Ghidurile aprobate privind evaluarea adecvată 2023

Ghidurile aprobate privind evaluarea adecvată au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 561/22.06.2023 - O.M. nr.1.679 /2023 privind Ghidul metodologic specific privind evaluarea adecvata a...

Avizul de mediu

AVIZUL DE MEDIU - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus...