Informatii generale

 acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect

 autorizaţie de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune;

autorizaţie integrată de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.

aviz de mediu -  actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării


Tarife mediu

Rapoarte de mediu pentru planuri si programe, Rapoarte privind impactul asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu

Studiu final de Evaluare Adecvata pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apa uzata din judetul Bacau in perioada 2014-2020, titular SC CRAB SA

Raport la Studiul EIM reviziut pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apa uzata din judetul Bacau in perioada 2014-2020, titular SC CRAB SA

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Extindere decolmatare Balta Costei în vederea măririi debitului de apă pentru a fi folosită la irigații comuna Letea, județul Bacău”, titular SC MUV SRL BACĂU

Studiu de Evaluare Adecvată pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata  din judetul Bacau,  in perioada 2014 - 2020, titular SC CRAB SA

Raport la Studiul EIM reviziuit pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata  din judetul Bacau,  in perioada 2014 - 2020, titular SC CRAB SA

Raport de mediu pentru reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Traian, judetul Bacău

Raport de mediu pentru ,,Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Poduri, judetul Bacău"

Raport de mediu pentru „Reactualizare  Plan  Urbanistic  General al comunei Prăjești,  judeţul Bacău”

Raport de mediu pentru „Reactualizare  Plan  Urbanistic  General și Regulament Local de Urbanism  Orașul Comănești, Judeţul Bacău”

Raport de mediu la Planul de Urbanism General pentru Comuna Parincea, județul Bacău

Studiu de evaluare adecvata pentru PUZ - Extinderea sistemului integrat al deșeurilor din județul Bacău, în perioada 2020-2023 - Obiectiv Instalație de tratare deșeuri colectate separat și în amestec, Letea Veche, județul Bacău, titular Consiliul Județean Bacău, septembrie 2022

Studiu de evaluare adecvata pentru PUZ - Extinderea sistemului integrat al deșeurilor din județul Bacău, în perioada 2020-2023 - Obiectiv Instalație de tratare deșeuri colectate separat și în amestec, Letea Veche, județul Bacău, titular Consiliul Județean Bacău

Raport de mediu pentru PUZ - Extinderea sistemului integrat al deșeurilor din județul Bacău, în perioada 2020-2023 - Obiectiv Instalație de tratare deșeuri colectate separat și în amestec, Letea Veche, județul Bacău, titular Consiliul Județean Bacău

Raport de mediu pentru PDR Nord-Est 2021-2027, actualizat 27.01.2022; Studiu de evaluare adecvata pentru PDR Nord-Est 2021-2027, actualizat 27.01.2022

Raport de mediu pentru PDR Nord-Est 2021-2027; Studiu de evaluare adecvata pentru PDR Nord-Est 2021-2027

Raport de mediu pentru POR NE 2021-2027, actualizat 27.01.2022; Studiu de evaluare adecvata pentru POR Nord-Est 2021-2027 actualizat 27.01.2022

Raport de mediu pentru POR NE 2021-2027; Studiu de evaluare adecvata pentru POR Nord-Est 2021-2027

Raport de mediu la Planul de Urbanism General pentru Comuna Parava, județul Bacău

Raport la Studiul EIM pentru proiectul "PUZ - Construire baza sportiva" in sat Rusi-Ciutea, comuna Letea Veche, titular ASOCIATIA CLUB SPORTIV "FOTBAL CLUB BACAU"

Studiu de evaluare adecvata pentru proiectul "PUZ - Construire baza sportiva" in sat Rusi-Ciutea, comuna Letea Veche, titular ASOCIATIA CLUB SPORTIV "FOTBAL CLUB BACAU"

Studiu de evaluare adecvata pentru proiectul "Lucrari pentru decolmatare, regularizare si reprofilare albie minora prin exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Coteni-Ciuc, curs de apa rau Siret, mal stang, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei, comuna Buhoci, comuna Letea Veche, judetul Bacau", titular SC LIV COMAL SRL Bacau

Raport de mediu la Planul de Urbanism General pentru Orașul Dărmănești, județul Bacău

Raport de mediu la Planul Urbanistic General pentru Comuna Berzunti, judetul Bacau

