Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „AMENAJAREA ZONEI PIETONALE CENTRALE ÎN VEDEREA REDUCERII EMISIILOR DE CARBON ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI DEJ” în municipiul Dej, jud. Cluj. Titular: MUNICIPIUL DEJ cu sediul în municipiul Dej, str. 1 Mai nr. 2, județul Cluj

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „AMENAJAREA ZONEI PIETONALE CENTRALE ÎN VEDEREA REDUCERII EMISIILOR DE CARBON ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI DEJ” în municipiul Dej, jud. Cluj.

Titular:   MUNICIPIUL DEJ  cu sediul în municipiul Dej, str. 1 Mai nr. 2, județul Cluj

DESCARCA

/documents/840392/0/6MUNICIPIUL+DEJ+++++++++Solicitare+punere+pe+site.docx/969bf26a-b612-4510-a50a-d67e6697a8ca

 


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul”Amplasare statie mobile de sortare agregate”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Floresti,localitatea Luna de Sus, str. Barajului fnr., prelungire a strazii Fagadaul Lunii, jud.Cluj, titular: SC.Betonexpres Industrial SRL.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul”Amplasare statie mobile de sortare agregate”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Floresti,localitatea Luna de Sus, str. Barajului fnr., prelungire a strazii Fagadaul Lunii, jud.Cluj, titular: SC.Betonexpres Industrial SRL.Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul”Amplasare statie mobile de sortare agregate”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Floresti,localitatea Luna de Sus, str. Barajului fnr., prelungire a strazii Fagadaul Lunii, jud.Cluj, titular: SC.Betonexpres Industrial SRL.Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul”Amplasare statie mobile de sortare agregate”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Floresti,localitatea Luna de Sus, str. Barajului fnr., prelungire a strazii Fagadaul Lunii, jud.Cluj, titular: SC.Betonexpres Industrial SRL.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul”Amplasare statie mobile de sortare agregate”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Floresti,localitatea Luna de Sus, str. Barajului fnr., prelungire a strazii Fagadaul Lunii, jud.Cluj, titular: SC.Betonexpres Industrial SRL.Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul”Amplasare statie mobile de sortare agregate”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Floresti,localitatea Luna de Sus, str. Barajului fnr., prelungire a strazii Fagadaul Lunii, jud.Cluj, titular: SC.Betonexpres Industrial SRL.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul”Amplasare statie mobile de sortare agregate”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Floresti,localitatea Luna de Sus, str. Barajului fnr., prelungire a strazii Fagadaul Lunii, jud.Cluj, titular: SC.Betonexpres Industrial SRL.

Descarca

 


Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de către Primăria Comunei Geaca, cu sediul în localitatea Geaca, nr. 183, com. Geaca, jud. Cluj, pentru proiectul “Modernizare drumuri agricole de exploataţie pe teritoriul comunei Geaca”, propus a fi amplasat în comuna Geaca, satele Geaca, Sucutard, Lacu, zona conform planului de situaţie, nr. f.n., jud. Cluj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj cu nr. 22241/03.08.2015, completată cu nr. 24643/18.08.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Anunt public privind Decizia etapei de incadrare pentru proiectul,, Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din Jud Cluj pentru perioada 2011-2015 lot 2 DJ 107R Muntele Baisorii Munntele Mare km 47+ 350-km 58+650 propus a fi amplasat in Comuna Baisoara Statiunea Turistica Muntele Baisorii si Comuna Valea Ierii