Anunt public privind emiterea deciziei de incadrare pentru UP III Crainici- titular: RNP – ROMSILVA prin OCOLUL SILVIC TARNITA

pentru   AMENAJAMENTUL SILVIC UP III CRAINICI  propus a se implementa in jud. Mehedinti pe raza UAT Bala, UAT Ponoare si UAT Baia de Arama si in jud. Gorj pe raza UAT Catunele. ...

Anunt public privind emiterea deciziei de incadrare pentru UP I Rudina - titular: RNP – ROMSILVA prin OCOLUL SILVIC TARNITA

pentru   AMENAJAMENTUL SILVIC UP I RUDINA  propus a se implementa in jud. Mehedinti pe raza UAT Bala, UAT Floresti si UAT Sovarna. Descarca

Anunt privind dezbaterea publica a RIM si SEA pentru UP II Amza- titular: ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI VALEA COSUSTEI, JUDETUL MEHEDINTI

pentru « Studiu Aditional al Amenajamentul fondului forestier proprietate privata ce apartine Asociatiei Proprietarilor de Paduri Valea Cosustei, jud.Mehedinti UP II AMZA” situat pe raza...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare pentru avizul de mediu - titular: UAT MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

pentru ”Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Drobeta Turnu Severin şi a Zonei sale Funcţionale 2021-2027” (S.I.D.U.) – completări şi actualizări: strategia nu necesită evaluare...

Anunt public asupra deciziei de incadrare pentru solicitarea de obtinere a avizului de mediu - titular: UAT MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

pentru ”Plan de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Drobeta Turnu Severin” - actualizare: strategia nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pe PUZ - titular: MINCIUNA NELU DRAGOS

pentru ”Plan Urbanistic Zonal – Parcelare locuire individuală și funcțiuni complementare în comuna Hinova”, propus a fi realizat în județul Mehedinți, comuna Hinova, sat Hinova, intravilan, NC...

Anunt privind parcurgerea etapei de incadrare si propunerea de adoptare P.U.Z. - titular BOBEICHE ANDREEA -ANAMARIA

Plan Urbanistic Zonal în vederea construirii lucrărilor de: "Construire hală metalică – garaj și anexă – depozit piese auto" , propus a fi amplasat în extravilanul localității Halanga, comuna...

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular Spătărel Mariana şi Gogoneţu Alin

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare  - titular Spătărel Mariana şi Gogoneţu Alin Descarca

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare titular SC SECOM SA

EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI  RETEA DE CANALIZARE IN MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN, JUDETUL MEHEDINTI ” propus a fi amplasat in intravilanul mun.Dr Tr Severin, str. Soarelui,...

Anunt public privind depunerea primei versiuni a PUZ - titular: BOBEICHE ANDREEA-ANAMARIA

prima versiune a Planului Urbanistic Zonal: „Construire hală metalică – garaj si anexă – depozit de piese auto” – extravilan sat Halanga, comuna Izvoru Barzii. Descarca

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pe PUZ - titular: STETEA VASILICA

pentru Plan Urbanistic Zonal: ”Construire imobil cu regim de înălţime S+P+3E cu destinaţia spaţii de cazare şi alimentaţie publică” cu amplasamentul în municipiul Drobeta Turnu Severin, b-dul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare a avizului de mediu - titular POPESCU IOAN

și a propunerii de adoptare a Planului Urbanistic Zonal   în vederea parcelării, introducerii în intravilan şi construirii unor locuinţe cu funcţiuni complementare în municipiul Drobeta...

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare pe PUZ - titular: ȘTETEA VASILICA

pentru " Elaborare P.U.Z. pentru obiectivul Construire imobil cu regim de înălțime S+P+3E cu destinația locuințe colective, creare acces, amenajare 26 spații de parcare, amenajare platformă...

Anunt public privind emiterea Deciziei de incadrare - titular POPOVICIU ADRIAN

pent      P.U.Z.  ZONA LOCUINTE : LOTIZARE SI INTRODUCERE IN INTRAVILAN              Descarca    

Anunt privind parcurgerea etapei de incadrare si propunerea de adoptare P.U.Z. - titular S.C. REIS ANMAR S.R.L.

“Planului Urbanistic Zonal- Schimbare destinatie zona locuinte individuale in zona locuinte colective –modificare corp C1 si corp C2 in blocuri locuinte colective,, Descarca

Anunt privind depunerea primei versiuni a „Planului Urbanistic Zonal " - titular de plan Ştetea Vasilica

a „Planului Urbanistic Zonal: Construire imobil cu regim de înălţime S+P+3 cu destinaţia spaţii de cazare şi alimentaţie publică”, b-dul Mihai Viteazu, nr.2,  Descarca

Anunt privind depunerea primei versiuni P.U.Z. - titular de plan Spătărel Mariana şi Gogoneţu Alin

„Planului Urbanistic Zonal în vederea parcelării şi construirii unor locuinţe cu funcţiuni complementare”,  Descarca

Anunt privind depunere primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal - titular ȘTETEA VASILICA

„Construire imobil cu regim de înăltime S+P+3E cu destinatia locuinte colective, creare acces, amenajare 26 spatii de parcare, amenajare platformă depozitare gunoi menajer” Descarca

Anunt privind deciziei etapei de încadrare ( P.U.G. ) - titular Comuna Voloiac

pentru ”Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism, comuna Voloiac, judeţul Mehedinţi”:  planul nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare a avizului de mediu - titular STÎNGĂ TANASE

2023 și a propunerii de adoptare a Planului Urbanistic Zonal   în vederea construirii unui imobil cu regim de înălţime D+P+4+5 etaj retras cu destinaţia locuinţe colective în municipiul...

Anunt asupra deciziei de incadrare pentru PUZ - titular: GOGONETU ALIN

 pentru Plan Urbanistic Zonal: ”Construire locuinţă colectivă cu regim de înălţime P+5E”. Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare a avizului de mediu - titular: U.A.T. DROBETA TURNU SEVERIN

propunere de adoptare a Planului Urbanistic Zonal   în vederea construirii CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR – în extravilanul comunei Izvoru Barzii , judetul...

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular S.C. FLORICOLA S.A.

pentru ”Plan urbanistic zonal Extindere zonă funcţională instituţii, servicii şi agrement în U.T.R.8-Orşova” Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare pentru PUZ - titular: SC GENSIF CONSTRUCT SRL

pentru Planul Urbanistic Zonal — "CONSTRUIRE IMOBIL CU REGIM DE ÎNÄLTIME P+3E CU DESTINATIA DE LOCUINTE COLECTIVE, AMENAJARE LOCURI PARCARE, CREARE ACCES, AMENAJARE SPATII VERZI SI CONSTRUIRE LOC...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare a avizului de mediu - titular U.A.T. MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

de adoptare a Planului Urbanistic Zonal   în vederea construirii locuinţe individuale cu regim de înălţime de minim P+1E (M) –maxim P+2E, cu funcțiuni complementare zonei de locuit (21,9...

Anunt public privind decizia de incadrare a PUZ - titular: SC ALY UMF CONSTRUCT SRL

Plan Urbanistic Zonal propus a fi implementat în intravilanul comunei Izvoru Bîrzii, UTR 2, T 96,20/1, Parcela 17A. Descarca  

Anunt public privind decizia de emitere a Avizului de Mediu - titular ASOCIAȚIEI PROPRIETARILOR DE PĂDURI VALEA COȘUȘTEI, JUDEȚUL MEHEDINŢI

pentru AMENAJAMENTULUI FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ CE APARȚINE  ASOCIAȚIEI  PROPRIETARILOR  DE  PĂDURI  VALEA  COȘUȘTEI, JUDEȚUL  MEHEDINŢI – UP II...

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

si a propunerii de adoptare si Elaborare „Strategia de dezvoltare a judetului Mehedinti 2021-2027”  asupra parcurgerii  etapei de incadrare si a propunerii de adoptare a planului fara...

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular TUTUNARU ALIN CIPRIAN

şi a propunerii de adoptare a planului fără aviz de mediu pentru Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru – „ Construire   locuință, garaj, fioșor și împrejmuire în comuna Izvoru...

Anunt privind parcurgerea etapei de incadrare - titular NEDELA CĂTĂLIN ALEX

şi a propunerii de adoptare a planului fără aviz de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal – „ Elaborare PUZ Construire   locuințe și introducere în intravilan ” , propus a fi amplasat în ...

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular S.C. ECO CREATIF S.R.L.

şi a propunerii de adoptare a planului fără aviz de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal – „ Elaborare PUZ în zona rezidențială în vederea realizării de locuințe colective și individuale ” ,...

Anunt public privind emiterea deciziei de incadrare pentru PUZ - titular S.C. STAR 2001 S.A

proiect „Construire sediu firma P+1, hala garaj, hala depozitare si imprejmuire in comuna Izvoru Barzii jud. Mehedinti” , propus a se implementa pe teritoriul UAT Izvoru Barzii. Descarca

Anunt privind parcurgerea etapei de incadrare si propunerea de adoptare si Elaborare PUZ - titular S.C. SMART INTEGRATION S.R.L.

„Parc fotovoltaic cu instalatii electrice aferente, imprejmuire teren si lucrari de conectare la sistemul energetic national –comuna Salcia” asupra parcurgerii a etapei de incadrare si a...

Anunt public privind actualizarea PUG-ului si RLU - titular: COMUNA PRUNISOR

 “ Actualizare PUG si RLU comuna Prunisor , judetul Mehedinti”. Descarca                 

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular S.C. TRUSTUL DE CONSTRUCTII DROBETA S.A.

si a propunerii de adoptare a “Planului Urbanistic Zonal Elaborare PUZ pentru construire spatiu comercial , parcare auto, imprejmuire Tarla 2, Parcela 4, municipiul Dr Tr Severin, jud.Mehedinti” ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare a avizului de mediu - titular GHEORGHE ION

Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți  anunță publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare, în cadrul Comitetului Special Constituit la nivelul Agenției pentru Protecția...

Anunt public parcurgere etapa de incadrare si a propunerii de adoptare PUZ - titular Comuna Simian

a “Planului Urbanistic Zonal Elaborare PUZ –Zona de locuinte, zona de servicii si introducere in intravilan, comuna Simian Jud. Mehedinti” ” jud. Mehedinti” Descarca

Anunt public dezbatere publica din 06.06.2022 - titular UP TOPLET

pentru Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand comunei Toplet si persoanelor fizice Istodorescu Gheorghe, Dinulescu Eugenia si Popescu Gheorghe Descarca

Anunt dezbatere publica Plan si RM - titular: DIRECTIA SILVICA MEHEDINTI - O.S BAIA DE ARAMA

pentru Planul si Raportul de Mediu privind amenajementul fondului forestier al O.S Baia de Arama - U.P VII Baia de Arama, U.P VIII Olanu, U.P IX Balmesu, U.P X Ivanu, U.P XI Cernisoara, amplasate...

Anunt privind decizia etapei de incadrare pentru actualizare PUG si RLU - titular: COMUNA GRECI

actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism, comuna GRECI, judeţul Mehedinţi. Descarca

Anunt privind depunerea primei versiuni de actualizare a PUG si RLU - titular: COMUNA GRECI

prima versiune a planului Actualizare P.U.G. şi R.L.U. comuna Greci, judeţul Mehedinţi, în scopul declan ş ării etapei de încadrare conform H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de...

Anunt pubilc privind parcurgerea etapei de incadrare - titular Girbovan Ovidiu

si a propunerii de adoptare a “Planului Urbanistic Zonal „ Construire atelier de Prelucrare Piatra . anexa si imprejmuire in comuna Izvoru Barzii , jud. Mehedinti”   Descarca

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru avizul de mediu - titular: UAT MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

pentru ”Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Drobeta Turnu Severin şi a Zonei sale Funcţionale 2021-2027” (S.I.D.U.). Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular S.C. JAC &RAC TRANS S.R.L.

si a propunerii de adoptare a “Planului Urbanistic Zonal „Amplasare statie sortare, statie betoane, cladire birouri, garaj auto si imprejmuire in comuna Izvoru Barzii, Jud. Mehedinti” ” jud....

