Back

Cadrul general

Legislaţia comunitară şi naţională din acest domeniu, Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor, Planurile Regionale de Gestionare a Deşeurilor şi alte informaţii utile pot fi accesate din secţiunea similară de pe site-ul A.N.P.M la adresa http://www.anpm.ro

Lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

Modele formulare pentru evidente si raportări:

Model pentru evidenţa gestiunii deşeurilor (conform HG nr. 856/2002)

Model pentru raportarea lunară a cantităţilor de deşeuri generate

Model pentru raportarea lunară a cantităţilor de deşeuri reciclabile colectate/valorificate

Model pentru raportarea lunară a cantităţilor de deşeuri colectate de operatorii serviciilor de salubritate

Alte informaţii utile:

Ghiduri:

Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor