Back

Politica de prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase

Conform Legii nr. 59 /2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, operatorii economici care gestionează astfel de substante au obligația de a elabora un document potrivit prevederilor prevăzute în anexa nr. 2 din lege, în care să prezinte politica sa de prevenire a accidentelor majore, denumită PPAM, și să garanteze că aceasta este implementată în mod corespunzător. PPAM trebuie să fie elaborată astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului. Aceasta cuprinde obiectivele globale și principiile de acțiune ale operatorului, rolul și responsabilitatea gestionării, precum și angajamentul privind îmbunătățirea continuă a controlului pericolelor de accident major și trebuie să fie elaborată astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecție și să fie proporțională cu pericolele de accident major.

Operatorii comunica PPA autoritatii teritoriale pentru protectia mediului, le publică pe site si le pun în aplicare prin mijloace și structuri adecvate și printr-un sistem de management al securității, potrivit prevederilor prevăzute în anexa nr. 4 din lege, proporțional cu pericolele de accident major și cu gradul de complexitate a activităților din cadrul amplasamentului.