Conducere

Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu este condusă de un director executiv numit prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu avizul conform al Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în condiţiile legii.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu: Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B
Tel : 0246214760; 0246216980; 0746248733 Fax : 0246211410
e-mail : office@apmgr.anpm.ro

Lista persoanelor din conducere

Director executiv: Ioana Popescu

Curriculum vitae 

Atribuții

Agenda activități

05.09.- 09.09 .- 12.08.-16.09.2016

29.08.-01.09 .-05.08.-09.09.2016

22.08.-26..08 .-29.08.-02.09.2016

15.08.-19..08 .- 22.08.-26.08.2016

01.08.-05..08.- 08.08.-12.08.2016

27.06.-01.07.- 04.07.- 08.07.2016

25.07.-29..07.-01.08-05.08.2016

18.07.-22.07.- 25.07.- 29.07.2016

11.07.-15.07.- 18.07.- 22.07.2016

04.07.-08.07.- 11.07.- 15.07.2016

01.08.-05..08.- 08.08.-12.08.2016
 

Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii: Dan Negoita

Şef serviciu Monitorizare şi Laboratoare : Nuta Rada

Şef serviciu Calitatea Factorilor de Mediu : Daniela Neagu