ANUNT DEZBATERE PUBLICA

pentru planul « Planului de Urbanism Zonal–  Infiintare ferma zootehnica cu sectie de abatorizare si comercializare» in extravilanul comunei Burila Mare, judetul Mehedinti, care va...

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular S.C. ABRACADABRA COM PROD S.R.L.

și a propunerii de adoptare a planului : ”ELABORARE PUZ – PENTRU CONTINUARE LUCRARI  IMOBIL S+P+3E – beneficiar SC ABRACADABRA COM PROD SRL”- propus a se implementa in miunicipiul Drobeta...

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare a avizului de mediu - titular:Bugaru Constantin

anunta publicul interesat asupra parcurgerii  etapei de incadrare si a propunerii de adoptare a planului Amenajament fond forestier proprietate privata (Calinescu Adriana, Calinescu...

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular S.C. ADP UNITED GROUP S.R.L.

şi a propunerii de adoptare a Planului Urbanistic Zonal – construire unitate de productie subansamble electrice si electronice - fara aviz de mediu, propus a fi amplasat în intravilanul orasului...

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular Pacuraru Ion Cosmin

şi a propunerii de adoptare a Planului Urbanistic Zonal – zona de locuinte, anexe, servicii, introducere in intravilan fara aviz de mediu, propus a fi amplasat în intravilanul si extravilanul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare a avizului de mediu - S.C. GLOBAL COMPANY INCORPORATE S.R.L.

”PUZ - Infiintare ferma zootehnica cu sectie de abatorizare si comercializare”- propus a se implementa in propus a fi realizat in extravilanul comunei Burila Mare, judetul Mehedinti  – cu...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. FLORIDIA PROD S.R.L.

pentru  „ Amenajament Silvic al Fondului Forestier proprietate privata UP I Gogosu Jiana”  nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără...

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular Vatasescu Nicoleta

şi a propunerii de adoptare a Planului Urbanistic Zonal - case sezoniere, pensiune, comert si parcare fara aviz de mediu, propus a fi amplasat în intravilanul satului Bistriţa, comuna Hinova,...

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular CHELU ION

si a propunerii de adoptare a planului fara aviz de mediu pentru “ Agropensiune, anexe, imprejmuire”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Pristol, CF 50540, judetului Mehedinti ...

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular S.C. SERVICE VARANIC COM PROD S.R.L.

si a propunerii de adoptare a “Planului Urbanistic Zonal”  “ Infiintare agropensiune turistica Varanic” Comuna Breznita Ocol, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind organizarea dezbaterii publice - S.C. ROUTE CENTER CONSTRUCT S.R.L.

pentru proiectul  “ Exploaterea nisipului si pietrisului in perimetrul Bremana, comuna Malovat”,  propus a fi amplasate in judetul Mehedinti, extravilan comuna Malovat Descarca

Anunt public privind emiterea avizului de mediu - titular S.C. AGRO COUNTRY CRIVINA S.R.L.

pentru planul PUZ –Infiintare ferma zootehnica – construire hale  zootehnice – cresterea puilor de carne – propus a se implementa in extravilan sat Crivina, comuna Burila Mare, judetul...

Anunt dezbatere publica - titular: SC Agro Country Crivina SRL

ANUNT DEZBATERE PUBLICA                                                ...

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular Comuna Vladaia

si a propunerii de adoptare Actualizare Planului Urbanistic General Comuna Vladaia, judetul Mehedinti -    fara aviz de mediu Descarca

Anunt public privind depunerea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal - titular de plan Primăria comunei Eşelnţia

„Extindere intravilan Dudaşul Schelei Dr.Tr.Severin”, în scopul declan ş ării etapei de încadrare conform H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular UAT VANJU MARE

pentru PUZ „ Regenerarea terenurilor dezafectate „ nu necesită evaluare de mediu şi se va supune adoptării fără aviz de mediu  Descarca

Anunt public privind depunerea primei versiuni a Planului Urbanistic General al comunei Braniştea - titular Primăria comunei Eşelnţia

în scopul declan ş ării etapei de încadrare conform H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe  Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare PUZ - titular GRUESCU VIOREL CRISTI

Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare si a propunerii de adoptare a “Planului Urbanistic Zonal” in vederea construirii “...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular POPOVIC PETAR

”PUZ – CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE, SERVICII, BIROURI SI LOCUINTE – beneficiar Popovici Petar”- propus a se implementa in miunicipiul Drobeta Turnu Severin, B-dul Mihai Viteazu, nr.6F, judetul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular ENCULESCU CRISTIAN-ION

„ Elaborare PUZ IN VEDEREA CONSTRUIRII „ nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu  Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular RADUICA ION CRISTINEL

în cadrul Comitetului Special Constituit la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din data de 27.10.2016 și a propunerii de adoptare a planului : ” Elaborare PUZ : Zona locuinte,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular UAT municipiul Drobeta Turnu Severin

pentru “Planul de acţiune pentru Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Drobeta Turnu Severin“ Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular TOADER DANIEL

si a propunerii de adoptare a planului „PUZ-Statie alimentare produse petroliere”, fara aviz de mediu , propus a fi amplasat in extravilan comuna Oprisor, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular S.C VITICOLA CORCOVA S.R.L.

si a propunerii de adoptare a planului „PUZ-Locuinta de serviciu si servicii”, fara aviz de mediu , propus a fi amplasat in extravilan comuna Corcova, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - S.C. AGRO COUNTRY CRIVINA S.R.L.

”Infiintare ferma zootehnica – Construire hale zootehnice”- propus a se implementa in propus a fi realizat in extravilanul comunei Burila Mare, judetul Mehedinti  – cu aviz de mediu ...

Anunt public privind adoptarea “Planului Urbanistic Zonal” - titular de plan CUTEANU ION SI STINGA TANASE

in vederea “Elaborare PUZ – Zona de locuinte si introducere in intravilan” situat in comuna Simian, sat. Simian,  judetul Mehedinti  Descarca

Anunt public privind luarea deciziei de emitere a Avizului de mediu - Directia Silvica Mehedinti – Ocolul Silvic Simian

  pentru  PUZ „ Amenajament silvic al OS Simian ” propus a fi amplasat pe teritoriul jud.Mehedinti, UP I Ostrov, UP II Balota, UP III Prunisor, UP IV Starmina si UP V Crivina ...

Anunt public privind luarea deciziei de emitere a avizului de mediu - Primaria comunei Pristol

pentru  „  Actualizare PUG al comunei Pristol ” propus a fi amplasat pe teritoriul com. Pristol, din jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei de emitere a Avizului de mediu - titular de plan Directia Silvica Mehedinti – Ocol Silvic Dr. Tr. Severin

pentru  PUZ „ Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Drobeta Turnu Severin  UP I Racovat, UP II Podeni, UP III Bahna, UP IV Vodita , UP V  Jidostita ” propus a fi amplasat pe...

Anunt public privind decizia de emitere a avizului de mediu - Primăria Eselnita

pentru planul „Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism al comunei Eselnita” Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare a avizului de mediu - titular UAT MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

și a propunerii de adoptare a ” Planului de Mobilitate Urbană Durabilă – Municipiul Drobeta Turnu Severin ”- propus a se implementa in propus a fi realizat in municipiul Drobeta Turnu Severin,...

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular ASOCIATIA PENTRU O ROMANIE DESCHISA prin S.C. TOPOSURVEY S.R.L.

pentru “ Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0299 Dunarea de la Garla Mare la Maglavit”, propus a fi amplasat in localitatile Garla Mare, Pristol, Vrata si Salcia de pe raza judetului...

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular TATUCU SOLOMON

pentru “Elaborare Planul Urbanistic Zonal  pentru construire locuinte”, propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Drobeta Tutnu Severin, Tnr.52/3, P14, nr. cadastral 53006, judetul...

Anunt public privind depunerea Raportului privind impactul asupra mediului - titular S.C. ALFA GROUND SOLUTIONS S.R.L.

pentru proiectul „Realizarea unei surse de producere a energiei termice în vederea alimentării cu căldură a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Drobeta Turnu Severin, lucrări de...

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular S.C. SEVERIN SHOPPING CENTER S.R.L.

si a propunerii de adoptare a planului „Elaborare PUZ pentru modificare regim de inaltime la complexul comercial autorizat cu AC nr.421/13.10.2014”,   fara aviz de mediu Descarca

Anunt public privind deciziei etapei de incadrare - Primăria comunei Eşelniţa

pentru “Planul Urbanistic General (actualizare) al comunei Eşelniţa“ ; planul se supune procedurii de evaluare de mediu şi de evaluare adecvată Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular de plan PRIMARIA BAIA DE ARAMA

a planului „PUZ Creare infrastructura de cazare in zona partie de schi Baia de Arama” Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular de plan IOVANESCU IULIAN

a planului „PUZ UTR 28 –construire spital cronici, ingrijiri paleative si zona locuinte” Descarca

Anunt public- Plan Urbanistic Zonal - titular S.C. COTTONTEX S.R.L.

Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare si a propunerii de adoptare a “Planului Urbanistic Zonal” in vederea “Elaborare PUZ –...

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular Comuna Bîlvăneşti

si a propunerii de adoptare a “ Planului Urbanistic General – Comuna Bîlvăneşti“, in vederea actualizarii PUG –ului existent in comuna Bilvanesti, cu satele: Bîlvăneşti, Bîlvăneştii de Jos,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular IOVESCU SOTEA MARIA

Planul „ Elaborare PUZ  - Construire locuinta P+1+M „ titular IOVESCU SOTEA MARIA, nu necesită evaluare de mediu şi nu  necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz...

Anunt Planul Urbanistic Zonal - titular S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

pentru "Planul Urbanistic Zonal –construire statie de distributie carburanti si spatii comerciale" Descarca