Solicitarea informaţiilor de interes public

Actele normative din domeniu: Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Hotărâre nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a...

Buletin informativ al informaţiilor de interes public

  BULETIN INFORMATIV conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public   a) Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea...

Legea 544/2001 - Informatii de interes public

  Informaţia de interes public Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau...