Forma preliminară a PLAM se află spre analiză pe site-ul APM Hunedoara, domeniul Dezvoltare durabilă/Planificare de mediu-Plan Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Hunedoara.

        Dezbaterea publică a formei preliminare a PLAM va avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara, în data de 22 ianuarie 2020, începând cu orele 11,00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat, la sediul APM Hunedoara, până în data de 20.01.2020.

 

 

ATENȚIE!

       Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu întârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM, APM și la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Campania “28 Septembrie 2019 SOS – Ambrozia” - Mișcare civică pentru mediu și sănătate cu implicare națională pentru combaterea plantei invazive Ambrozia

  

      Ca urmare a răspândirii exagerate, atât la nivel judeţean cât şi la nivel naţional a ambroziei, precum şi a numeroaselor sesizări din partea cetăţenilor care fac alergie la această plantă, lucru confirmat şi de medicii alergologi prin numărul crescut de pacienţi cu simptome de alergie la această plantă, conducerea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, a propus ziua de 28 septembrie a.c., să fie declarată o zi a mişcării civice pentru mediu şi sănătate cu implicare naţională, când într-o singură zi, prin efort comun, curăţăm ţara de AMBROZIE.

     Această campanie derulată la nivel naţional, are drept scop prevenirea unui ,,dezastru" pentru mediu şi sănătatea populaţiei, prin răspândirea polenului până la sfârşitul lunii octombrie, cât şi reducerea rezervei de seminţe pentru următorii ani.

     Perioada de implementare: 28 septembrie in intervalul orar 10.00 - 15.00. 

          Adresăm un apel către UAT-urile de pe raza judeţului Hunedoara, administratorilor drumurilor judeţene, precum si structurilor judeţene ale CNAIR şi CFR să se implice în desfăşurarea următoarelor actiuni;

  • cosirea ambroziei pe domeniile publice şi de-a lungul infrastructurii de transport,
  • mobilizarea comunităţilor pentru desfăşurarea de acţiuni de cosire pe domeniile private (în curţi şi grădini);
  • să identifice puncte de predare cu posibilitatea de cântărire a materialului vegetal, colectat în saci;

     În funcţie de rezultatele obţinute şi raportate la APM Hunedoara privind cantitatea colectată şi suprafaţa curăţată, APM Hunedoara va premia împreună cu Instituţia Prefectului Judeţul Hunedoara, cele mai bune rezultate obţinute de participanţii la campanie.                 

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara - Compartiment Relaţii Publice

 

ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI
5 IUNIE 2019

 

        "SĂNĂTATEA MEDIULUI, SĂNĂTATEA NOASTRĂ! " proiect educativ având ca scop formarea de comportamente și atitudini favorabile protejării mediului înconjurător, implementat de Accent Media, Colegiul Național "Decebal" Deva, Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.

 

 

03.05.2019     

 COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

Evaluarea în teren a efectivelor de urs, râs şi pisică sălbatică

 

 

            Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara supune atenției factorilor interesați programarea acțiunilor de evaluare în teren a efectivelor de urs, râs și pisică sălbatică, în sensul asigurării unei transparențe totale a acestora și informării corecte a publicului.

 

          Persoanele interesate să participe direct la aceste acțiuni, pot să consulte toate datele la următorul link: www.anpm.ro/web/apm-hunedoara/evaluari-carnivore și să-și exprime interesul către responsabilii cu acțiunile de evaluare în teren, menționaţi în tabel pentru fiecare fond cinegetic.

 

VA ANUNTAM CA INCEPAND CU DATA DE 09.01.2019 A INTRAT IN VIGOARE LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE SI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI. 

ACTELE NECESARE PENTRU PARCURGEREA PROCEDURII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU SE GASESC IN SECTIUNEA ACORDURI DE MEDIU.

 

Informatii despre ambrozie

Vezi informatii despre ambrozie

 

 

 

 

Articol de presă

          Concursul școlar ,,Comorile naturii 2018”

             Asociația  pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior” din Arad, în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara au organizat  prima ediție a concursului școlar ,,Comorile naturii 2018” din cadrul proiectului „Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureş între Brănişca şi Ilia şi a planului de management pentru ROSPA0132 Munţii Metaliferi şi ariile naturale protejate conexe,  proiect cofinanțat din Fondul  European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, 2014-2020.

          Prin acest concurs se urmărește cunoașterea ariilor naturale protejate din vecinătatea localităților vizate, informarea, conștientizarea elevilor, cadrelor didactice și comunităților locale asupra importanței ariilor naturale protejate precum și promovarea proiectului la nivel local.

         Concursul s-a desfășurat în două etape: etapa de preselecție în școli care a avut loc în lunile mai-iunie 2018 și etapa finală care s-a desfășurat în data de 26 octombrie la Căminul cultural Țebea din comuna Baia de Criș. La concurs au participat elevi din ciclul primar și gimnazial din 20 de localități vizate de proiect, din județele Hunedoara și Alba: Almașu Mare, Avram Iancu, Baia de Criș, Balșa, Băița, Blăjeni, Brănișca, Bucuresci, Buceș, Bulzeștii de Sus, Certeju de Sus, Ceru Băcăinți, Ciuruleasa, Geoagiu, Ilia, Rapoltu Mare, Ribița, Șoimuș, Vețel și Vidra.   

          Fiecare școală din cele 20  de localități amintite a  participat cu o echipă formată din cinci elevi și 1-2 cadre didactice, în total 138 persoane. Această etapă a constat în parcurgerea unor probe teoretice (asamblarea unui puzzle, denumirea speciei din puzzle și recunoașterea urmelor de animale) și practice (sportive: ștafetă, jocuri).

