Prevederi legale

Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje (modificată de Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/12/CE) ·...

Lista operatorilor colectori, reciclatori si valorificatori de deşeuri de ambalaje

Documente atasate Lista operatorilor colectori, reciclatori si valorificatori de deşeuri de ambalaje

Ghid de utilizare a sistemului SIM.Ambalaje.GhidPublic

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pune la dispozitia operatorilor economici un ghid complet de utilizare a subsistemului M.Ambalaje.GhidPublic, subsistem ce implementeaza functii...