Anunt public privind emiterea deciziei de incadrare - titular COMPOSESORATUL CERBUL CARPATIN CORUND

pentru  Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Cerbul Carpatin  organizat in UP I Composesorat Cerbul Carpatin – Căzănești – MH, ...

Anunt public privind emiterea deciziei de incadrare pentru PUG Podeni - titular: COMUNA PODENI

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI PODENI, JUDEȚUL MEHEDINȚI propus a se implementa in intravilanul si extravilanul com. Podeni. Descarca     

Anunt privind parcurgerea etapei de incadrare si propunerea de adoptare PUZ - titular Mustata Vlad Danut , Mustata Alina –Iulia

Plan Urbanistic Zonal “Construirea unui ansamblu de locuinte unifamiliale  cu regim de inaltiem P+M , partial ,, , titular  Mustata Vlad Danut , Mustata Alina –Iulia, fara...

Anunt public privind luarea deciziei de emitere a avizului de mediu pentru UP II Bala - titular: DIRECTIA SILVICA MEHEDINTI -O.S TARNITA

pentru “ Amenajamentul silvic al Unitatii de Productie UP II BALA”  din cadrul Directei Silvice Mehedinit-OS TARNITA  propus a se implementa pe raza UAT Bala, Isverna, Ponoarele și...

Anunt public privind luarea deciziei de emitere a avizului de mediu pentru UP IV Balta - titular: DIRECTIA SILVICA MEHEDINTI -O.S TARNITA

pentru “Amenajamentul silvic al Unitatii de Productie UP IV BALTA” din cadrul Directei Silvice Mehedinit-OS TARNITA  propus a se implementa pe raza UAT Bala, Balta, Ilovăţ, Isverna,...

Anunt privind parcurgerea etapei de incadrare si propunerea de adoptare PUZ - titular S.C. CILDRO PLYWOOD S.R.L.

... fără aviz de mediu pentru „ Realizare PUZ – modificare documentatie PUZ aprobat prin HCL nr. 74-76 din 2014, prin schimbare destinatie din Zona industriala in zona cu destinatia de...

Anunt privind parcurgerea etapei de incadrare si propunerea de adoptare P.U.Z. - titular GLAVAN GHEORGHE

pentru: „ elaborare PUZ in vederea construirii „HALA ATELIER TAMPLARIE P.V.C., ANEXE SI IMPREJMUIRE”, propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi, intravilanul com.Izvoru Barzii Descarca

Anunt public privind depunere documentație PUZ - titular S.C. CILDRO PLYWOOD S.R.L.

"Realizare PUZ – modificare documentație PUZ aprobat prin HCL nr. 74-76 din 2014, prin schimbare destinație din Zonă industrială în zonă cu destinația de locuințe, cu regim de înălțime (S)+P,...

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare P.U.Z. - titular Epuran Ion și Epuran Camelia Florentina

”Construire sală de ceremonii în comuna Breznița Ocol, sat Jidoștița ”, propus a fi realizat în județul Mehedinți,  comuna Breznița Ocol, sat Jidoștița, NC 51916 U.A.T. Comuna Breznița...

Anunt public privind primei versiuni a „Amenjamentul Ocolului Silvic Craiova” - titular Direcţia Silvică Dolj

„Amenjamentul Ocolului Silvic Craiova”, propus a fi implementat pe raza judeţelor Dolj şi Mehedinţi, în scopul declan ş ării etapei de încadrare conform H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea...

Anunt public privind depunerea primei versiuni a „Amenajamentul Ocolului Silvic Filiaşi”- titular Direcţia Silvică Dolj

„Amenajamentul Ocolului Silvic Filiaşi”, propus a fi implementat pe raza judeţelor Dolj, Mehedinţi şi Gorj, în scopul declan ş ării etapei de încadrare conform H.G. nr.1076/2004 privind...

Anunt privind parcurgerea etapei de incadrare a PUZ -ului - titulari: CIOBOTEA FLORIN CRISTIAN, CIOBOTEA FLORIN si CIOBOTEA VALERIA

propunere de adoptare a “Planului Urbanistic Zonal- Construire imobil cu regim de inaltime P+2 +M prevazut cu spatii birouri la parter si locuinte la etaj,, Descarca 

Anunt dezbatere publica in data de 09 aprilie 2024 - titular Ocolul Silvic Tarnita

a Raportului de Mediu si a Studiului de Evaluare Adecvata intocmite pentru «  "Amenajamentul silvic al U.P. IV Balta (O.S. Tarnița)" din cadrul Direcţiei Silvice Mehedinți. situat pe raza...

Anunt dezbatere publica in data de 09 aprilie 2024 - titular Ocolul Silvic Tarnita

a Raportului de Mediu si a Studiului de Evaluare Adecvata intocmite pentru «  "Amenajamentul silvic al U.P. II Bala (O.S. Tarnița)" din cadrul Direcţiei Silvice Mehedinți. situat pe raza...

Anunt public depunere prima versiune P.U.Z. - titular GLAVAN GHEORGHE

"Elaborare PUZ-in vederea construirii lucrarilor de „HALA ATELIER TAMPLARIE P.V.C., ANEXE SI IMPREJMUIRE”, amplasat în județul Mehedinți, com.Izvoru Barzii, sat Izvoru Barzii, intravilan,  ...

Anunt public privind depunerea primei versiuni a Planului de Management Integrat al ROSAC0045 - titular: CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

depunerea primei versiuni a "PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL ARIILOR NATURALE PROTEJATE ROSAC0045 CORIDORUL JIULUI, ROSPA0010 BISTREȚ, ROSPA0023 CONFLUENȚA JIU-DUNĂRE ȘI REZERVAȚIILE...

Anunt public privind emiterea deciziei de incadrare pentru PUZ - titular: SC TRADITIONAL CONSTRUCTII SEVERIN SRL si ROMAN ALEXANDRA

pentru   ELABORARE P.U.Z. ZONA REZIDENTIALA LOCUINTE COLECTIVE SI INDIVIDUALE, CREARE ACCES AUTO  DIN DOMENIUL PUBLIC propus a se implementa in intravilanul mun. DROBETA TR.-...

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare P.U.Z.- titular TOMA DRAGOȘ

pentru Planul Urbanistic Zonal – ”Parcelare teren pentru locuințe, comuna Breznița - Ocol ”, propus a fi realizat în județul Mehedinți,  comuna Breznița Ocol, NC –uri: 50370, 50225, 50232,...

Anunt public privind luarea deciziei de încadrare - titular S.C. ONE NEW CONCEPT S.R.L.

pentru Planul Urbanistic Zonal – ”Modificare Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. 213 din 23.12.2015 pentru stabilirea indicilor urbanistici în vederea realizării unui imobil cu regim de...

Anunt public privind emiterea Deciziei de incadrare P.U.Z.- titular S.C. CRIS BCA SERVICE S.R.L.

  pentru Planul Urbanistic Zonal: ” Construire hale de productie si introducere in intravilan ”propus a se implementa in extravilanul  com. Simian, Sector T.133/1, P40 jud.Mehedinti...

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare pentru Plan Urbanistic Zonal - titular U.A.T. a Municipiului Drobeta Turnu Severin

„ Elaborare documentație de urbanism – PUZ ZONA CONSTRUITĂ PROTEJATĂ – ZONA CENTRALĂ – UTR 1 și Regulament Local de Urbanism aferent în municipiul Drobeta Turnu Severin ” – propus a fi amplasat în...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare a avizului de mediu - titular OFIŢERU MIRCEA-COSTEL, OLEI BEBE ADRIAN

și a propunerii de adoptare a Planului Urbanistic Zonal   în vederea construirii de locuinţe şi spaţii servicii – în municipiul Drobeta Turnu Severin, TARLAUA 102/6, PARCELA 16, 18, 19...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare a avizului de mediu - titular LUNGU GABRIEL

și a propunerii de adoptare a Planului Urbanistic Zonal   în vederea parcelării şi construirii unor locuinţe cu funcțiuni complementare (14,29 ha)– în municipiul Drobeta Turnu Severin,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular inițiator P.U.Z.– PÂRVULESCU OVIDIU VIRGIL

pentru ” Elaborare PUZ în vederea construirii hală producție, depozitare , spălătorie auto, vulcanizare auto, service auto , stație PECO, sediu firmă și magazin ” , propus a fi realizat în...

