Back

Revizuirea Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului

În conformitate cu atribuţiile ce îi revin prin Hotărârea de Guvern nr. 918/30.08.2010, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a iniţiat în luna septembrie 2010 procesul de revizuire a Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PNAPM).

Revizuirea Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului reprezintă un proces complex şi urmăreşte implementarea unor acţiuni şi proiecte concrete având drept scop final îmbunătăţirea progresivă a calităţii factorilor de mediu în România, în concordanţă cu obiectivele dezvoltării durabile şi măsurile prioritare impuse prin legislaţia de mediu.

Revizuirea PNAPM se realizează la un interval de 3 ani, pe baza Raportului final privind stadiul de implementare al proiectelor din PNAPM şi a modificărilor apărute, la nivel naţional, în starea mediului, situaţia socio-economică şi legislaţia pentru protecţia mediului.

Prin Decizia Preşedintelui ANPM nr. 639/2.09.2010 a fost stabilit Secretariatul Tehnic al PNAPM care va coordona întregul proces de revizuire. De asemenea, au fost stabilite 6 Grupuri de lucru, alcătuite din reprezentanţi ai instituţiilor implicate în protecţia mediului, pe următoarele domenii de mediu:

  • Calitatea aerului, protecţia atmosferei şi schimbări climatice;
  • Apă;
  • Deşeuri, substanţe chimice periculoase, calitatea solului şi terenuri degradate;
  • Protecţia naturii, biodiversitate şi păduri;
  • Dezvoltarea mediului urban şi a mediului rural. Protecţia împotriva zgomotului;
  • Educaţie ecologică, dezvoltare durabilă şi calitatea vieţii.

PNAPM va cuprinde un Portofoliu de proiecte care va urmări îmbunătăţirea calităţii mediului. Orice persoană interesată (autorităţi şi instituţii publice locale, organizaţii neguvernamentale, instituţii de învăţământ sau cercetare, agenţi economici, alte persoane fizice sau juridice) are posibilitatea să trimită propuneri de proiecte pentru PNAPM, prin completarea Fişei pentru propunerea de proiect (Fişa PNAPM), urmând instrucţiunile aferente.

În PNAPM vor fi incluse numai propuneri de importanţă naţională, pe domeniile de mediu descrise în Fişa PNAPM, a căror valoare minimă să fie mai mare de 210.000 lei. Procedura de realizare a Portofoliului constă în selectarea şi prioritizarea celor mai importante şi necesare propuneri de proiecte, pe baza criteriilor de prioritizare stabilite de grupurile de lucru. Se va acorda un punctaj fiecărei propuneri trimise, în final fiind selectat de către Grupurile de lucru, un număr de proiecte care va fi inclus în Portofoliul PNAPM.

Pe baza problemelor şi obiectivelor de mediu stabilite de comun acord în grupurile de lucru, a stării factorilor de mediu în perioada 2010-2011 şi a propunerilor selectate şi prioritizate se va elabora documentul revizuit al PNAPM, care va fi supus spre avizare Ministerului Mediului şi Pădurilor şi spre aprobare, Comitetului Interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional.