Staţia de Radioactivitate a Mediului Focşani

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului

               Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) face parte din sistemul integrat  de  supraveghere  a  poluării   mediului pe teritoriul României, din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltarii Durabile. Organizarea şi funcţionarea       RNSRM se realizează în baza OUG 195/2005 privind protec?ia mediului, aprobată de Legea 265/2006 cu  modificările  ?i  completările ulterioare ?i a Ordinului nr. 1978/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare ?i   func?ionare   a   Re?elei    Na?ionale de Supraveghere a Radioactivită?ii Mediului.

                Înfiinţată  în  anul  1962, RNSRM constituie o componenta specializată a sistemului naţional de radioprotecţie, care realizează     supravegherea  şi  controlul    respectării    prevederilor     legale privind radioprotecţia mediului şi asigură îndeplinirea responsabilităţilor MMDD    privind detectarea, avertizarea si alarmarea factorilor de decizie în cazul    unor     evenimente    cu impact radiologic asupra mediului si sănătăţii populaţiei.

                RNSRM   func?ionează cu un număr de 37 de Staţii de Supraveghere a Radioactivita?ii Mediului din cadrul Agenţiilor pentru Protecţia Mediului, coordonarea ştiinţifică şi metodologică fiind asigurată de Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Radioactivitate(LR) din cadrul ANPM.

                Staţia de Radioactivitate a Mediului Focşani   şi-a început activitatea   în mai 1988, efectuând în prezent măsurători de radioactivitate beta globală pentru toţi factorii de mediu, calcule de concentraţii ale radioizotopilor naturali Radon şi Toron, cât şi supravegherea dozelor gamma absorbite in aer.

                Staţia de Radioactivitatea Mediului Focşani derulează un program standard de supraveghere a radioactivităţii    mediului    de 11    ore/zi. Acest program    standard de      recoltări şi măsurători asigură supravegherea la nivelul judeţului, în scopul detectării creşterilor nivelelor   de radioactivitate în mediu şi realizării avertizării / alarmării factorilor de decizie.

                 Din anul 2007      funcţionează    la   sediului A.P.M. Vrancea o staţie automată de monitorizare continuă a debitului dozei gamma, datele măsurate fiind transmise on-line la L.N.R.M.

                  Fluxurile de   date zilnice    sau   lunare pentru situaţii normale, cât şi procedurile standard de notificare, avertizare, alarmare, precum şi fluxul de date în cazul sesizării unei depăşiri ale pragurilor de avertizare/alarmare, sunt stabilite prin Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor Nr. 1978/19.11.2010.