Responsabil cu implementarea Legii 544/2001 si in relatia cu mass-media

Persoana responsabila de implementarea Legii nr.544/2001 si cu difuzarea informatiilor publice este d-na consilier Madalina POTLOG - Compartiment Relatii Publice si Tehnologia Informatiilor

 

Contact :

0237/216812 int.212

E-mail : madalina.potlog@apmvn.anpm.ro