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Lucrări de decolmatare, regularizare şi reprofilare albie minoră prin exploatarea agregatelor minerale în perimetrul Furnicari amonte, râu Siret, mal drept, com. Letea Veche-com. Buhoci, jud. Bacău”, titular SC INTERTRADE GROUP LTD SRL BACĂU

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de decolmatare, regularizare şi reprofilare albie minoră prin exploatarea agregatelor minerale în perimetrul Furnicari amonte, râu Siret, mal drept, com. Letea Veche-com. Buhoci, jud. Bacău”, titular SC INTERTRADE GROUP LTD SRL BACĂU

Raport de mediu la Planul de Urbanism General pentru Comuna Bârsănești,  județul Bacău

Raport de mediu la Planul de Urbanism General pentru Comuna Berzunți,  județul Bacău

Raport de mediu la Planul de Urbanism General pentru Comuna Buhoci,  județul Bacău

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Modernizare prin înlocuirea echipamentelor de producere a energiei electrice de la grupul 8 și montarea unei celule de 220 kV pe linia electrică a Grupului 8 pentru conectarea acestuia la Sistemul Energetic Național", titular ELECTROCENTRALE BORZESTI SRL

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul "Lucrări pentru decolmatare, regularizare și reprofilare albie minoră prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Cotu Grosu, curs de apă râu Siret, mal drept, comuna Filipești și Dămienești, județul Bacău", titular SC ANCO BRIDGE SRL Nicolae Bălcescu

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Lucrări pentru decolmatare, regularizare și reprofilare albie minoră prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Cotu Grosu, curs de apă râu Siret, mal drept, comuna Filipești și Dămienești, județul Bacău", titular SC ANCO BRIDGE SRL Nicolae Bălcescu

Raport de mediu pentru Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Bacau, titular Consiliul Judetean Bacau, decembrie 2020

Raport de mediu pentru Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Bacau, titular Consiliul Judetean Bacau, noiembrie 2020

Raport privind impactul asupra mediului refăcut pentru proiectul "Staţia de pompare SPA Dămieneşti–Drăgeşti pentru alimentarea cu apă a ploturilor SPP1 Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti din amenajarea de irigaţii Dămieneşti,judeţul Bacău", titular A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ DE I.F. BACĂU

Studiu evaluare adecvată refăcut pentru proiectul "Staţia de pompare SPA Dămieneşti–Drăgeşti pentru alimentarea cu apă a ploturilor SPP1 Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti din amenajarea de irigaţii Dămieneşti,judeţul Bacău", titular A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ DE I.F. BACĂU

Studiu de evaluare adecvata pentru proiectul "Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigatii Itesti, judetul Bacau"  titular Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare - Filiala Teritoriala Bacau

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigatii Itesti, judetul Bacau"  titular Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare - Filiala Teritoriala Bacau

Raport de mediu pentru PUZ - Dezvoltarea Aeroportului International George Enescu Bacau, titular Consiliul Judetean Bacau

Raport de mediu pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Bacău, titular Consiliul Județean Bacău, octombrie 2020

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Lucrări pentru decolmatare, regularizare albie minoră prin exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Schineni, curs de apă râu Siret, mal drept", titular SC MUV SRL

Studiu de evaluare adecvata pentru proiectul "Lucrări pentru decolmatare, regularizare albie minoră prin exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Schineni, curs de apă râu Siret, mal drept", titular SC MUV SRL

Raport de mediu la Planul de Urbanism General pentru Comuna Săucești, județul Bacău

Formular pentru prezentarea solutiilor de rezolvare a problemelor semnalate de publicul interesat, pentru proiectul "Extindere abator pasari", titular SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA Bacau

Completari la RIM pentru proiectul „Retehnologizare grup 7 platforma CET Borzești” , titular SC ELECTROCENTRALE BORZEȘTI SRL- punct de lucru Onești.

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Retehnologizare grup 7 platforma CET Borzești” , titular SC ELECTROCENTRALE BORZEȘTI SRL- punct de lucru Onești.

Studiu de evaluare adecvata pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean Bacau - P.A.T.J.  Bacau, titular Consiliul Judetean Bacau

Raport de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean Bacau - P.A.T.J.  Bacau, titular Consiliul Judetean Bacau

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Construcție instalații noi pentru preluarea consumatorilor alimentați cu energie electrică din PT aparținând S.C. CROCO S.R.L., Onești județul Bacău”, titular SC DELGAZ-Grid SA.

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Construcție instalații noi pentru preluarea consumatorilor alimentați cu energie electrică din PT aparținând S.C. CROCO S.R.L., Onești județul Bacău”, titular SC DELGAZ-Grid SA.

Studiu evaluare adecvată pentru proiectul "Staţia de pompare SPA Dămieneşti–Drăgeşti pentru alimentarea cu apă a ploturilor SPP1 Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti din amenajarea de irigaţii Dămieneşti,judeţul Bacău", titular A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ DE I.F. BACĂU

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Staţia de pompare SPA Dămieneşti–Drăgeşti pentru alimentarea cu apă a ploturilor SPP1 Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti din amenajarea de irigaţii Dămieneşti,judeţul Bacău", titular A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ DE I.F. BACĂU

Studiu evaluare adecvată pentru proiectul "Lucrări de amenajare drum acces și careu, foraj SONDĂ 3 MER Câmpeni, comuna Pârjol, județul Bacău", titular SC Mazarine Energy România SRL.

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de amenajare drum acces și careu, foraj SONDĂ 3 MER Câmpeni, comuna Pârjol, județul Bacău", titular SC Mazarine Energy România SRL.

Studiu evaluare adecvată pentru proiectul "Lucrări de amenajare drum acces și careu, foraj SONDĂ 2 MER Câmpeni, comuna Pârjol, județul Bacău", titular SC Mazarine Energy România SRL.

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de amenajare drum acces și careu, foraj SONDĂ 2 MER Câmpeni, comuna Pârjol, județul Bacău", titular SC Mazarine Energy România SRL.

Studiu evaluare adecvată pentru proiectul "Lucrări de amenajare drum acces și careu, foraj SONDĂ 1 MER Câmpeni, comuna Pârjol, județul Bacău", titular SC Mazarine Energy România SRL.

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de amenajare drum acces și careu, foraj SONDĂ 1 MER Câmpeni, comuna Pârjol, județul Bacău", titular SC Mazarine Energy România SRL.

Raport final la Studiul de evaluarea impactului asupra mediului pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bacau in perioada 2014-2020", titular SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA - 12 iunie 2020

Studiu final de evaluare adecvata pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bacau in perioada 2014-2020", titular SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA - 12 iunie 2020

Raport la Studiul de evaluarea impactului asupra mediului pentru "Extindere abator pasari", titular SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA - iunie 2020 

Raport la Studiul de evaluarea impactului asupra mediului pentru ,,Extindere abator pasari", titular SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA 

Studiu de evaluare adecvata pentru "PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL BACĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020", titular S.C. COMPANIA REGIONALA DE APĂ BACAU  S.A - 15 noiembrie 2019

Raport la Studiul de evaluarea impactului asupra mediului pentru  "PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL BACĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020", titular S.C. COMPANIA REGIONALA DE APĂ BACAU S.A - 15 noiembrie 2019

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul “Instalație de alimentare cu GPL la Ferma 3 Brad și modernizarea tehnologiei de creștere a puilor de carne la 12 hale” - Ferma 3 Brad,  titular S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. BACAU.

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul ''Amenajare ferma piscicola'' in comuna Buhoci, titular SC MAVGO HOLDING SRL

Studiu de evaluare adecvata pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Aval Costei, rau Siret, mal drept, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei'', titular SC MUV SRL.

Studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Aval Costei, rau Siret, mal drept, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei'', titular SC MUV SRL.

Studiu de evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul aval dig Galbeni, rau Siret, mal drept, pentru decolmatarea albiei", titular SC ASV SORTBET RSL

Studiu de evaluare adecvata pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul aval dig Galbeni, rau Siret, mal drept, pentru decolmatarea albiei", titular SC ASV SORTBET RSL

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Decolmatare Balta Costei în vederea măririi debitului de apă pentru a fi folosită la irigații, comuna Letea Veche, județul Bacău'', titular SC MUV SRL

Studiul de evaluare adecvata pentru proiectul "Decolmatare Balta Costei în vederea măririi debitului de apă pentru a fi folosită la irigații, comuna Letea Veche, județul Bacău'', titular SC MUV SRL