Lista operatoriilor economici autorizati pentru activitatea de colectare-tratare vehicule scoase din uz(VSU)-actualizata la data de 30.11.2022

Descarca          Lista operatorilor economici autorizati pentru activitatea de colectare-tratare vehicule scoase din uz( VSU)- actualizata la  data de 30.11.2022

Lista operatorilor economici autorizati pentru activitatea de colectare-tratare vehicule scoase din uz (VSU)-actualizata la 30.09.2022

Descarca     Lista  operatorilor  economici autorizati pentru activitatea de colectare-tratare vehicule scoase din uz (VSU)-actualizata la 30.09.2022

Prevederi legale

Legea 212-21.07. 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a VSU   http://www.anpm.ro/vechicule-scoase-din-uz