Date de contact

  

 

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ

Din cauza unor defecțiuni tehnice, telefoanele fixe sunt nefuncționale.

Ne puteți contacta prin:

 

 

Adresa: B-dul. Liviu Rebreanu nr.18-18A, Timişoara

Judetul Timiş, cod 300210

Telefon fix: 0256.491795

Telefon fix (Relații Publice): 0256.200557

Fax: 0256.201005

E-mail: office[@]apmtm.anpm.ro

Web site: http://apmtm.anpm.ro

Cod fiscal: 4605536

Cont plată tarife: cont nr. RO60TREZ6215032XXX000110 deschis la Trezoreria Timişoara

 

                                        Telefoane mobile de servici

Nr. crt.

Utilizator/Serviciu-Birou-Compartiment

Număr telefon

 

CONDUCERE - DIRECTOR EXECUTIV

 

1

CĂLUȘERU LAVINIA-ALINA
0746248682

 

SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII
 
2
BOLOCAN RODICA
0744492622
3
FOLTUȚ MARCEL
0744559688
4
MIHOC CORINA DELIA / Șef serviciu
0744546929
5
NIȚU MONICA
0744701161
6
POPESCU COSMINA
0744596556
 
SERVICIUL MONITORIZARE ȘI LABORATOARE
 
7
MLADIN GEORGIANA
0744661869
8
PĂTRAȘCU MARIA
0744564473
 
SERVICIUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU
 
9
VIȚAN ILDIKO / Șef serviciu
0746248696
10
FORA ALINA CORINA / Biodiversitate-A.P.
0749262812
11
PÎRJE ILEANA / Biodiversitate-A.P.
0744381332
12
RĂDUICĂ RAMONA / Managementul Deșeurilor
0744381627
13
LUNGU MARCEL
0746248678
 
COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE ȘI I.T.
 
14
ȚÎȚAN GEORGETA / Relații Publice
0746211536
15
DĂIANU ROMULUS / I.T.
0744519445
 
BIROUL BUGET, FINANȚE, ADMINISTRATIV ȘI R.U.
 
16
IVĂNUȘCĂ MIHAELA
0744609594
17
MULLER MIRELA / Eliberări acte
0744588260
18
DAN NICOLAE / conducător auto
0746248224
 

 

 

ANUNȚ IMPORTANT!

   Singura modalitate de achitare a taxelor/ tarifelor percepute de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş va fi DOAR prin virament bancar, drept pentru care la depunerea/ eliberarea (după caz) a documentelor emise de APM Timiş, beneficiarii vor face dovada achitării taxelor/ tarifelor prin prezentarea/ ataşarea ordinelor de plată/ extraselor de cont.

 

Program de funcţionare:

Luni - Joi: 8.00 - 16.30

      Vineri: 8.00 - 14.00

    

 

                                                                      PROGRAM

 

 • Depunere raportări
 • Depunere documentații în cadrul procedurilor de reglementare
 • Eliberare acte de reglementare

LUNI-MARȚI

08:30 -12:00

MIERCURI-JOI

08:30 -12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul de audienţe al persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş:

 • Director Executiv, Lavinia-Alina CĂLUȘERU          

Marţi, intervalul orar 10:00 – 12:00

 • Şef Serviciul Monitorizare şi Laboratoare, Mihai Dănuț CEPEHA

Joi, intervalul orar 10:00 – 12:00

 • Șef Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii, Corina MIHOC

Joi, intervalul orar 10:00 – 12:00

 • Şef Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, Ildiko VIŢAN

Joi, intervalul orar 10:00 – 12:00

 • Șef Birou Buget, Finanţe Administrativ, Resurse Umane, Petru OPRUȚ

Joi, intervalul orar 10:00 – 12:00

 Informaţii privind primirea în audienţă

 CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENŢĂ

 

Adrese de e-mail ale Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş:

        Director Executiv Lavinia-Alina CĂLUȘERU: director.executiv[@]apmtm.anpm.ro

Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei:

 • relatii.publice[@]apmtm.anpm.ro
 • it[@]apmtm.anpm.ro 

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii:

         Șef serviciu Corina MIHOC: mihoc.corina[@]apmtm.anpm.ro

 • reglementari[@]apmtm.anpm.ro

Serviciul Monitorizare şi Laboratoare:

Şef serviciu Mihai Dănuț CEPEHA: cepeha.dan[@]apmtm.anpm.ro

 • monitorizare[@]apmtm.anpm.ro
 • baze_de_date[@]apmtm.anpm.ro
 • calitate.aer[@]apmtm.anpm.ro
 • laborator[@]apmtm.anpm.ro
 • radioactivitate[@]apmtm.anpm.ro
 • radioactivitate.timis[@]gmail.com

Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu:

         Şef serviciu Ildiko VIȚAN: ildiko.vitan[@]apmtm.anpm.ro

 • arii.protejate[@]apmtm.anpm.ro
 • deseuri[@]apmtm.anpm.ro

Biroul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane:

         Șef birou Petru OPRUȚpetre.oprut[@]apmtm.anpm.ro

 • buget.finante[@]apmtm.anpm.ro

Avertizor de integritate:

 • avertizor.public[@]apmtm.anpm.ro

 

În cazul în care doriți să transmiteți o sesizare, menţionăm că aceasta va fi înregistrată cu respectarea prevederilor Legii nr.233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluţionarea a petițiilor.

 

Art.7 Petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau în considerare si se claseaza, potrivit prezentei ordonante

Pentru ca mesajul dumneavostră sa fie luat în considerare ca o SESIZARE, vă rugăm să specificaţi în mesajul pe care îl trimiteţi datele dumneavoastră de contact: 

 • numele și prenumele; 
 • adresa; 
 • adresa de E-mail (opţional).

Petiţiile se pot depune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş de pe B-dul. Liviu Rebreanu nr.18-18A, Timişoara, jud. Timiş sau se pot transmite pe nr. de fax: 0256.20 10 05 sau pe adresa de e-mail: office@apmtm.anpm.ro