Back

ImaginAIR - photo story competition – O Competitie Foto-Poveste

ImaginAIR - photo story competition – O Competitie Foto-Poveste

http://www.eea.europa.eu/about-us/what/public-events/competitions/imaginair

Calitatea aerului pe care îl respirăm ne afectează sănătatea şi mediul înconjurător.

Chiar dacă impactul pe care îl are calitatea scăzută a aerului din Europa nu este întotdeauna vizibil, poluarea aerului poate deteriora vegetaţia, poate declanşa boli ale aparatului respirator ?i rezultatul poate fi o scurtare a vieţii pentru om. Suntem toţi afectaţi de calitatea şi poluarea aerului.

Ce înseamnă  poluarea aerului pentru tine? Poluarea aerului a avut un impact în viaţa ta? Ai de spus o poveste despre calitatea aerului?

Agen?ia Europeană de mediu (AEM) este încantată să anunţe un nou concurs de FOTOGRAFIE POVESTE  numit „ImaginAIR”oferindu-vă şansa de a arată impactul pe care îl are calitatea aerului, în regiunea din Europa în care trăiţi.

Câştigătorii concursului vor primi un premiu în numerar şi materialele lor vor fi recomandate în publicaţii ale Agenţiei Europene de Mediu, inclusiv  Semnale 2013 - o publicaţie  a AEM,  care  se  distribuie în întreaga Europă.  Finaliştii vor avea, de asemenea, poveştile lor în fotografii,  prezentate pe site-ul AEM şi promovate prin intermediul partenerilor instituţionali ai AEM.

Calendarul desfăşurării competiţiei 

Deschiderea

Competitiei 

 Inchiderea

Competitiei

Anuntarea

Finalistilor

Deshiderea Votului Public

Inchiderea Votului Public

Anuntarea citigatorilor

24  September

7 October

29 October

29 October

14 November

15 November

Subiecte

Participanţii sunt solicitaţi să-şi exprime povestea lor şi experienţele trăite datorate efectelor poluării aerului din Europa, în mod creativ, printr-o serie de trei fotografii, însoţite de un text, într-una din următoarele categorii:

Aer ?i sănătate umană

Poluarea aerului este un risc major de mediu pentru sănătatea umană. Impactul asupra sănătă?ii este vătămător şi provoacă daune sistemului respirator (inclusiv astm bronşic şi tuse), daune asupra sistemului cardiovascular (inclusiv riscuri sporite de atacuri de cord), daune asupra sistemului nervos (inclusiv memoria şi capacitatea de învăţare), daune asupra sistemului de reproducere şi cancer.

Aer şi natura

Calitatea scăzută a aerului şi poluarea pot deteriora recoltele şi pot determina recolte scăzute, prin alterarea dezvoltării vegetaţiei şi reducerii capacităţii plantelor de a prelua dioxidul de carbon din atmosferă, pot determina acidificarea solurilor şi apei dulci; Tot datorită poluării aerului, se pot produce perturbări în ecosisteme cu efecte dăunătoare ecologice, inclusiv pierderea biodiversităţii ?i schimbări în diversitatea  speciilor.

Aerul în oraşe

Poluarea aerului este de obicei mai concentrată în oraşe din cauza densităţii sporite a  transportului rutier, activită?ilor comerciale, gospodăriilor ?i utilizării energiei – toate acestea contribuie în mod semnificativ la emisiile de substanţe care sunt dăunătoare pentru sănătatea umană ?i mediu, în cadrul ?i în afara oraşelor.

Aer şi tehnologie

Revoluţia industrială în anii 1800, progresul tehnologic, a creat maşini şi linii de producţie care au fost sursă de poluare - apă, aer, sol.

Astăzi tehnologiile ne oferă soluţii nu numai pentru a măsura calitatea aerului în mod mai eficient, dar şi pentru a găsi metode inovatoare de a reduce impactul modelelor noastre de consum ?i producţie asupra mediului.

Condiţii de participare

Participanţii sunt invitaţi să trimită trei imagini şi un text care înso?este fotografiile, pentru a explica povestea lor despre aer.

Toate imaginile trebuie să fie în format jpeg. Pentru activarea imaginilor, acestea trebuie să fie de calitate imprimabilă, iar pentru ca acestea să ajungă în etapa finală,  vor trebui să aibe o dimensiune minimă de 2000 pixeli pe partea lungă a lor.

Textul însoţitor poate fi în oricare din limbile ţărilor aparţinând Agenţiei Europene de Mediu, dar va trebui să existe şi o traducere în limba engleză.

Lungimea textului în limba engleză trebuie să fie de maxim 1000 de caractere (inclusiv spaţii) şi sfătuim participanţii  să utilizeze o lungime similară pentru orice  text în alte limbi utilizate.

Materialele depuse în cadrul competiţiei pot fi prezentate prin intermediul unui formular online sau e-mail.

Informaţii mai detaliate despre cum să transmiteţi materialele dvs. vor fi anuntaţe cu ocazia deschiderii sesiunii de începere a Competiţiei, din data de 24 Septembrie.

ImaginAIR este deschis pentru cetăţenii ţărilor membre ale Agenţiei Europene de Mediu (32 de ţări) şi 7 ţări cooperante din regiunea Vest Balcanică .

Vârsta minimă a participanţilor trebuie să fie de 18 ani.

Premii

Un premiu de 500 euro va fi acordat câştigătorului fiecarei categorii de foto-poveste.

Un premiu suplimentar pentru tineret, de 500 euro va primi Foto-Povestea câştigătoare pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 ?i 24 (n.b. anii calendaristici 1984-1988, ambele incluse) în oricare dintre categoriile menţionate mai sus.

Toţi finaliştii vor figura în finală pentru atribuirea Premiului de Popularitate şi de asemenea,  în viitor, pot figura cu materialele lor în diferite producţii digitale şi imprimate ale Agenţiei Europene de Mediu şi ale partenerilor  europeni.

Procesul de selecţie

AEM va numi un comitet de preselecţie alcătuit din experţi în comunicarea de mediu şi al cărui rol este de a se asigura că observaţiile respectă regulile descrise în regulamentul Competiţiei.

Comitetul de preselecţie va selecta un maxim de 10 de finalişti pentru fiecare categorie de Premiu (aşa cum sunt specificate mai sus) , care vor fi prezentate ulterior  juriului.

Un juriu extern de exper?i în comunicare de  mediu din întreaga Europă, va determina un câştigător pentru fiecare categorie.

La alegerea  povestirii Foto câştigătoare, juriul desemnat va analiza: relevan?a concurenţei temei, creativitatea exprimată, originalitatea, expertiza în domeniul fotografiei şi puterea de convingere a poveştii ilustrate.

Pentru Premiul Publicului, acesta va fi deschis votului public în perioada 29 octombrie şi 14 noiembrie.

Selecţia se va face pe baza numărului de voturi exprimate prin accesarea butonului 'imi place'  primit pe platforma AEM.

În cazul în care două intrări au acelaşi număr de voturi, Comitetul de preselecţie al AEM, va avea decizia finală.

Informaţii pe site-ul :

http://www.eea.europa.eu/about-us/what/public-events/competitions/imaginair

Întrebări se pot adresa la adresa de e-mail special creată:

competitions@eea.europa.eu

Documente atasate

Competitie Foto Poveste