Ghidul Eco-Cetăţeanului

Trebuie să fim conştienţi că putem să limităm impactul negativ direct sau indirect pe care fiecare activitate îl poate genera asupra mediului. Ghidul Eco-Cetăţeanului prezintă...

Ghidul Eco-Funcţionarului Public - "Fiecare gest contează"

Pentru a promova adoptarea unui comportament eco-responsabil în rândul tuturor funcţionarilor publici din administraţia publică centrală şi locală din România, Unitatea de...

Ghidul Eco-Turistului - "Să protejăm natura"

În momentul de faţă, trebuie să ne gândim că resursele existente la nivel mondial sunt limitate, poluarea mediului înconjurător este într-o continuă creştere, în...