Convocator ședințe CAT APM Timiș - 2024

Convocator ședințe CAT APM Timiș - 2023

Decembrie 2023

Convocator CAT 21.12.2023_APM Timis

Convocator CAT 14.12.2023_APM Timis

Convocator CAT 07.12.2023_APM Timis

 

Noiembrie 2023

Convocator CAT 29.11.2023_APM Timis

Convocator CAT 23.11.2023_APM Timis

Convocator CAT 16.11.2023_APM Timis

Convocator CAT 09.11.2023_APM Timis

Convocator CAT 02.11.2023_APM Timis

 

Octombrie 2023

Convocator CAT 26.10.2023_APM Timis

Convocator CAT 18.10.2023_APM Timis

Convocator CAT 11.10.2023_APM Timis

Convocator CAT 04.10.2023_APM Timis

 

Septembrie 2023

Convocator CAT 27.09.2023_APM Timis

Convocator CAT 20.09.2023_APM Timis

Convocator CAT 13.09.2023_APM Timis

Convocator CAT 06.09.2023_APM Timis

 

August 2023

Convocator CAT 30.08.2023_APM Timis

Convocator CAT 23.08.2023_APM Timis

Convocator CAT 17.08.2023_APM Timis

Convocator CAT 10.08.2023_APM Timis

Convocator CAT 03.08.2023_APM Timis

 

Iulie 2023

Actualizare componenta CAT

Ordin Prefect privind actualizarea CAT

Convocator CAT 26.07.2023_APM Timis

Convocator CAT 19.07.2023_APM Timis

Convocator CAT 12.07.2023_APM Timis

Convocator CAT 05.07.2023_APM Timis

 

Iunie 2023

Convocator CAT 28.06.2023_APM Timis

Convocator CAT 21.06.2023_APM Timis

Convocator CAT 14.06.2023_APM Timis

Convocator CAT 08.06.2023_APM Timis

 

Mai 2023

Convocator CAT 31.05.2023_APM Timis

Convocator CAT 24.05.2023_APM Timis

Convocator CAT 17.05.2023_APM Timis

Convocator CAT 10.05.2023_APM Timis

Convocator CAT 03.05.2023_APM Timis

 

Aprilie 2023

Convocator CAT 26.04.2023_APM Timis

Convocator CAT 21.04.2023_APM Timis

Convocator CAT 12.04.2023_APM Timis

Convocator CAT 05.04.2023_APM Timis

 

Martie 2023

Convocator CAT 29.03.2023_APM Timis

Convocator CAT 22.03.2023_APM Timis

Convocator CAT 15.03.2023_APM Timis

Convocator CAT 07.03.2023_APM Timis

 

Februarie 2023

Convocator CAT 28.02.2023_APM Timis

Convocator CAT 22.02.2023_APM Timis

Convocator CAT 14.02.2023_APM Timis

Convocator CAT 08.02.2023_APM Timis

Convocator CAT 01.02.2023_APM Timis

 

Ianuarie 2023

Convocator CAT 27.01.2023_APM Timis

Convocator CAT 18.01.2023_APM Timis

Convocator CAT 11.01.2023_APM Timis

Convocator CAT 05.01.2023_APM Timis


Informaţii generale

ANUNȚ

Sesiunea de raportare on-line a operatorilor economici care intră sub Regulamentul E-PRTR și Directiva Emisii Industriale(IPPC-COV)

Vă informăm că sesiunea pentru raportarea on-line a operatorilor economici care intră sub Regulamentul E-PRTR și Directiva Emisii Industriale(IPPC-COV)  s-a deschis;

Linkul de acces este http://raportare.anpm.ro, folosind ultima versiune de browser Mozilla Firefox sau Google Chrome.

- acei operatori (noi) care nu şi-au creat deja un cont de acces în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) vor folosi opţiunea  Înregistrare, disponibilă în meniul din partea stângă, iar cei care deja şi-au creat cont se autentifică folosind opţiunea  Autentificare  din meniul sau butonul aflat în partea stângă sus a paginii.

În situaţia în care operatorii nu au cereri de acces pentru aplicaţia EPRTR, după înregistrare sau autentificare, din secţiunea „Profil” se solicită cerere de acces pentru aplicatia respectivă, parte a domeniului Emisii Industriale; în situația în care operatorul a uitat contul, există butonul Recuperare cont;

- comentariile şi eventualele dificultăţi întâmpinate în realizarea raportării le puteţi transmite astfel:

  • Cele legate de sistem, echipei suport SIM, pe adresa suportsim@anpm.ro
  • Cele legate de raportarea în sine, tel. 0256/491795, Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații.

Metodologie de raportare 2023

 

 

ANUNȚ

APLICAREA VIZEI ANUALE PENTRU TOATE AUTORIZAȚIILE DE MEDIU ESTE OBLIGATORIE!

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș (APM Timiș) informează toți operatorii economici care desfăşoară activităţi în baza autorizaţiilor de mediu/autorizaţiilor integrate de mediu, despre publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului MMAP nr. 1150 din 11.06.2020 privind Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu. Data intrării în vigoare a acestei proceduri este 11 iulie 2020.

Conform prevederilor ordinului susmenţionat obţinerea vizei anuale este obligatorie pentru deținătorii autorizaţiilor de mediu sau autorizaţiilor integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât şi pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare.

Astfel, titularii autorizaţiilor / autorizaţiilor integrate de mediu valabile, emise începând cu data de 10 septembrie au obligaţia de a solicita la APM Timiș viza anuală în baza unei documentaţii care va conţine:

  • cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
  • raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz. Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul va menţiona în cerere numărul de înregistrare şi data la care a depus la APM Timiș rapoartele solicitate prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu. În cazul raportărilor efectuate în sistem electronic, titularul va menţiona data la care a încărcat datele în sistem;
  • declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
  • dovada achitării tarifului: 100 lei pentru autorizaţiile de mediu/ 300 de lei pentru autorizaţiile integrate de mediu

Solicitarea de aplicare a vizei anuale la APM Timiș se face cu maximum 90 de zile şi minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

Nedepunerea în termen a documentației conduce la SUSPENDAREA Autorizației de Mediu /Autorizației Integrate de Mediu pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul legal impus!

Mai multe detalii pe http://apmtm.anpm.ro, secțiunea Reglementari.

 

► INFORMATII PRIVIND DEPUNERA DOCUMENTATIILOR PENTRU  SOLICITAREA ACTELOR DE REGLEMENTARE - descarcă

 

Începând cu data de 02.11.2015 pentru depunerea documentelor necesare actelor de reglementare este necesară împuternicirea nelegalizată de reprezentare a titularului.

Pe parcursul derulării procedurilor de reglementare, corespondenţa autorităţii publice pentru protecţia mediului se poartă cu titularul/beneficiarul şi nu cu împuternicitul, conform prevederilor legislatiei  de mediu în vigoare.

 

Autoritate competenta pentru protectia mediului - autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, agentiile judetene pentru protectia mediului, Administratia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», precum si Garda Nationala de Mediu si structurile subordonate acesteia

   Modificat de art.III pct.2 din OUG 58/2012

Acte de reglementare - aviz de mediu, acord de mediu, aviz Natura 2000, autorizatie de mediu, autorizatie integrata de mediu, autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera, autorizatie privind activitati cu organisme modificate genetic;

Aviz de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii.

Aviz Natura 2000 - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care contine concluziile evaluarii adecvate si prin care se stabilesc conditiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmeaza sa fie incluse in reteaua ecologica Natura 2000.

Acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si, dupa caz, masurile pentru protectia mediului, care trebuie respectate in cazul realizarii unui proiect;

Autorizatie de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau ai unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea in functiune.

Autorizatie integrata de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, cu informarea prealabila a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii, care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii; autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator;

   Modificat de art.III pct.1 din OUG 58/2012