HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 17 octombrie 2012 (*actualizată*)

HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 17 octombrie 2012 (*actualizată*)privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia(actualizată până la data de 17 ianuarie 2017*)

Structura Organizatorică

Free Clock

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş asigură, prin compartimentele de specialitate, realizarea activităţilor de protecţie a mediului la nivelul judeţului Timiş.

Structura organizatorică a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş este stabilită prin organigramă şi se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş are următoarea structură organizatorică:

1. Director Executiv

2. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

3. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

4. Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

5. Serviciul Monitorizare şi Laboratoare

6. Biroul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane