Back

Anunt public privind depunerea solicitarii de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu pentru Ferma de creştere intensivă a păsărilor Jucu de Sus, judeţul Cluj, titular: SC Oncos Prod SRL

Agentia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea de crestere a pasarilor - Ferma de creştere intensivă a păsărilor Jucu de Sus, judeţul Cluj, titular: SC Oncos Prod SRL.

Documentaţia de sustinere a solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu poate fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99,  în zilele de luni-vineri intre orele 9-14.

Observaţiile, propunerile si sugestiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99, bl. B, jud. Cluj, e-mail: office@apmcj.anpm.ro; Tel. 0264.410.722;  Fax 0264.410.716, până la data de 24.09.2018.

Raport Amplasament

Formular Solicitare