Back

„Elaborare PUD pentru construire ansamblu de locuințe colective, cu regim de înălțime P+E+M, împrejmuire, amenajări exterioare, amenajare acces, extindere rețele, racorduri și branșamente la utilități”, amplasat în comuna Florești, sat Florești, nr. cadastrale: 7628, 50946, 4627, 74321, 50344, județul Cluj; titulari: S.C. CRISTAL TURISM S.R.L. și SOMEȘUL CALD PRODUCȚIE S.R.L.

“Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că planul „Elaborare PUD pentru construire ansamblu de locuințe colective, cu regim de înălțime P+E+M, împrejmuire, amenajări exterioare, amenajare acces, extindere rețele, racorduri și branșamente la utilități”, amplasat în comuna Florești, sat Florești, nr. cadastrale: 7628, 50946, 4627, 74321, 50344, județul Cluj; titulari: S.C. CRISTAL TURISM S.R.L. și SOMEȘUL CALD PRODUCȚIE S.R.L., nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că funcțiunea propusă este ȋn concordanță cu prevederile din Planul Urbanistic General al comunei Florești, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, telefon 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”. 

AVIZ

INDRUMAR