Back

Programul ”Stații de reâncărcare pentru vehicule electrice în localități”

Începând cu data de 8 decembrie 2021, AFM București va derula Programul referitor la”Stații de reâncărcare pentru vehicule electrice în localități”

Instituțiile publice și UAT-urile care doresc participarea în cadrul Programului ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” își pot crea conturile de utilizator în aplicația informatică postată  pe site-ul AFM.
 De pe data de data de 13 decembrie 2021, ora: 10,00, solicitanții pot depune cererile de finanțare, împreună cu documentația aferentă, în aplicația informatică prin intermediul conturilor de utilizator create.

 AFM subliniază faptul că “Solicitanții care au conturile create și utilizate pentru înscrierea în cadrul Programului Eficiență Energetică în clădirile publice și în cadrul Programului Iluminat Public, rămân valabile și pot fi accesate pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul Programului Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”.

Suma maximă finanțată pentru instalarea unei stații de reîncărcare este de 190.000 lei, valoare ce reprezintă 100% din totalul cheltuielilor eligibile. (finanțarea în cadrul Programului se acordă în procent de 100% din cheltuielile eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți).
Finanțarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant, după cum urmează:
                      -  instituție publică - maximum 800.000 lei;

                      - UAT — municipiu de rang I - maximum 4.000.000 lei;
                      - UAT — municipiu de rang II - maximum 3.000.000 lei;
                      - UAT — oraș - maximum 2.000.000 lei;
                      - UAT — comună - maximum 1.000.000 lei;
                      - UAT — județ - maximum 4.000.000 lei;
                      - instituție publică/UAT — localizată în stațiuni turistice de interes național -    

                        maximum 3.000.000 lei;
                      - instituție publică/UAT — localizată în stațiuni turistice de interes local - maximum
                        2.000.000 lei;
                      - zonă metropolitană (definită sau constituită) a municipiilor reședință de  județ -                            

                        maximum 2.000.000 lei.
Înscrierile în aplicație se realizează în limita a 150% a bugetului alocat Programului.

Ghidul de finanțare precum și detalii referitoare  la Programul menționat, se găsesc postate pe site-ul AFM: www.afm.ro.