“Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că ”P.U.Z. – Introducere teren în intravilan și parcelare pentru construire locuințe familiale” în comuna Gilău, sat Gilău, strada Sub Pădure, nr. 55, 55A, 57 (identificat prin extras de carte funciară pentru informare: CF nr. 52536, nr. CAD 52536-Gilău; CF nr. 52537, nr. CAD 52537-Gilău; CF nr. 53734, nr. CAD 53734-Gilău; CF nr. 53735, nr. CAD 53735-Gilău; CF nr. 53736, nr. CAD 53736-Gilău; CF nr. 53737, nr. CAD 53737-Gilău; CF nr. 54009, nr. CAD 54009-Gilău; CF nr. 52885, nr. CAD 52885-Gilău; CF nr. 52887, nr. CAD 52887-Gilău), județul Cluj

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că planul „Elaborare PUZ pentru introducere teren în intravilanul municipiului Turda și realizare Parc Logistic, accese incintă, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități”, în Turda, CF nr. 59494 Turda, județul Cluj, titular CLAPA SRL, nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că funcțiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că „ Elaborare studiu de fezabilitate și P.U.Z. conform Legii nr. 350/2001 actualizată pentru obiectul de investiții “Realizare pasaj rutier la intersecția Bulevardului Muncii cu strada Oașului în municipiul Cluj-Napoca”, propus a fi realizat în municipiul Cluj-Napoca, str. B-dul Muncii intersecție cu str. Oașului, nr. f.nr, jud. Cluj, titular Municipiul CLUJ-NAPOCA prin Direcția Tehnică – Serviciul Administrare Căi Publice, nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că funcțiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că „Elaborare Plan Urbanistic Zonal conform Legii nr.350/2001 cu modificările şi completările ulterioare(Casă familială-Colonia Făget-zona La Prepeniş)”, Cluj-Napoca, str.Janovich Jeno, fnr, titular BUTTA DANIEL STEFAN , nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că functiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că „PUD pentru construire hale de depozitare, împrejmuire teren, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități”, în comuna Apahida, sat Apahida, str. Libertății, nr. 331, jud. Cluj, titular VIATECHNIK SRL, nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că funcțiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că „PUZ-1.extinderea şi dotarea spitalului municipal Turda;2.Desfiinţare corp ginecologie(S+P+E) şi corp oncologie-infecţioase(S+P+E);3.Operaţiuni notariale:alipire imobile”, Turda,str.Andrei Mureşanu nr.13-15, titular MUNICIPIUL TURDA , nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că functiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

„Agenţia pentru protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra necesităţii efectuării evaluării de mediu în vederea obţinerii avizului de mediu pentru ” ”Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Urbarial Văleni, Composesoratului Urbarial al Fosților Iobagi și Parohia Reformată Văleni, județul Cluj”, desfășurat pe teritoriul administrativ al desfășurat pe teritoriul administrativ al UAT Huedin, UAT Beliș și UAT Călățele, jud. Cluj, administrat de: OCOLUL SILVIC HUEDIN, OCOLUL SILVIC BELIȘ, OCOLUL SILVIC ALMAȘU ȘI OCOLUL SILVIC VLĂDEASA HUEDIN S.R.L

Anunţ public privind decizia de încadrare pentru planul/programul ”Elaborarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0393 Someșul Mare, ROSCI0232 Someșul Mare Superior, ROSCI0400 Șieu – Budac, ROSCI0437 Someșul Mare între Mica și Beclean, ROSCI0095 La Sărătură, ROSCI0396 Dealul Pădurea Murei – Sângeorzu Nou și ROSCI0441 Viile Tecii și ariile protejate de interes național 2202 Masivul de sare de Sărățel și 2208 La Sărătură“ cod SMIS 2014+ 124398, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, titular Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, prin care se solicită avizarea PLANULUI DE MANAGEMENT AL ARIEI NATURALE PROTEJATE ROSCI0437 SOMEȘUL MARE ÎNTRE MICA ȘI BECLEAN, prin M&S Ecoproiect SRL Cluj-Napoca

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că „ Elaborare P.U.Z. introducere teren în intravilan și documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire pensiune turistică”, amplasat în comuna Săcuieu, sat Săcuieu indentificat prin CF 51600, jud. Cluj, titular Bonțidean Eugenia, nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că funcțiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că „Elaborare PUZ pentru construire hală servicii profesionale cu regim de înălţime P+E, împrejmuire teren, racorduri şi branşamente la utilităţi”, comuna Floreşti, fnr,CF84011,CAD84011 Floreşti, titular SC.TRIFU SRL , nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că functiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu

Agentia pentru Protectia Mediului Cluj, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică a alternativei finale pentru planul „Elaborare PUZ conform Legii nr.350/2001 actualizata”, în Cluj-Napoca, Piaţa 1 Mai –str. Porţelanului, județul Cluj- Titular: SC CARBOCHIM SA, în data de 28.09.2023, ora 16,00, la Iulius Mall Cluj, str. Al. Vaida Voievod, nr. 53B, Birourile Administrative, Sala Alba, Cluj-Napoca, jud. Cluj si online, in regim de teleconferinta, în vederea obţinerii avizului de mediu conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Anunt decizie ȋncadrare „Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila 2021-2030 a Municipiului Turda”, ȋn municipiul Turda, jud. Cluj, titular: Municipiul Turda

“Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că planul „ Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila 2021-2030 a Municipiului Turda ” , ȋn municipiul Turda, jud. Cluj,...

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că „ Elaborare documentație P.U.D. și D.T.A.C. construire hală industrială, amenajări exterioare, împrejmuire, acces, racorduri și branșamente la utilități”, amplasat în comuna Gilău, sat Gilău, str. Balastierei, nr. FN, jud. Cluj, titular CAIAN GABRIEL, nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că funcțiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că „ Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru construire ansamblu mixt de locuințe și funcțiuni complementare”, amplasat în comuna Florești, sat Florești, str. Tineretului, indentificat prin CF 70244, CF 62305, CF 51876, CF 68945, CF 52432, CF 65625, CF 50248, jud. Cluj, titular SC MEGALOC TINERETULUI SRL, nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că funcțiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că planul „PUZ pentru parcelare imobile în vederea construirii locuințe individuale”, în unicipiul Dej, str. Frunzișului, nr. FN, CF nr. 63686, nr. 50580, nr. 54442, nr. 50683, nr. 55324, nr. 54037, nr. 50684, nr. 64912, nr. 64787, nr. 64913, nr. 63687 Dej, jud. Cluj, titular ROȘCA ROXANA ȘI COPROPRIETARII, nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că funcțiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că planul „Elaborare PUZ pentru construire 2 hale de depozitare și birouri corp C1 și corp C2 cu regim de înălțime P+EP, 2 bazine vidanjabile, 2 platforme gospodărești, 1 rezervor colectare apă met, amenajare teren și căi de acces, împrejmuire, branșamente la utilități”, în Luna de Sus, CF nr. 79111 Florești, comuna Florești, jud. Cluj, titular LTC IMOBILE SRL, nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că funcțiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că „ Întocmire P.U.Z pentru introducere în intravilan, pentru locuință Ds parțial +P+Ms, foișor, împrejmuire și branșamente utilități”, propus a fi realizat în municipiul Dej, str. Veveriței, nr.31A tarla, jud. Cluj, titular BONȚ OVIDIU EMIL, nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că funcțiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că planul „Elaborare Plan Urbanistic Zonal conform Legii 350/2001 actualizată”, în mun. Cluj - Napoca, str. Colonia Făget, nr. 10 provizoriu, CF/Nr. cad. 263693, jud. Cluj; titular: S.C. IMPACT CONSTRUCT REZIDENTIAL S.R.L., nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că functiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu

„Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra necesităţii efectuării evaluării de mediu în vederea obţinerii avizului de mediu pentru ” Plan Urbanistic Zonal pentru introducere teren în intravilan şi înfiinţare comunitate sustenabilă prin construire ansamblu de locuinţe şi funcţiuni complementare, clădiri de comunitate, în com. Chinteni, sat Pădureni, fn judeţul Cluj, titular: DRAGOŞ CONSTANTIN GRASU, COMUNA CHINTENI, VICTOR MARCU, MARIA RODICA BACSENYSZKI, PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ FEIURDENI, MARIA MARICA, IOAN MARC, VASILE MARC, NĂDĂŞAN MIHAELA SIMONA, RUS FLOAREA, MARIAN CORNEL, MARIAN IOAN, LETIŢIA STANIŞTE, DUMITRU DARGAU şi GELU DOREL DARGAU.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că planul „PUD pentru construire hală industrială, împrejmuire și branșamente la utilităț”, propus a fi amplasat în sat Apahida, str. Balastierei, nr. 12B, comuna Apahida, județul Cluj,, titular SC SNK DEVELOPMENT INVEST SRL, nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că funcțiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că “ Elaborare PUZ referitor la construire imobil locuinţe colective S+P+3E, împrejmuire, amenajări exterioare, racorduri şi branşamente la utilităţi, în Gherla, str. Grădinarilor, nr.43, jud. Cluj, titular: SERESTELY IOAN, nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că functiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu