Legea 544/2001 - informatii de interes public

Baza legala Reglementările de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt: Documente internaţionale: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 19: " Orice...