Convocator ședințe CAT APM Timiș - 2023

Convocator ședințe CAT APM Timiș - 2022

Decembrie 2022

Convocator CAT 29.12.2022_APM Timis

Convocator_2 CAT 21.12.2022_APM Timis

Convocator CAT 21.12.2022_APM Timis

Convocator CAT 14.12.2022_APM Timis

Convocator CAT 08.12.2022_APM Timis

 

Noiembrie 2022

Convocator CAT 28.11.2022_APM Timis

Convocator CAT 24.11.2022_APM Timis

Convocator CAT 17.11.2022_APM Timis

Convocator CAT 09.11.2022_APM Timis

Convocator CAT 02.11.2022_APM Timis

 

Octombrie 2022

Convocator CAT 31.10.2022_APM Timis

Convocator CAT 27.10.2022_APM Timis

Convocator CAT 19.10.2022_APM Timis

Convocator CAT 13.10.2022_APM Timis

Convocator CAT 12.10.2022_APM Timis

Convocator CAT 05.10.2022_APM Timis

 

Septembrie 2022

Convocator CAT 28.09.2022_APM Timis

Convocator CAT 23.09.2022_APM Timis

Convocator CAT 14.09.2022_APM Timis

Convocator CAT 07.09.2022_APM Timis

 

August 2022

Convocator CAT 31.08.2022_APM Timis

Convocator CAT 25.08.2022_APM Timis

Convocator CAT 19.08.2022_APM Timis

Convocator CAT 10.08.2022_APM Timis

Convocator CAT 03.08.2022_APM Timis

 

Iulie 2022

Convocator CAT 27.07.2022_APM Timis

Convocator CAT 13.07.2022_APM Timis

Convocator CAT 06.07.2022_APM Timis

 

Iunie 2022

Convocator CAT 29.06.2022_APM Timis

Convocator CAT 24.06.2022_APM Timis

Convocator CAT 22.06.2022 APM Timis

Convocator CAT 17.06.2022_APM Timis

Convocator CAT 16.06.2022_APM Timis

Convocator CAT 08.06.2022_APM Timis

Convocator CAT 02.06.2022_APM Timis

 

Mai 2022

Convocator CAT 25.05.2022_APM Timis

Convocator CAT 18.05.2022_APM Timis

Convocator CAT 11.05.2022_APM Timis

Convocator CAT 04.05.2022_APM Timis

 

Aprilie 2022

Convocator CAT 28.04.2022_APM Timis

Convocator CAT 20.04.2022_APM Timis

Convocator CAT 13.04.2022_APM Timis

Convocator CAT 07.04.2022_APM Timis

Convocator CAT 06.04.2022_APM Timis

 

Martie 2022

Convocator CAT 31.03.2022_APM Timis

Convocator CAT 30.03.2022_APM Timis

Convocator CAT 23.03.2022_APM Timis

Convocator CAT 16.03.2022_APM Timis

Convocator CAT 09.03.2022_APM Timis

Convocator CAT 02.03.2022_APM Timis

 

Februarie 2022

Convocator CAT 23.02.2022_APM Timis

Convocator CAT 16.02.2022_APM Timis

Convocator CAT 10.02.2022_APM Timis

Convocator CAT 02.02.2022_APM Timis

 

Ianuarie 2022

Convocator CAT 26.01.2022_APM Timis

Convocator CAT 12.01.2022_APM Timis

Convocator CAT 05.01.2022_APM Timis

 


Convocator ședințe CAT APM Timiș - 2021

Decembrie 2021

Completari - Convocator CAT 22.12.2021_APM Timis

Convocator CAT 22.12.2021_APM Timis

Convocator CAT 15.12.2021_APM Timis

Convocator CAT 08.12.2021_APM Timis

Convocator CAT 06.12.2021_APM Timis

 

Noiembrie 2021

Convocator CAT 23.11.2021_APM Timis

Convocator CAT 17.11.2021_APM Timis

Completari - Convocator CAT 10.11.2021_APM Timis

Convocator CAT 10.11.2021_APM Timis

Completari - Convocator CAT 03.11.2021_APM Timis

Convocator CAT 03.11.2021_APM Timis

 

Octombrie 2021

Convocator CAT  27.10.2021_APM Timis

Convocator CAT  22.10.2021_APM Timis

Convocator CAT 20.10.2021_APM Timis

Convocator CAT 13.10.2021_APM Timis

Convocator CAT 06.10.2021_APM Timis

 

Septembrie 2021

Convocator CAT 29.09.2021_APM Timis

Convocator CAT 23.09.2021_APM Timis

Convocator CAT 15.09.2021_APM Timis

Convocator CAT 08.09.2021_APM Timis

Convocator CAT 01.09.2021_APM Timis

 

August 2021

Convocator CAT 25.08.2021_APM Timis

Convocator CAT 18.08.2021_APM Timis

Convocator CAT 11.08.2021_APM Timis

Convocator CAT 04.08.2021_APM Timis

 

Iulie 2021

Convocator CAT_28.07.2021_APM Timis

Convocator CAT 21.07.2021_APM Timis

Convocator CAT 16.07.2021_APM Timis

Convocator CAT 14.07.2021_APM Timis

Convocator CAT 06.07.2021_APM Timis

 

Iunie 2021

Convocator CAT 30.06.2021_APM Timis

Convocator CAT 23.06.2021_APM Timis

 

Mai 2021

Convocator CAT 26.05.2021_APM Timis

Convocator CAT 19.05.2021_APM Timis

Convocator CAT 12.05.2021_APM Timis

 

Aprilie 2021

Convocator CAT 28.04.2021_APM Timis

Convocator CAT 21.04.2021_APM Timis

Convocator CAT 14.04.2021_APM Timis

Convocator CAT 07.04.2021_APM Timis

 

Martie 2021

Convocator CAT 31.03.2021_APM Timis

Convocator CAT 24.03.2021_APM Timis

Convocator CAT 17.03.2021_APM Timis

Convocator CAT 11.03.2021_APM Timis

Convocator CAT 10.03.2021_APM Timis

Convocator CAT 03.03.2021_APM Timis

 

Februarie 2021

Convocator CAT 24.02.2021_APM Timis

Convocator CAT 17.02.2021_APM Timis

Convocator CAT 03.02.2021_APM Timis

 

Ianuarie 2021

Convocator CAT 27.01.2021_APM Timis

Convocator CAT 20.01.2021_APM Timis

Convocator CAT 13.01.2021_APM TIMIS

Convocator CAT 06.01.2021_APM TIMIS


Convocator ședințe CAT APM Timiș - 2020

Convocator ședințe CAT APM Timiș - 2019

Informaţii generale

ANUNȚ

APLICAREA VIZEI ANUALE PENTRU TOATE AUTORIZAȚIILE DE MEDIU ESTE OBLIGATORIE!

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș (APM Timiș) informează toți operatorii economici care desfăşoară activităţi în baza autorizaţiilor de mediu/autorizaţiilor integrate de mediu, despre publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului MMAP nr. 1150 din 11.06.2020 privind Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu. Data intrării în vigoare a acestei proceduri este 11 iulie 2020.

Conform prevederilor ordinului susmenţionat obţinerea vizei anuale este obligatorie pentru deținătorii autorizaţiilor de mediu sau autorizaţiilor integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât şi pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare.

Astfel, titularii autorizaţiilor / autorizaţiilor integrate de mediu valabile, emise începând cu data de 10 septembrie au obligaţia de a solicita la APM Timiș viza anuală în baza unei documentaţii care va conţine:

  • cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
  • raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz. Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul va menţiona în cerere numărul de înregistrare şi data la care a depus la APM Timiș rapoartele solicitate prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu. În cazul raportărilor efectuate în sistem electronic, titularul va menţiona data la care a încărcat datele în sistem;
  • declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
  • dovada achitării tarifului: 100 lei pentru autorizaţiile de mediu/ 300 de lei pentru autorizaţiile integrate de mediu

Solicitarea de aplicare a vizei anuale la APM Timiș se face cu maximum 90 de zile şi minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

Nedepunerea în termen a documentației conduce la SUSPENDAREA Autorizației de Mediu /Autorizației Integrate de Mediu pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul legal impus!

Mai multe detalii pe http://apmtm.anpm.ro, secțiunea Reglementari.

 

► INFORMATII PRIVIND DEPUNERA DOCUMENTATIILOR PENTRU  SOLICITAREA ACTELOR DE REGLEMENTARE - descarcă

 

► ANUNŢ

ÎNCEPÂND CU DATA DE 26.07.2016, PENTRU BIROUL DE RELAŢII CU PUBLICUL SE VOR RIDICA NUMERE DE ORDINE DE LA SECRETARIATUL INSTITUŢIEI ÎN VEDEREA DEPUNERII  DOSARELOR CU DOCUMENTAŢII/COMPLETĂRI

 

Începând cu data de 02.11.2015 pentru depunerea documentelor necesare actelor de reglementare este necesară împuternicirea nelegalizată de reprezentare a titularului.

Pe parcursul derulării procedurilor de reglementare, corespondenţa autorităţii publice pentru protecţia mediului se poartă cu titularul/beneficiarul şi nu cu împuternicitul, conform prevederilor legislatiei  de mediu în vigoare.

 

Autoritate competenta pentru protectia mediului - autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, agentiile judetene pentru protectia mediului, Administratia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», precum si Garda Nationala de Mediu si structurile subordonate acesteia

   Modificat de art.III pct.2 din OUG 58/2012

Acte de reglementare - aviz de mediu, acord de mediu, aviz Natura 2000, autorizatie de mediu, autorizatie integrata de mediu, autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera, autorizatie privind activitati cu organisme modificate genetic;

Aviz de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii.

Aviz Natura 2000 - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care contine concluziile evaluarii adecvate si prin care se stabilesc conditiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmeaza sa fie incluse in reteaua ecologica Natura 2000.

Acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si, dupa caz, masurile pentru protectia mediului, care trebuie respectate in cazul realizarii unui proiect;

Autorizatie de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau ai unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea in functiune.

Autorizatie integrata de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, cu informarea prealabila a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii, care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii; autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator;

   Modificat de art.III pct.1 din OUG 58/2012