          Toți participanții au avut asigurate transportul și masa, tuturor li s-au oferit diplome și materiale promoționale, iar echipelor clasate pe locurile I-III, premii pentru fiecare membru din echipele câștigătoare, astfel:          

             premiul I ( câte un aparat foto) elevilor echipei Școlii Bucuresci,

             premiul II (câte o bicicletă) elevilor echipei Școlii ,,Avram Iancu”Baia de Criș,

             premiul III ( câte un rucsac)  elevilor echipei Școlii Băița.

    

 

                                  Felicitări, tuturor elevilor și cadrelor didactice!       

 

 

                 

         

URME în arii protejate – județul Hunedoara

 

          APM Hunedoara, în parteneriat cu ProPark Fundația pentru arii protejate și Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului – Geoparc International UNESCO, cu participarea Administrațiilor Parcului Național Retezat, Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, Asociației Zarand, Fauna@Flora International, Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, Primăriei municipiului Deva și a Direcției Silvice Hunedoara, organizează un eveniment dedicat Săptămânii Ariilor Naturale Protejate care se va derula între 8-14 octombrie și va avea tema Urme în arii protejate. Lansarea va avea loc în data de 08.10.2018, în Piața Unirii din municipiul Deva, între orele 9-15. Activitățile propuse de organizatori se vor materializa într-o expoziție găzduită la sediul APM Hunedoara (str. Aurel Vlaicu nr. 25, mun. Deva).

          Cei interesați să participe la lansare și să vizioneze expoziția de urme vor fi întâmpinați cu informații interesante de la administratorii Parcurilor din județ. Veți afla cum puteți recunoaște urmele animalelor ocrotite dar și particularitățile fiecărui tip de arie naturală protejată din județ.

Una dintre bogățiile județului Hunedoara sunt ariile naturale protejate. Considerăm că biodiversitatea este o bogăție a tuturor și că ocrotirea naturii este o necesitate vitală. Locuri precum “Ținutul de vis al dacilor”, “Tărâmul fermecat, cu ochi albaștri” sau “Spațiul unic al dinozaurilor pitici” merită să fie celebrate, descoperite și promovate cu fiecare ocazie.

          Vă așteptăm!  

Compartimentul Biodiversitate APM Hunedoara   

 

“Ziua de curăţenie naţională -15 septembrie 2018”

                 

          Sâmbătă, 15.09.2018, se va desfăşura  Ziua de curăţenie naţională, eveniment internaţional organizat sub egida Let’s do it, World şi a Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu-UNEP, acesta fiind cel mai ambiţios proiect civic de mediu realizat vreodată la nivel mondial.

          În acest an, organizatorii “Let’s do it, România”  îşi doresc ca 1 000 000 de români să se unească pentru un scop comun, o ţară mai curată. Dacă îţi doreşti să fii unul din cei un milion de români, APM Hunedoara te invită sâmbătă, 15 septembrie 2018 să curăţăm împreună localităţile judeţului!

Compartiment Relatii Publice si Tehnologia Informatiei - APM Hunedoara

 

 

5 IUNIE - ZIUA MONDIALA A MEDIULUI

TEMA ANULUI 2018: COMBATEREA POLUARII CU PLASTIC

 

  In judetul Hunedoara se desfasoara mai multe actiuni de constientizare a importantei protectiei mediului, printre care mentionam spectacolul "VALU", sustinut de trupa de teatru The Dreamers, care are loc la ora 13:00, la Teatrul de Arta Deva.

  Evenimentul este organizat de operatorul de salubritate din Valea Jiului SC PREGOTERM SA impreuna cu Primariile si Consiliile Locale: Vulcan, Aninoasa, Lupeni si Uricani.

 

Compartiment Relatii Publice si Tehnologia Informatiei - APM Hunedoara

 

 

 

Calendar evenimente de mediu

Evenimente Anuale

 

 

16-22 septembrie

Săptămâna Mobilității Europene

22 septembrie

Ziua fără Mașini

25 septembrie

Ziua Internațională a Mediului Marin

26 septembrie

Ziua Mondială a Munților Carpați

04 octombrie

Ziua Mondială a Animalelor

08 octombrie

Ziua Mondială pentru Reducerea Dezastrelor Naturale

31 octombrie

Ziua Internațională a Mării Negre

11 decembrie

Ziua Internațională a Munților

 


 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

Compartiment Relaţii Publice

 

 

 

 

 

Pentru informaţii anterioare datei de 27 Octombrie 2014, accesaţi pagina: http://apmhd-old.anpm.ro

  • Important! Eventualele probleme intampinate in folosirea eFORM va rugam sa le sesizati la adresa de e-mail suportsim@anpm.ro

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARA

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara funcţionează ca instituţie cu personalitate juridică, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 , privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi ale Legii nr. 265/2006 de aprobare a O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel judeţean, în domeniile implementării şi politicilor de mediu, legislaţiei şi reglementărilor în vigoare şi coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel local, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 265/2006.

Structură organizatorică:

Director Executiv - Viorica Georgeta BARABAS -- office@apmhd.anpm.ro

Serviciul Avize Acorduri Autorizatii - Lucia Doina COSTINAS  -- reglementari@apmhd.anpm.ro

Serviciul Monitorizare si Laboratoare - Emilia Monica BALUS -- monitorizare@apmhd.anpm.ro 

Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

Biroul Buget Finante Administrativ si Resurse Umane - Dana BOTICEAN -- buget.finante@apmhd.anpm.ro

Compartimentul Relatii Publice si Tehnologia Informatiei - Maria DASCALU -- relatii.publice@apmhd.anpm.ro