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular BUCATARU CRISTIAN, ROLEA VIOLETTA si ROLEA AUGUSTIN VIOREL

şi a propunerii de adoptare a planului fără aviz de mediu , conform H.G.nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pentru: ”...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare a avizului de mediu - titular CÂRSTULESCU ILEANA

propunerea de adoptare a Planului Urbanistic Zonal   în vederea construirii unei CASE DE VACANŢĂ 2D+P+1E – în extravilanul localităţii Iloviţa, comuna Iloviţa, judetul Mehedinți  ...

Anunt pentru parcurgerea etapei de incadrare pe PUZ - titular: NITULESCU EMIL

pentru: ” eloaborare PUZ in vederea parcelarii si construirii unor locuinte cu functiuni complementare ”, propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi, intravilanul localității Drobeta Turnu...

Anunt privind parcurgerea etapei de incadrare pe PUZ - titular: UAT MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

pentru Plan Urbanistic Zonal – „ Elaborare PUZ pentru – Reabilitare Parcul Aluniș ” – COD SMIS 146315 , propus a fi amplasat în intravilanul localității Drobeta Turnu Severin, Parcul...

Decizia nr. 13742 din 03.11.2023 de emitere aviz de mediu - titular ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PĂDURI VALEA COȘUȘTEI, JUDEȚUL MEHEDINȚI

pentru planu " STUDIUL ADITIONAL (ADDENDUM) AL AMENAJAMENTULUI FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ CE APARȚINE  ASOCIAȚIEI  PROPRIETARILOR  DE  PĂDURI  VALEA ...

Anunt public asupra Deciziei de Emitere a Avizului de Mediu - titular ASOCIAȚIA PROPRIETARILOR DE PĂDURI VALEA COȘUȘTEI

pentru STUDIUL ADITIONAL (ADDENDUM) AL AMENAJAMENTULUI FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ CE APARȚINE  ASOCIAȚIEI  PROPRIETARILOR  DE  PĂDURI  VALEA  COȘUȘTEI,...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru PUZ - titular: VLAD ION

pentru ”Modificare PUZ aprobat prin HCL nr.199/2013 în vederea construirii unui imobil cu regim de înălțime Sp+P+1+M” , propus a fi realizat în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Crișan, nr....

Anunt public privind emiterea deciziei de incadrare pentru UP III Crainici- titular: RNP – ROMSILVA prin OCOLUL SILVIC TARNITA

pentru   AMENAJAMENTUL SILVIC UP III CRAINICI  propus a se implementa in jud. Mehedinti pe raza UAT Bala, UAT Ponoare si UAT Baia de Arama si in jud. Gorj pe raza UAT Catunele. ...

Anunt public privind emiterea deciziei de incadrare pentru UP I Rudina - titular: RNP – ROMSILVA prin OCOLUL SILVIC TARNITA

pentru   AMENAJAMENTUL SILVIC UP I RUDINA  propus a se implementa in jud. Mehedinti pe raza UAT Bala, UAT Floresti si UAT Sovarna. Descarca

Anunt privind dezbaterea publica a RIM si SEA pentru UP II Amza- titular: ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI VALEA COSUSTEI, JUDETUL MEHEDINTI

pentru « Studiu Aditional al Amenajamentul fondului forestier proprietate privata ce apartine Asociatiei Proprietarilor de Paduri Valea Cosustei, jud.Mehedinti UP II AMZA” situat pe raza...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare pentru avizul de mediu - titular: UAT MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

pentru ”Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Drobeta Turnu Severin şi a Zonei sale Funcţionale 2021-2027” (S.I.D.U.) – completări şi actualizări: strategia nu necesită evaluare...

Anunt public asupra deciziei de incadrare pentru solicitarea de obtinere a avizului de mediu - titular: UAT MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

pentru ”Plan de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Drobeta Turnu Severin” - actualizare: strategia nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pe PUZ - titular: MINCIUNA NELU DRAGOS

pentru ”Plan Urbanistic Zonal – Parcelare locuire individuală și funcțiuni complementare în comuna Hinova”, propus a fi realizat în județul Mehedinți, comuna Hinova, sat Hinova, intravilan, NC...

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular S.C. REGIONAL GUARD S.R.L. prin ȚUICARU MARINCOVICI ALEXANDRU

pentru   P.U.Z. — COMPLEX DE AGREMENT Șl SPORT SAT HALÂNGA, COM. IZVORU BÂRZII, JUD. MEHEDINȚI propus a se implementa in intravilanul sat Halanga, com. Izvorul Barzii  Descarca

Anunt privind parcurgerea etapei de incadrare si propunerea de adoptare P.U.Z. - titular BOBEICHE ANDREEA -ANAMARIA

Plan Urbanistic Zonal în vederea construirii lucrărilor de: "Construire hală metalică – garaj și anexă – depozit piese auto" , propus a fi amplasat în extravilanul localității Halanga, comuna...

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular Spătărel Mariana şi Gogoneţu Alin

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare  - titular Spătărel Mariana şi Gogoneţu Alin Descarca

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare titular SC SECOM SA

EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI  RETEA DE CANALIZARE IN MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN, JUDETUL MEHEDINTI ” propus a fi amplasat in intravilanul mun.Dr Tr Severin, str. Soarelui,...

Anunt public privind depunerea primei versiuni a PUZ - titular: BOBEICHE ANDREEA-ANAMARIA

prima versiune a Planului Urbanistic Zonal: „Construire hală metalică – garaj si anexă – depozit de piese auto” – extravilan sat Halanga, comuna Izvoru Barzii. Descarca

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pe PUZ - titular: STETEA VASILICA

pentru Plan Urbanistic Zonal: ”Construire imobil cu regim de înălţime S+P+3E cu destinaţia spaţii de cazare şi alimentaţie publică” cu amplasamentul în municipiul Drobeta Turnu Severin, b-dul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare a avizului de mediu - titular POPESCU IOAN

și a propunerii de adoptare a Planului Urbanistic Zonal   în vederea parcelării, introducerii în intravilan şi construirii unor locuinţe cu funcţiuni complementare în municipiul Drobeta...

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare pe PUZ - titular: ȘTETEA VASILICA

pentru " Elaborare P.U.Z. pentru obiectivul Construire imobil cu regim de înălțime S+P+3E cu destinația locuințe colective, creare acces, amenajare 26 spații de parcare, amenajare platformă...

Anunt public privind emiterea Deciziei de incadrare - titular POPOVICIU ADRIAN

pent      P.U.Z.  ZONA LOCUINTE : LOTIZARE SI INTRODUCERE IN INTRAVILAN              Descarca    

Anunt privind parcurgerea etapei de incadrare si propunerea de adoptare P.U.Z. - titular S.C. REIS ANMAR S.R.L.

“Planului Urbanistic Zonal- Schimbare destinatie zona locuinte individuale in zona locuinte colective –modificare corp C1 si corp C2 in blocuri locuinte colective,, Descarca

Anunt privind depunerea primei versiuni a „Planului Urbanistic Zonal " - titular de plan Ştetea Vasilica

a „Planului Urbanistic Zonal: Construire imobil cu regim de înălţime S+P+3 cu destinaţia spaţii de cazare şi alimentaţie publică”, b-dul Mihai Viteazu, nr.2,  Descarca

Anunt privind depunerea primei versiuni P.U.Z. - titular de plan Spătărel Mariana şi Gogoneţu Alin

„Planului Urbanistic Zonal în vederea parcelării şi construirii unor locuinţe cu funcţiuni complementare”,  Descarca

Anunt privind depunere primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal - titular ȘTETEA VASILICA

„Construire imobil cu regim de înăltime S+P+3E cu destinatia locuinte colective, creare acces, amenajare 26 spatii de parcare, amenajare platformă depozitare gunoi menajer” Descarca

Anunt privind deciziei etapei de încadrare ( P.U.G. ) - titular Comuna Voloiac

pentru ”Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism, comuna Voloiac, judeţul Mehedinţi”:  planul nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare a avizului de mediu - titular STÎNGĂ TANASE

2023 și a propunerii de adoptare a Planului Urbanistic Zonal   în vederea construirii unui imobil cu regim de înălţime D+P+4+5 etaj retras cu destinaţia locuinţe colective în municipiul...

Anunt asupra deciziei de incadrare pentru PUZ - titular: GOGONETU ALIN

 pentru Plan Urbanistic Zonal: ”Construire locuinţă colectivă cu regim de înălţime P+5E”. Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare a avizului de mediu - titular: U.A.T. DROBETA TURNU SEVERIN

propunere de adoptare a Planului Urbanistic Zonal   în vederea construirii CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR – în extravilanul comunei Izvoru Barzii , judetul...

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular S.C. FLORICOLA S.A.

pentru ”Plan urbanistic zonal Extindere zonă funcţională instituţii, servicii şi agrement în U.T.R.8-Orşova” Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare pentru PUZ - titular: SC GENSIF CONSTRUCT SRL

pentru Planul Urbanistic Zonal — "CONSTRUIRE IMOBIL CU REGIM DE ÎNÄLTIME P+3E CU DESTINATIA DE LOCUINTE COLECTIVE, AMENAJARE LOCURI PARCARE, CREARE ACCES, AMENAJARE SPATII VERZI SI CONSTRUIRE LOC...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare a avizului de mediu - titular U.A.T. MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

de adoptare a Planului Urbanistic Zonal   în vederea construirii locuinţe individuale cu regim de înălţime de minim P+1E (M) –maxim P+2E, cu funcțiuni complementare zonei de locuit (21,9...

Anunt public privind decizia de incadrare a PUZ - titular: SC ALY UMF CONSTRUCT SRL

Plan Urbanistic Zonal propus a fi implementat în intravilanul comunei Izvoru Bîrzii, UTR 2, T 96,20/1, Parcela 17A. Descarca  

Anunt public privind decizia de emitere a Avizului de Mediu - titular ASOCIAȚIEI PROPRIETARILOR DE PĂDURI VALEA COȘUȘTEI, JUDEȚUL MEHEDINŢI

pentru AMENAJAMENTULUI FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ CE APARȚINE  ASOCIAȚIEI  PROPRIETARILOR  DE  PĂDURI  VALEA  COȘUȘTEI, JUDEȚUL  MEHEDINŢI – UP II...

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

si a propunerii de adoptare si Elaborare „Strategia de dezvoltare a judetului Mehedinti 2021-2027”  asupra parcurgerii  etapei de incadrare si a propunerii de adoptare a planului fara...

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular TUTUNARU ALIN CIPRIAN

şi a propunerii de adoptare a planului fără aviz de mediu pentru Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru – „ Construire   locuință, garaj, fioșor și împrejmuire în comuna Izvoru...

Anunt privind parcurgerea etapei de incadrare - titular NEDELA CĂTĂLIN ALEX

şi a propunerii de adoptare a planului fără aviz de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal – „ Elaborare PUZ Construire   locuințe și introducere în intravilan ” , propus a fi amplasat în ...

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular S.C. ECO CREATIF S.R.L.

şi a propunerii de adoptare a planului fără aviz de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal – „ Elaborare PUZ în zona rezidențială în vederea realizării de locuințe colective și individuale ” ,...

Anunt public privind emiterea deciziei de incadrare pentru PUZ - titular S.C. STAR 2001 S.A

proiect „Construire sediu firma P+1, hala garaj, hala depozitare si imprejmuire in comuna Izvoru Barzii jud. Mehedinti” , propus a se implementa pe teritoriul UAT Izvoru Barzii. Descarca

Anunt privind parcurgerea etapei de incadrare si propunerea de adoptare si Elaborare PUZ - titular S.C. SMART INTEGRATION S.R.L.

„Parc fotovoltaic cu instalatii electrice aferente, imprejmuire teren si lucrari de conectare la sistemul energetic national –comuna Salcia” asupra parcurgerii a etapei de incadrare si a...

Anunt public privind actualizarea PUG-ului si RLU - titular: COMUNA PRUNISOR

 “ Actualizare PUG si RLU comuna Prunisor , judetul Mehedinti”. Descarca                 

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular S.C. TRUSTUL DE CONSTRUCTII DROBETA S.A.

si a propunerii de adoptare a “Planului Urbanistic Zonal Elaborare PUZ pentru construire spatiu comercial , parcare auto, imprejmuire Tarla 2, Parcela 4, municipiul Dr Tr Severin, jud.Mehedinti” ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare a avizului de mediu - titular GHEORGHE ION

Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți  anunță publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare, în cadrul Comitetului Special Constituit la nivelul Agenției pentru Protecția...

