Laboratoare APM Vrancea

Laborator APM Vrancea:

I. Prestări de servicii de laborator contra tarif

Lista de încercări executate şi tarife practicate de Laboratorul APM Vrancea

Formular de comanda analize 

Norme prelevare apa uzata

Norme prelevare pulberi sedimentabile

II. Prezentare Laborator APM Vrancea:

1. Sediu permanent laboratoare:

laborator de încercări de mediu: - realizează determinări ale pulberilor in suspensie din aer,  fracţiile PM10, ale nivelului de zgomot; analize de ape uzate, sol, precipitaţii.

Pentru mai multe informații apăsați aici.

Reteaua de monitorizare a nivelului de zgomot echivalent provenit din traficul rutier cuprinde  orasul Focşani si  Orasul Odobesti.

Reteaua este formata din puncte fixe (10 in orasul Focsani si 2 in orasul Odobesti), pe străzi de categorii tehnice II şi III, respectiv străzi de legătură şi de colectare.

Valoarea limitei maxime admise pentru nivelul de zgomot echivalent conform STAS 10009/1988 este de 70 dB respectiv de 65 dB. Rezultatele acestor masuratori sunt puse la dispozitia publicului si a autoritatilor responsabile.

Urmare a monitorizarii zgomotului prin reteaua mai sus amintita se poate concluziona ca principala cauza a depăşirii nivelului de zgomot  în mediu in judetul Vrancea este traficul rutier.

La solicitarea agentilor economici (contra cost) precum si a altor institutii se pot efectua masuratori ale nivelului echivalent de zgomot.

- staţia de supraveghere a radioactivităţii mediului (S.S.R.M. Vrancea), aparţinând Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (R.N.S.R.M.) - efectuează măsurători ale activităţii beta globale pentru factorii de mediu: aerosoli atmosferici, depuneri uscate şi precipitaţii atmosferice, ape de suprafaţă, sol, vegetație.

       Pentru mai multe informații apăsați aici.

2. În afara sediului permanent al Laboratorului APM Vrancea:

1 staţie automata de monitorizare a calităţii aerului din cadrul R.N.M.C.A.

Pentru mai multe informații apăsați aici.