Convocator ședințe CAT APM Timiș - 2020

Convocator ședințe CAT APM Timiș - 2019

Informaţii generale

NOTĂ INFORMATIVĂ- Viza Anuală

Referitor la aplicarea vizei anuale, vă informăm că în conformitate cu  Ord. nr. 324/2019, procedura de aplicare a vizei anuale se modifică astfel:

 (1) Pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu cu data de emitere până la data de 31 august, titularii solicită viza anuală începând cu anul 2020, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Ord. nr. 1171/2018.

(2) Pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu cu data de emitere după data de 1 septembrie, titularii solicită viza anuală începând cu anul 2019, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Ord. nr. 1171/2018.

 (3) Autorizaţiilor de mediu şi autorizaţiilor integrate de mediu care au obţinut viza anuală la data emiterii prezentului ordin nu li se aplică prevederile de la alin. (1) şi (2) din Ord. nr. 1171/2018.

 

ANUNŢ

DIN CAUZA UNUI INCIDENT SURVENIT ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR (INUNDAȚIE), VĂ ANUNȚĂM CĂ PROGRAMUL CU PUBLICUL SE REIA ÎNCEPÂND CU DATA DE 14.01.2019.

MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

ANUNŢ

ÎN PERIOADA 17.12.2018- 04.01.2019 RELAȚIILE CU PUBLICUL SE SISTEAZĂ.

ACESTEA SE REIAU  ÎN DATA DE 07.01.2019.

DOCUMENTELE TRANSMISE PE E-MAIL/FAX VOR FI PRELUCRATE ÎNCEPAND CU DATA DE 07.01.2019

 

COMUNICAT DE PRESĂ - VIZA ANUALĂ DE MEDIU

 

► INFORMATII PRIVIND DEPUNERA DOCUMENTATIILOR PENTRU  SOLICITAREA ACTELOR DE REGLEMENTARE - descarcă

 

► ANUNŢ

ÎNCEPÂND CU DATA DE 26.07.2016, PENTRU BIROUL DE RELAŢII CU PUBLICUL SE VOR RIDICA NUMERE DE ORDINE DE LA SECRETARIATUL INSTITUŢIEI ÎN VEDEREA DEPUNERII  DOSARELOR CU DOCUMENTAŢII/COMPLETĂRI

 

Începând cu data de 02.11.2015 pentru depunerea documentelor necesare actelor de reglementare este necesară împuternicirea nelegalizată de reprezentare a titularului.

Pe parcursul derulării procedurilor de reglementare, corespondenţa autorităţii publice pentru protecţia mediului se poartă cu titularul/beneficiarul şi nu cu împuternicitul, conform prevederilor legislatiei  de mediu în vigoare.

 

Autoritate competenta pentru protectia mediului - autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, agentiile judetene pentru protectia mediului, Administratia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», precum si Garda Nationala de Mediu si structurile subordonate acesteia

   Modificat de art.III pct.2 din OUG 58/2012

Acte de reglementare - aviz de mediu, acord de mediu, aviz Natura 2000, autorizatie de mediu, autorizatie integrata de mediu, autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera, autorizatie privind activitati cu organisme modificate genetic;

Aviz de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii.

Aviz Natura 2000 - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care contine concluziile evaluarii adecvate si prin care se stabilesc conditiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmeaza sa fie incluse in reteaua ecologica Natura 2000.

Acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si, dupa caz, masurile pentru protectia mediului, care trebuie respectate in cazul realizarii unui proiect;

Autorizatie de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau ai unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea in functiune.

Autorizatie integrata de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, cu informarea prealabila a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii, care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii; autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator;

   Modificat de art.III pct.1 din OUG 58/2012