Cadrul general

Legislaţia comunitară şi naţională din acest domeniu, Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor, Planurile Regionale de Gestionare a Deşeurilor şi alte informaţii utile pot fi accesate din...