Domeniul SOL-SUBSOL

 

DOMENIUL SOL SUBSOL

 

CONSILIERI:

  • Ileana PIRJE

 

Mail: arii.protejate@apmtm.anpm.ro

Tel. 0256/491795 int. 206

 

Atribuţii specifice:

a) desfăşoară activităţile specifice, conform prevederilor legale în vigoare, în scopul inventarierii, investigării, evaluării, remedierii şi monitorizării zonelor în care solul şi subsolul sunt contaminate;

b) realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei.

 


Descriere

Solul, prin poziţia, natura şi rolul său, este un produs al interacţiunii dintre mediul biotic şi abiotic, reprezentând un organism viu, în care se desfăşoară o viaţă intensă şi în care s-a stabilit un anumit echilibru ecologic.

Solurile determină producţia agricolă şi starea pădurilor, condiţionează învelişul vegetal, ca şi calitatea apei râurilor, lacurilor şi apelor subterane, reglează scurgerea lichidă şi solidă în bazinele hidrografice şi acţionează ca o geomembrană pentru diminuarea poluării aerului şi a apei, prin reţinerea, reciclarea şi neutralizarea poluanţilor, cum sunt substanţele chimice folosite în agricultură, deşeurile şi reziduurile organice şi alte substanţe chimice. Solurile, prin proprietăţile lor de a întreţine şi a dezvolta viaţa, de a se regenera, filtrează poluanţii, îi absorb şi îi transformă.

Dacă aerul şi apa reprezintă vectorii de transmitere a poluanţilor, solul reprezintă mediul de acumulare a acestora. Prin depozitarea şi impregnarea cu pulberile şi gazele toxice din atmosferă antrenate de apa precipitaţiilor spre sol, folosirea excesivă a ierbicidelor şi insecticidelor în culturile agricole, depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor, solul devine contaminat, conducând astfel la apariţia unor dezechilibre ecologice. Pentru rădăcinile plantelor sunt accesibili toţi ionii aflaţi în apa solului, inclusiv cei toxici, iar plantele respective contaminate pot constitui hrană pentru animale şi om.