Back

Lansarea în consultare publică a ghidurilor de finanțare pentru împăduriri și reîmpăduriri, prin PNRR

COMUNICAT DE PRESĂ                                 

Ministrul Barna Tánczos a anunțat in data de 19.07.2022 lansarea în consultare publică a ghidurilor de finanțare pentru împăduriri și reîmpăduriri, prin PNRR - 56 000 de hectare vor fi împădurite până în 2026

Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tánczos, a susținut o conferință de presă, în cadrul căreia a anunțat lansarea în consultare publică a două ghiduri de finanțare pentru împăduriri și reîmpăduriri, prin Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Evenimentul a avut loc la Pepiniera Cozieni, din județul Ilfov.

Măsura de investiții din PNRR -  Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri inclusiv în păduri urbane și reîmpăduriri – are un buget de 730 milioane de euro și vizează realizarea a 56 000 ha de noi păduri și suprafețe cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice. Totodată, vor fi finanțate lucrări de împădurire și lucrări de îngrijire a plantațiilor și creștere a suprafeței cu vegetație forestieră în lungul căilor de comunicație, în interiorul aglomerărilor urbane (păduri urbane, inclusiv de tipul mini-pădurilor) în jurul localităților și între câmpurile cu culturi agricole, precum și alte categorii de perdele forestiere de protecție.

Primul ghid de finanțare pentru împăduriri este obiectul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru Investiții în noi suprafețe ocupate de  păduri”, cu o valoare totală estimată la 500 de milioane de euro. Schema vizează înființarea de trupuri de pădure, cu suprafața minimă de 0,5 ha și perdele forestiere de protecție, cu suprafața minimă de 0,1 ha. Beneficiarii acestei scheme pot fi deținătorii publici sau privați de teren pretabil pentru împădurire, precum și formele asociative ale acestora.

„Schimbările climatice pot fi prevenite și acest fenomen poate fi încetinit doar dacă acționăm pe cele două planuri: reducem emisiile și creștem capacitatea de sechestrare a carbonului la nivel mondial. De aceea, lansarea celor două ghiduri  pentru împăduriri și reîmpăduriri, vine în sprijinul luptei împotriva schimbărilor climatice și, totodată, în sprijinul celor care vor să înființeze suprafețe noi împădurite. Aceste două ghiduri care stau la baza absorbției celor 730 de milioane de euro din PNRR, conțin regulile de cheltuire a fondurilor disponibile pentru împăduriri și reîmpăduriri. Pentru împăduriri, avem un buget de 500 de milioane de euro, ghidul se bazează pe o schemă de ajutor de stat care a fost aprobată de Comisia Europeană, acest buget va fi la dispoziția beneficiarilor publici și privați, indiferent de tipul de proprietate a terenului pe care se face plantarea noii păduri, se pot finanța aceste investiții. În ceea ce privește al doilea ghid de finanțare lansat astăzi în dezbatere publică, finanțăm refacerea suprafețelor forestiere acolo unde fondul forestier a fost afectat de factori biotici, abiotici, de fenomene meteo, furtuni, doborâturi, cu un buget de 100 milioane de euro. Este un nou început pentru pădurile din România, cu un buget fără precedent, care permite ca județele care au suprafețe foarte mici de pădure, să beneficieze de aceste scheme de finanțare, să refacă ecosistemele, să refacă echilibrul natural, ecologic în acele județe. Și celelalte județe care sunt la 10, 20, 30% suprafață forestieră pot fi beneficiare și astfel gama completă de beneficiari este asigurată: persoane fizice, persoane juridice, persoane juridice de drept privat sau de drept public”, a declarat ministrul Barna Tánczos, prezent la eveniment.

Cheltuielile eligibile vizează: cheltuieli cu proiectul tehnic de împăduriri, care cuprinde și costurile necesare emiterii tuturor avizelor legale, cheltuieli pentru împrejmuirea plantației forestiere, cheltuieli cu lucrări de înființare a plantației (în aceste costuri sunt incluse și lucrările de pregătire a terenului, care se execută anterior plantării), cheltuieli aferente lucrărilor de întreținere a plantației, cheltuieli  pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani, începând cu anul de înființare a plantației, numai pentru terenurile incluse în blocurile fizice identificate în LPIS, cheltuieli pentru refacerea plantației în cazul apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici.

„Când vine vorba de limitarea efectelor schimbărilor climatice, pădurile constituie o axă de acțiune foarte importantă. Vorbim în PNRR de înființarea de păduri noi, dar și de suport pentru pepiniere, dezvoltarea unor noi tipuri de arbuști care să fie rezilienți la schimbările climatice. Totodată, trebuie să avem în vedere și modul în care manageriem aceste păduri, pentru a limita efectele unor incendii de vegetație, prin lucrări de specialitate. Având în vedere că la nivel european ne confruntăm cu valuri de căldură,  temperaturi record, iar la nivel național avem probleme provocate de secetă, de incendii de vegetație, adoptarea măsurilor care ne ajută să acționăm pentru a limita efectele schimbărilor climatice și a proteja biodiversitatea sunt cu atât mai stringente. Doresc Guvernului și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor mult succes în implementarea PNRR și a proiectelor care vizează protejarea pădurilor și a mediului înconjurător”,  a subliniat Alexandra Bocșe, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale.

În ceea ce privește Investițiile în reîmpăduriri, acestea sunt obiectul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale”, cu o valoare totală estimată la 100 de milioane de euro. Schema a fost aprobată de CE.

Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat pot fi deținătorii publici sau privați ai unui teren aflat în fondul forestier național care a fost afectat de acțiunea unor incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, pe o suprafață de minim 0,5 ha de împădurit, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora.

Cheltuielile eligibile vizează toate serviciile, materialele și lucrările necesare instalării și conducerii plantației până la atingerea stării de masiv, respectiv: pregătirea terenului pentru plantare, împădurirea propriu-zisă,    întreținerea plantațiilor, serviciile de asistență tehnică prestate de personalul silvic pentru plantația respectivă, care sunt cuprinse în devizul de execuție,

costuri pentru refacere în cazul manifestării unor evenimente produse de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, constatate conform prevederilor legale de către autoritățile publice.

 

În ceea ce privește investițiile în noi suprafețe ocupate de păduri, inclusiv în păduri urbane și reîmpăduriri, bugetul de 730 milioane de euro este repartizat astfel:

●        500 de milioane de euro -„Sprijin pentru Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”;

●        100 de milioane de euro - „Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale”;

●        5 milioane de euro prin schema de ajutor de minimis - Reîmpăduriri realizate începând cu 1 februarie 2020 și până la data aprobării schemei de ajutor de stat;

●        95 de milioane de euro - Înființarea de perdele forestiere de protecție a căilor de comunicații conform Legii nr.289/2002 și pentru împădurirea terenurilor degradate conform Legii nr.100/2010;

●        30 de milioane de euro - pentru păduri urbane.

Ca urmare a acestor investiții, până la finalul anului 2023, se vor realiza lucrări de împădurire și reîmpădurire pe o suprafață de 25.000 ha, urmând ca în perioada 2024-2026 să se realizeze alte 31.000 ha de lucrări de împădurire și reîmpădurire. Totodată, până în 30 Septembrie 2022 se va elabora și adopta Strategia Forestieră Națională, care va stabili norme obligatorii pentru împădurire și reîmpădurire, păduri și suprafețe cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice, iar până pe 30 septembrie 2024 cel puțin 90 pepiniere noi și renovate vor fi operaționale în conformitate cu cerințele legale stabilite în Strategia Forestieră Națională.

Bugetul total alocat Componentei C2 din PNRR - Păduri și biodiversitate - este de 1,173 de miliarde de euro, din care 730 milioane de euro sunt prevăzute pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri, inclusiv în păduri urbane și reîmpăduriri, 50 de milioane de euro pentru investiții în pepiniere și tehnologii moderne de producere a puieților, iar 1 milion de euro va fi destinat reformării domeniului forestier.

Ghidurile de finanțare vor fi publicate pe site-ul www.pnrr.mmediu.ro, începând din 19.07.2022.

IRECȚIA COMUNICARE