Anunt public parcurgere etapa de incadrare si a propunerii de adoptare PUZ - titular Comuna Simian

a “Planului Urbanistic Zonal Elaborare PUZ –Zona de locuinte, zona de servicii si introducere in intravilan, comuna Simian Jud. Mehedinti” ” jud. Mehedinti” Descarca

Anunt public dezbatere publica din 06.06.2022 - titular UP TOPLET

pentru Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand comunei Toplet si persoanelor fizice Istodorescu Gheorghe, Dinulescu Eugenia si Popescu Gheorghe Descarca

Anunt dezbatere publica Plan si RM - titular: DIRECTIA SILVICA MEHEDINTI - O.S BAIA DE ARAMA

pentru Planul si Raportul de Mediu privind amenajementul fondului forestier al O.S Baia de Arama - U.P VII Baia de Arama, U.P VIII Olanu, U.P IX Balmesu, U.P X Ivanu, U.P XI Cernisoara, amplasate...

Anunt privind decizia etapei de incadrare pentru actualizare PUG si RLU - titular: COMUNA GRECI

actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism, comuna GRECI, judeţul Mehedinţi. Descarca

Anunt privind depunerea primei versiuni de actualizare a PUG si RLU - titular: COMUNA GRECI

prima versiune a planului Actualizare P.U.G. şi R.L.U. comuna Greci, judeţul Mehedinţi, în scopul declan ş ării etapei de încadrare conform H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de...

Anunt pubilc privind parcurgerea etapei de incadrare - titular Girbovan Ovidiu

si a propunerii de adoptare a “Planului Urbanistic Zonal „ Construire atelier de Prelucrare Piatra . anexa si imprejmuire in comuna Izvoru Barzii , jud. Mehedinti”   Descarca

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru avizul de mediu - titular: UAT MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

pentru ”Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Drobeta Turnu Severin şi a Zonei sale Funcţionale 2021-2027” (S.I.D.U.). Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular S.C. JAC &RAC TRANS S.R.L.

si a propunerii de adoptare a “Planului Urbanistic Zonal „Amplasare statie sortare, statie betoane, cladire birouri, garaj auto si imprejmuire in comuna Izvoru Barzii, Jud. Mehedinti” ” jud....

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular HAMDI MIRELA DENISA si JDERU CONSTANTIN FLORIN

„Modificare documentatie PUZ pentru refacere trama stradala propusa initial in tarla 49/3 , municipiul Dr Tr Severin, Jud. Mehedinti”  anunta publicul interesat asupra parcurgerii de catre...

Anunt public privind depunerea primei versiuni a actualizarii PUG si RLU - titular: COMUNA VOLOIAC

prima versiune a proiectului “Actualizare PUG şi RLU comuna Voloiac, judeţul Mehedinţi". Descarca

Anunt public privind luarea decizie etapei de incadrare a avizului de mediu - titular:SC HAPPY BIO FARM FOR LIFE SRL

propunere de adoptare a Planului Urbanistic Zonal pentru – înfiinţare plantaţie de aluni în comuna Jiana , judetul Mehedinți. Descarca      

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular comuna Eşelniţa

pentru ”Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism, comuna Eşelniţa, judeţul Mehedinţi”:  planul nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular UAT DROBETA TURNU SEVERIN

de adoptare a Planului Urbanistic Zonal  în vederea parcelării și construirii de locuințe individuale cu funcțiuni complementare zonei de locuire în municipiul Drobeta Turnu Severin, Zona...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular MANASTIREA GODEANU CU HRAMUL “SF. EVANGHELIST IOAN”

pentru    „PUZ – ZONA CONSTRUCTII CULTE, ZONA SERVICII SI INTRODUCEREA IN INTRAVILAN” propus a se implementa in com. Godeanu, sat Godeanu  nu necesită evaluare de mediu şi se va...