Back

Legislatie si documente necesare obtinerii autorizatiei de mediu

Ordin 1798 din  2007
 

La solicitarea unei autorizaţii de mediu titularul activităţii va depune la APM Argeş următoarele:

1.    cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu

2.    fişa de prezentare şi declaraţie

3.    dovada că a făcut publică solicitarea: anunt de mediu

4.    dovada spaţiu

5.    contracte sau dovada utilităţi (apă, canal, gunoi), după caz

6.    certificat de înregistrare (codul unic) + certificat constatator (conf. Legii nr. 359/2004 - art. 17, alin. 1, lit. c)

7.    planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului

8.    procesul verbal de constatare pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu sau nota privind stadiul de realizare a programului de conformare

9.    dovada achitării tarifului şi taxei aferente analizei documentaţiei

10.  împuternicire

Documentele prevăzute mai sus se depun îndosariate - Dosar cu şină şi scanate în fişiere separate (un document un singur fisier) pe CD.

Documentele (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) vor fi în format PDF, iar documentele (1, 2) şi în format WORD.

Pentru mai multe detalii privind modalitatea electronică de înregistrare, vă rugăm consultaţi ghidul de înregistrare publicat pe site-ul http://www.anpm.ro (respectiv http://raportare.anpm.ro).

Foarte important!

Operatorul economic inregistrat  deja in SIM cu punctul de lucru pentru care  solicita actul  de reglementare,  pentru orice solicitare ulterioara va prezenta username si parola primite la prima inregistrare.

In cazul in care societatea nu este inregistrata in SIM:

  • imputernicire(pe CD:  format pdf);
  • certificat de inregistrare(pe CD: format pdf).