Descriere

În cadrul Biroului Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase se  îndeplinesc următoarele atribuţii specifice:

a) îndeplineşte toate atribuţiile prevăzute pentru APM, conform legislaţiei în vigoare;

b) monitorizează implementarea legislaţiei de mediu în domeniul produse chimice, la nivel regional;

c) înaintează rapoarte către ANPM privind acţiunile de implementare a legislaţiei referitoare la produse chimice la nivel regional;

d) elaborează rapoarte privind starea mediului la nivel regional, pe domeniul produse chimice;

e) asigură suportul tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare, pe domeniul propriu de activitate, şi participă la vizite de amplasament;

f) asigură suportul tehnic pentru elaborarea răspunsurilor la sesizări, reclamaţii, întrebări din partea presei, pe domeniul propriu de activitate;

g) asigură suportul tehnic şi participă la activităţi de informare şi conştientizare, pe domeniul propriu de activitate;

h) participă la controale tematice, la solicitarea GNM;

i) asigură suportul tehnic pentru fundamentarea planurilor de acţiune în domeniul produse chimice;

j) participă în programe şi proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul produse chimice;

k) colaborează cu APM pentru identificarea şi instruirea operatorilor economici care trebuie să raporteze date şi informaţii referitoare la produse chimice;

l) coordonează colectarea de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor referitoare la produse chimice, conform cerinţelor legale în vigoare, şi asigură validarea şi prelucrarea acestora la nivel regional, pe următoarele domenii:

  • inventarul privind importatorii şi exportatorii de substanţe şi preparate sub incidenţa procedurii PIC;
  • inventarul privind substanţele care depreciază stratul de ozon şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu aceste substanţe;
  • inventarul privind gazele fluorurate cu efect de sera şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu aceste substanţe;
  • inventarul clădirilor care conţin azbest în construcţie, al articolelor şi materialelor cu conţinut de azbest care devin deşeuri, al depozitelor cu deşeuri de azbest;
  • inventarul privind poluanţii organici persistenţi şi inventarul privind substanţele care vor fi incluse în anexele Regulamentului 850/2004 si ale Convenţiei Stockholm privind poluanţii organici persistenţi;
  • inventarul operatorilor economici care desfăşoară activităţi cu mercur şi metale grele;
  • baza de date cu operatorii implicati si substantele restrictionate conform Regulamentului 552/2009;
  • baza de date cu operatorii implicati în activităţi cu substanţe eligibile la înregistrare conform Regulamentului 1907/2006.