Anunt public privind decizia etapei de încadrare a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „PUD si DTAC Demolare partiala, consolidare, supraetajare, reabilitare, modernizare, refatadizare si schimbare de destinatie corp C1 in vederea acomodarii functiilor de hala de productie si depozitare, locuinte de serviciu, realizare racorduri si bransamente” propus a fi amplasat în judetul Cluj, municipiul Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, CF. 57242 , situat in comuna Cuzdrioara, CF. nr. 50531, judetul Cluj; titular: SC SKYLINE ENGINEERING SRL prin STOICA DORU MUGUREL, cu domiciliul in municipiul Cluj-Napoca, str. Haller Karoly, nr. 12 A, ap. 2, judetul Cluj

Anunț public privind decizia etapei de încadrare fără evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, pentru planul/programul pentru „Elaborare PUZ pentru construire imobil cu destinatie industriala, logistica, depozitare, servicii, comert, productie nepoluanta, imprejmuire, amenajare acces, amenajari exterioare, construire rezervor de apa si camera pompelor, racorduri si bransamente la utilitati, operatiuni notariale(comasare parcele)” în comuna Floresti, sat Luna de Sus, judetul Cluj, CF nr. 52885, 52894, 54288, 54289, 54295, 54296, 54564, 56250, 56251, 56252; titular: SC FINPRO STAR SRL, comuna Floresti, str. Sesul de Sus, nr. 188A1, județul Cluj

APM Cluj, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică a alternativei finale pentru planul ” Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Pădurilor și Pășunilor din satul Someșul Rece, Parohiei Ortodoxe Someșul Rece și persoanelor fizice Badiu Ioan Radu, Sintamarian Lorin, Rau Gheorghe, Coltan Dan Mihail, Ilea Vasile Mircea, Ster Radu Voicu, Rotar Dan Valentin și Balc Eugen Emil – UP I Someșul Rece, jud. Cluj.”, amplasat pe raza județului Cluj, titular: COMPOSESORATUL PĂDURILOR ȘI PĂȘUNILOR SOMEȘUL RECE, în data de 28.05.2024, ora 16.00 la sediul Ocolului Silvic Somesul Rece din loc. Gilău, str. Principală, nr. 178, județul Cluj în vederea obţinerii avizului de mediu conform HG 236/2023 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

Anunţ public privind decizia de încadrare pentru planul: „ Planul Urbanistic General Comuna Apahida”; titular: Comuna Apahida

Agenţia pentru protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra necesităţii efectuării evaluării de mediu si evaluarii adecvate în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „Planul...

APM Cluj anunta publicul despre decizia de emitere a avizului de mediu pentru planul „Amenajamentul silvic U.P. V Nimaiasa ” titular: COMUNA MARGAU

Varianta avizata a planului poate fi consultata  la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410720, fax: 0264-410716, e-mail:...

APM Cluj, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică a alternativei finale pentru planul ”Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Scărișoara și proprietate privată aparținând Bisericii Ortodoxe Scărișoara, jud. Alba, U.P. I Scărișoara”, administrat de Ocolul Silvic Horea Apuseni S.R.L.”, amplasat pe raza județului Cluj, Alba și Bihor, titular: COMUNA SCĂRIȘOARA ȘI BISERICA ORTODOXĂ SCĂRIȘOARA, în data de 13.05.2024, ora 16.00 la sediul Primăriei Scărișoara, sat Scărișoara, str. Centru, nr. 205, jud. Alba în vederea obţinerii avizului de mediu conform HG 236/2023 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică a alternativei finale pentru planul ”Elaborare P.U.Z. pentru construire ansamblu de locuințe, funcțiuni complementare și servicii, conform A,O. Nr. 70/2023, Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului acces la rețea publică de drumuri, realizare infrastructură pentru asigurarea utilităților publice și a drumurilor de incinta, elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului locuințe și dotări, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane” amplasat pe raza județului Cluj, în com. Baciu, sat Suceagu, nr. FN, titular: SC CORDIA GARDEN SRL reprezentată prin Frinkuj Arpad

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că ”Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând comunei Izvorul Crișului, comunei Mănăstireni, Parohiei Ortodoxe Române Bedeciu (Dretea) Parohiei Reformate Nearșova, Composesoratului Urbarial Șaula, Parohiei Reformate Bicălatu, U.P. X Izvoru Crișului-Mănăstireni, județul Cluj, administrat de Ocolul Silvic Huedin și Ocolul Silvic Gilău, localizat pe raza U.A.T.-urilor Izvoru Crișului, Rîșca, Mănăstireni, Huedin, județul Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Titular: COMUNA IZVORU CRISULUI, MĂNĂSTIRENI, PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ BEDECIU, PAROHIA REFORMATĂ NEARȘOVA, COMPOSESORATUL URBARIAL ȘAULA, PAROHIA REFORMATĂ BICĂLATU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra necesităţii efectuării evaluării de mediu în vederea obţinerii avizului de mediu pentru ”Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Pădurilor și Pășunilor din satul Someșul Rece, Parohiei Ortodoxe Someșul Rece și persoanelor fizice Badiu Ioan Radu, Sintamarian Lorin, Rau Gheorghe, Coltan Dan Mihail, Ilea Vasile Mircea, Ster Radu Voicu, Rotar Dan Valentin și Balc Eugen Emil – UP I Someșul Rece, jud. Cluj”, administrator COMPOSESORATUL PĂDURILOR ȘI PĂȘUNILOR SOMEȘUL RECE

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că planul „Elaborare Plan Elaborare Plan Urbanistic Zonal conform Legii nr. 350/2001 actualizată «Regenerarea culoarului Canalului Morii în cartierul Mărăști și crearea unui culoar de mobilitate sustenabilă prin amenajarea în baza conceptului walkable and smart-city a străzilor Paris-Onisifor Ghibu, Nicolae Cristea, Gheorghe Lazăr și alte străzi adiacente» ”, realizat în municipiul Cluj-Napoca, str. Canalul Morii, str. Paris, str. Onisifor Ghibu, Nicolae Cristea, Gheorghe Lazăr, județul Cluj, titular MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, nu necesită evaluare de mediu