Solicitarea informaţiilor de interes public

Actele normative din domeniu: Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Hotărâre nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a...

Legea 544/2001 - Informatii de interes public

  Informaţia de interes public Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau...

Buletin informativ al informaţiilor de interes public

  BULETIN INFORMATIV conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public   a) Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea...