Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”Desfiinţare clădiri : C2 – parcare acoperită, C3 – cabină poartă, C4 depozit carburant, C5 – cantină, C6- depozit prefabricate, C7 – depozit carburant, C8 – cabina cantar, C9 – cabină expediţie, C13 – secţie tuburi mici, C15 – centrală termică, C16 – atelier mecanic, C17 – bazin de apă, C18 – siloz ciment, C19 – statie agregate, C20 – cabină cantar, C 21 – atelier mecanic, C22 – platformă complexă, C24 – vestiar, C25 – bazin decantor, C26 – vestiar, C27 – post trafo, C30 – laborator, C31 – atelier mecanic”, propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Mărăşeşti, T. 164, P. 1580/1, 1580/2, Nr. cad. 56401, judeţul Vrancea - titular - S.C. SYMMETRICA S.R.L.

Decizie emitere Autorizatie de mediu - S.C. PLUS TEST S.R.L

DECIZIA  NR. 13086 din 25.11.2022                    Urmare a cererii adresate de către SC Plus...