Back

Anunţ concurs

ANUNŢ

Vă înştiinţăm că APM Harghita organizează concurs de recrutare în data de 24.02.2017, ora 10, proba scrisă şi în data de 28.02.2017 ora 10, interviul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier , cl.I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Calitatea Factorilor de Mediu .

 

            Probele stabilite pentru concurs:

      -selecţia dosarelor ,

      -proba scrisă

      -interviul

 

            Condiţiile de desfăşurare:

Concursul se organizează la APM Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Marton Aron Nr. 43 în data  de 24.02.2017, ora 10, proba scrisă şi în data de 28.02.2017 ora 10, interviul.

 Dosarele de participare se depun la secretariatul agenţiei în termen de 20  zile de la data pubicării anunţului în Monitorul Oficial al României , partea a -III-a.

 

     Condiţii generale de participare:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;

 

     Condiţii specifice de participare:

              -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: în domeniul ştiinţelor naturii ;

              - 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;    

              -cunoştinţe de utilizare a calculatorului

              -abilităţi în munca de echipă;

              -abilităţi în comunicare

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul agenţiei şi la numărul  de telefon: 00266371313

Documente necesare pentru înscrierea la concurs

Bibliografie