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular HAMDI MIRELA DENISA si JDERU CONSTANTIN FLORIN

„Modificare documentatie PUZ pentru refacere trama stradala propusa initial in tarla 49/3 , municipiul Dr Tr Severin, Jud. Mehedinti”  anunta publicul interesat asupra parcurgerii de catre...

Anunt public privind depunerea primei versiuni a actualizarii PUG si RLU - titular: COMUNA VOLOIAC

prima versiune a proiectului “Actualizare PUG şi RLU comuna Voloiac, judeţul Mehedinţi". Descarca

Anunt public privind luarea decizie etapei de incadrare a avizului de mediu - titular:SC HAPPY BIO FARM FOR LIFE SRL

propunere de adoptare a Planului Urbanistic Zonal pentru – înfiinţare plantaţie de aluni în comuna Jiana , judetul Mehedinți. Descarca      

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular comuna Eşelniţa

pentru ”Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism, comuna Eşelniţa, judeţul Mehedinţi”:  planul nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular UAT DROBETA TURNU SEVERIN

de adoptare a Planului Urbanistic Zonal  în vederea parcelării și construirii de locuințe individuale cu funcțiuni complementare zonei de locuire în municipiul Drobeta Turnu Severin, Zona...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular MANASTIREA GODEANU CU HRAMUL “SF. EVANGHELIST IOAN”

pentru    „PUZ – ZONA CONSTRUCTII CULTE, ZONA SERVICII SI INTRODUCEREA IN INTRAVILAN” propus a se implementa in com. Godeanu, sat Godeanu  nu necesită evaluare de mediu şi se va...

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular Hirca Gabriela Elenita

si a propunerii de adoptare fara aviz de mediu  pentru “Elaborare Plan Urbanistic Zonal - spatii alimentatie publica si cazare(pensiune turistica) cu regim de inaltime P+M, max P+1+M...

Anunt public privind depunere PUZ - titular: HIRCA GABRIELA ELENITA

depunere Plan Urbanistic Zonal pentru poriectul "spatii alimentatie publica si cazare(pensiune turistica) cu regim de inaltime P+M, max P+1+M precum si realizare parcare, acces din DN56A si...

Anunt elaborare P.U.Z - titular: ROMAN VASILE ADI

“Planului Urbanistic Zonal „ Parcelare si construire de locuinte cu functiuni complementare T102/13, P2 NC62793 , mun. Dr Tr Severin” jud. Mehedinti”. Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular BORNEA IOAN

si a propunerii de adoptare a “Planului Urbanistic Zonal „ Zona de locuinte , anexe si introducere in intravilan Comuna Simian” jud. Mehedinti” Descarca

Anunt pentru Dezbaterea Publica din 18.10.2021 - titular S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L.

pentru Amenajamentele silvice :   UP XXIV Mehedinti – proprietate privata apartinand SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL, UP VI Eselnita – proprietate publica si privata...

Anunt pentru Dezbaterea Publica in 07.10.2021- pentru Amenajamentul silvic al O.S. Drobeta Turnu Severin

pentru Amenajamentul silvic al O.S. Drobeta Turnu Severin constituit din UP I Racovat, UP II Podeni, UP III Bahna, UP IV Vodita, UP V Jidostita, UP VI Topolnita, UP VII Balotesti, UP VIII...

Anunt public privind depunerea Planului Urbanistic General (reactualizare) - titular Primaria Eselnita

depunerii primei versiuni a Planului Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism al comunei Eşelniţa, judeţul Mehedinţi – reactualizare  Descarca

Anunt public privind depunerea primei versiuni a planului P.U.G. si si RLU - titular COMUNA GARLA MARE

“Actualizare P.U.G. si RLU  comuna Garla Mare, judetul Mehedinti”, în scopul declan ş ării etapei de încadrare conform H.G. nr.1076/2004  Descarca

Anunt public privind emiterea Avizului de Mediu - tiutlar DIRECTIA SILVICA MEHEDINTI, OCOLUL SILVIC ORSOVA

pentru  „Amenajamentul silvic al O.S.Orşova – U.P. I Eliseva, U.P. II Svinita, U.P.III Baia Noua, U.P. IV Prisaca, U.P.V Mraconia, U.P.VI Radu, U.P.VII Corbu, U.P.VIII Ogradena, U.P.IX...

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular S.C. CRAMA TRACICA S.R..

si a propunerii de adoptare a “Planului Urbanistic Zonal „ „Construire Crama Vanju Mare” jud. Mehedinti”  amplasat in Vanju Mare, jud. Mehedinti Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular S.C. JAC&RAC TRANS S.R.L.

şi a propunerii de adoptare a planului fără aviz de mediu pentru “ Elaborare PUZ – Amplasare stație de betoane, construire garaje și introducere în intravilan ” Descarca

Anunt public privind deciziei etapei de incadrare - titular comuna Isverna

pentru ”Actualizare Plan Urbanistic General comuna Isverna, judeţul Mehedinţi” Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular PLESAN CONSTANTIN

pentru Planul Urbanistic Zonal – ”Construire imobil D+P+3E și anexă ”, propus a fi realizat în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Calea Dudașului, nr.51, N.C. 67265 UAT Drobeta Turnu...

Anunt privind luarea deciziei etapei de incadrare a avizului de mediu - titular CERNUTA BOGDAN LUCIAN

asupra deciziei etapei de încadrare a Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii agropensiune, atelier mecanic auto şi acces la DN56A în comuna Salcia , judetul Mehedinți Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular TURAI ADRIAN

“Planului Urbanistic Zonal ” “ „Zona de locuinta, anexe si introducere in intravilan, Comuna Simian, sat. Simian, jud. Mehedinti” Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular BORCILĂ EUGEN și BORCILĂ PAULA MIRELA

şi a propunerii de adoptare a planului fără aviz de mediu pentru “ Elaborare PUZ în vederea construirii – Construire hale de producție și depozitare în comuna Izvoru Bîrzii, județul Mehedinți...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare a avizului de mediu pentru PUZ Drobeta Turnu Severin - titular: UAT DROBETA TURNU SEVERIN

propunere de adoptare a Planului Urbanistic Zonal  în vederea parcelării și construirii de locuințe cu funcțiuni complementare cu regim de înălțime P+M, P+1, P+1+M, P+2 și amenajare...

Anunt privind decizia etapei de incadrare pentru actualizare PUG si RLU - titular COMUNA TAMNA

”Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism, comuna Tâmna” Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare pentru amenajament forestier - titular: SC LACUL CODRILOR SRL, DOCEA SORIN - BENJAMIN si DOCEA MARIA - ADRIANA

parcurgerea etapei de incadrare si a propunerii de adoptare a  Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând SC Lacul Codrilor SRL ȘI PERSONELOR FIZICE DOCEA SORIN -...

Anunt public privind emiterea deciziei de incadrare pentru PUZ amenajare spatiu recreativ si de campare - titular: SC LA PRAISU SRL

„ Amenajare spatiu recreativ si de campare in com. Ciresu si introducere in intravilan parcela 1L-Livada”, propus a se implementa pe teritoriul UAT Ciresu. Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare si a propunerii de adoptare a PUZ - titular: PASARE FLORIN DANUT

“Planului Urbanistic Zonal ” “Elaborare PUZ in vederea construirii : service auto, sediu firma spalatorie ,vulcanizare si imprejmuire ” amplasat in Comuna Izvoru Birzii, jud. Mehedinti  ....

Anunt actualizare Plan Urbanistic General al comunei JIANA

propunerea de adoptare Actualizare Plan Urbanistic General Comuna JIANA, județul Mehedinți Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare pentru PUZ reabilitare spatii de productie si servicii - titular: MARICHESCU IULIANA

 pentru PUZ "Realizare spații de productie și servicii, realizare acces din DN6”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Strehaia, număr cadastral 51587 , judeţul Mehedinţi . ...