Back

Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public pentru UAT-uri

Administrația Fondului de Mediu va organiza în perioada 20 iulie – 17 septembrie 2020 o sesiune de depunere a dosarelor de finanțare  în cadrul Programului de iluminat public stradal.

Programul are ca scop îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care să determine o eficiență energetică ridicată.

Finanțarea se acordă în funcție de categoria Unității Administrativ Teritoriale, astfel:

  • pt. UAT-uri cu o populație de până la 4000 locuitori se acordă o finanțare de maximum 500 000 lei
  • pt. UAT-uri cu o populație de peste 4001 locuitori se acordă o finanțare de maximum 1 000 000 lei.

UAT-urile se vor înscrie în cadrul Programului prin intermediul unei

aplicații informatice, care va fi pusă la dispoziție de AFM.

Ghidul de finanțare al Programului este postat pe site-ul AFM: www.afm.ro, accesând Programe de finanțare, secțiunea ILUMINAT PUBLIC.